Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrocardiogram
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN Signal quality is a common problem in biomedical applications, as it impacts the reliability of electrocardiogram interpretation. The demand for a need for a dependable signal-to-noise measure is reinforced by widespread telemedical recordings in the home care conditions being interpreted automatica[...]
2
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 5 107-110
PL W artykule opisano propozycje estymatora częstotliwosci i amplitudy wahań osi podstawy dla sygnałów w badaniu EKG. Estymacja przebiega w dwóch etapach. Najpierw detektor QRS wykrywa impulsy R, a próbki sygnałów poddawane są filtracji w filtrze adaptacyjnym. W drugim kroku, korzystając z periodogramu[...]
EN A new technique is proposed to estimate the frequency and amplitude of baseline wander in ECG signals. The estimation has been performed in two stages. In the first stage, a QRS detector detects R peaks and signal samples between consecutive R peaks are passed through a weighted average adaptive fil[...]
3
75%
Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences
PL Wpływ pola magnetycznego na organizm ludzki może być zarówno pozytywny, jak i negatywny. Możliwe, że w przyszłości, gdy zostanie doprecyzowane prawo dotyczące bezpiecznej ekspozycji na pole magnetyczne, wykrywanie post fatum przekroczeń będzie narzędziem przyczyniającym się do ochrony pracowników na[...]
EN The paper presents a methodology of research on the magnetic field influence on the human body, based on pattern recognition algorithms. A group of 15 volunteers has been exposed to a 50Hz magnetic field of strength 60 A/m. There were recorded 30 ECG signals, 2 for each experiment participant. The f[...]
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 3 125--128
PL W artykule zaproponowano alternatywny sposób przedstawiania cech diagnostycznych sygnału EKG za pomocą hodografu w miejsce klasycznego elektrokardiografu. Wartość diagnostyczna systemu jest oceniona na podstawie szeregu przedwczesnych skurczów komorowych. Zaproponowana metoda polegająca na analizie [...]
EN The article proposes an alternative system of diagnostic features in electrocardiography. A hodograph is suggested as an alternative to a classic display of an electrocardiograph. The diagnostic value of alternative diagnostic features is analyzed for different premature ventricular contractions. Th[...]
5
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN Independent Component Analysis (ICA) is a method to decompose a multi-channel signal into statistically independent components. An overview over a second order blind identification algorithm is given and implications of its constraints for the application on multi-channel ECG and magnetocardiogram ([...]
6
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2017 Vol. 37, no. 4 690--700
EN Many methods for automatic heartbeat classification have been applied and reported in literature, but methods, which used the basin geometry of quasi-periodic oscillations of electrocardiogram (ECG) signal in the phase space for classifying cardiac arrhythmias, frequently extracted a limited amount [...]
7
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN The main goal of every method of automatic analysis, recognition and also understanding of any medical signal is to follow the physician’s method of observation and thinking. Apparently it is easy, because the procedures of human interpretation of biosignals are now well standardized. In fact the re[...]
8
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN In this paper, the authors present an automated method for quality assessment of electrocardiogram (ECG) signal. Our proposed method not only detects and classifies the ECG noises but also localizes the ECG noises which can play a crucial role in extracting reliable clinical features for ECG analysi[...]
9
63%
Metrology and Measurement Systems
EN Embedding cardiac system sensing devices in wheelchairs is both necessary and attractive. Elders, diabetics, or stroke victims are a substantial group needing permanent cardiac monitoring, without restriction of their already limited mobility. A set of sensing devices was embedded in a wheelchair to[...]
10
63%
Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences
PL Wyniki wielu badań stwierdzają, że pola elektromagnetyczne 50 Hz, czyli o częstotliwości wytwarzanej przez napowietrzne linie wysokiego napięcia, mogą powodować różne mierzalne zmiany w organizmach żywych. Przedstawione metody statystyczne pozwalają wykazać wpływ tego pola, wytworzonego w sztucznych[...]
EN To determine the influence of the magnetic field on the human body, a following experiment was performed. There were recorded 30 ECG signals, 2 for each volunteer: prior to exposure to the field (sample 1) and immediately after exposure (sample 2). The characteristic features were extracted from the[...]
11
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN Body surface potential mapping (BSPM) is commonly used in clinical research. The next step is to bring BSPM to bedside use and also do basic data analysis during the measurement. In this online use, the measurement and analysis methods have to be particularly robust and easy to use. The signal quali[...]
12
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2017 Vol. 37, no. 3 578--589
EN Automatic detection of cardiac abnormalities in early stage is a popular area of research for decades. In this work a novel algorithm for detection of cardiac arrhythmia is proposed using variational mode decomposition (VMD). Arrhythmia is a crucial abnormality of heart in which the rhythmic disorde[...]
13
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2017 Vol. 37, no. 3 599--610
EN This paper presents an ECG denoising technique using merits of discrete wavelet transform (DWT) and non-local means (NLM) estimation. The NLM-based approach is quite effective in removing low frequency noises but it suffers from the issue of under-averaging in the high-frequency QRS-complex region. [...]
14
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2017 Vol. 37, no. 3 566--577
EN Machine-aided detection of R-peaks is becoming a vital task to automate the diagnosis of critical cardiovascular ailments. R-peaks in Electrocardiogram (ECG) is one of the key segments for diagnosis of the cardiac disorder. By recognizing R-peaks, heart rate of the patient can be computed and from t[...]
15
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2018 Vol. 38, no. 2 217--227
EN The overlap between the signal components of Power Line Interference (PLI) and biomedical signals in the frequency domain makes the filtered results prone to severe distortion. Electrocardiogram (ECG) is a type of biomedical electronic signal used for cardiac diagnosis. The objective of this work is[...]
16
51%
Computational Methods in Science and Technology
EN The working heart is the source of electrical signal which carries the basic information about homeostasis process of human being. After appropriate acquisition and preprocessing electrocardiogram (ECG) signal may be analyzed in different ways revealing not only current status of atrial and ventricu[...]
17
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule zaproponowano zintegrowane środowisko graficzne do zestawiania metod przetwarzania sygnału EKG celem separacji załamków R. Współczesne systemy automatyzacji i informatyzacji pola walki zaczynają dotyczyć nie tylko środków bojowych ale również załóg i obsług wysoce specjalistycznego oprzyr[...]
EN The article proposes an integrated graphical environment for the compilation of ECG signal processing methods for the separation of R-waves. Modern automation systems and computerization of the battlefield begin to deal not only with combat assets but also crews and the handling of highly specialize[...]
18
51%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2018 Vol. 38, no. 2 385--398
EN In this paper, an algorithm is proposed for efficient compression of bio-signals based on discrete Tchebichef moments and Artificial Bee Colony (ABC). The Tchebichef moments are used to extract features of the bio-signals, then, the ABC algorithm is used to select of the optimum features which achie[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last