Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 241
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electricity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2008 z. 44 113-122
PL Energia elektryczna w Polsce jest droga, m.in. ze względu na koszty wynikające z polityki państwa i słabości władania korporacyjnego (corporate governance), które nie wymusza racjonalizacji kosztów i rozwoju przedsiębiorstw zdominowanych przez skarb państwa. Badanie wskazuje, że wydatki na innowacyj[...]
EN The price of electricity in Poland is high, among the reason of such situation we can indicate the state policy and weakness of co?orate governance of energy companies. Government policy not makes a pressure for cost rationalization and investment for the future development. The researches shows tha[...]
2
100%
Napędy i Sterowanie
PL Z uwagi na stosunkowo duże koszty energii pozyskiwanej z baterii fotowoltaicznych najkorzystniej jest zasilać z nich urządzenia o małym zapotrzebowaniu na energię w znacznym oddaleniu od sieci zasilającej (tzw. systemy autonomiczne). Konieczność budowy linii zasilającej, stosowne pozwolenia itp. spr[...]
EN Within last few years the possibility of constructing PV low power generators used for electric driving systems feeding emerged. The amount of energy produced by these unconventional energy sources depends on current weather conditions. In this article the electrical drive system fed both from PV ar[...]
3
100%
Napędy i Sterowanie
2009 R. 11, nr 4 148-152
PL Obszar wykorzystywania energii elektrycznej stale się powiększa. Dzieje się to za sprawą rozwoju energoelektroniki, telekomunikacji i informatyki. Nowe obszary dotyczą zarówno odbiorników stacjonarnych, jak i transportu.
4
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2006 nr 1 59-62
EN The basic concept of avoided costs in electric utility has been considered for many years. As a method was formulated and applied at the end of the seventies. In 1978 US Congress passed the Public Utility Regulatory Act (PURPA), as amended by The Energy Policy Act of 1992 (EPAct) which in fact has p[...]
5
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2006 nr 4 20-24
6
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2006 nr 1 63-68
EN This paper includes basic instruments of market risk management in the electricity power line system. I will try to show basic information about financial engineering and I will describe basic types of financial instruments and examples of using their.
7
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN The contribution deals with defining a model market and it shows activities among all the market participants, transmission system, operator, settlement of deviation and potential market operators. The solution of fundamental conditions is based on the analysis of market models in neighbouring count[...]
8
100%
Energetyka
2002 nr 6 377-384
PL Międzynarodowa konferencja na temat ekologicznych aspektów wytwarzania energii elektrycznej została zorganizowana przez SEP, Komitet problemów Energetyki PAN oraz Instytut Energetyki. Obrady toczyły się w sześciu następujących sesjach: światowe tendencje rozwoju elektroenergetyki oraz perspektywy te[...]
EN The international conference on the ecological aspects of the electricity generation was organised by the Association of Polish Electrical Engineers (SEP), Committee of the Power Industry Problems of the Polish Academy of Sciences and the Institute of Power Engineering. The debates went on in six fo[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2017 z. 75 71--73
EN This article presents the principle operation of the hybrid’s measurement module, consisting of the Arduino measurement card and the voltage and current measurement section.
10
100%
Instal
2016 nr 9 34--36
PL W lipcu br. Ministerstwo Energetyki (ME) przedstawiło do konsultacji społecznych projekt wprowadzenia rynku dwutowarowego energii elektrycznej w Polsce poprzez uruchomienie tzw. rynku mocy (RM). Oznacza to, że oprócz sprzedawania i kupowania energii elektrycznej, jak do tej pory, będą dokonywane tak[...]
EN Last July, the Ministry of Energy (ME) presented a proposal for the introduction of a dual-commodity market in Poland by launching the so-called capacity market (CM). This means that in addition to buying and selling of electricity, as has been the case so far, transactions will also be contracted i[...]
11
100%
Diagnostyka
2005 Vol. 33 203--208
PL Sieć elektroenergetyczna składa się z wielu urządzeń i jest narażona na działanie różnorodnych czynników, które powodują zakłócenia w jej pracy. Skutkiem tego mogą być przerwy w zasilaniu lub pogorszenie jakości energii elektrycznej. Długość tych przerw zależy w istotny sposób od prawidłowej diagnos[...]
EN Distributed power network consists of many devices and therefore it is exsposed to the activity of various factors which result in interferences during their work. The causes of this include pauses in power supply and deterioration of the eneregy's quality. The length of the pauses depends in an es[...]
12
88%
Elektro Info
2006 nr 12 26-31
PL Oszczędne użytkowanie energii elektrycznej w projektowaniu jest trudnym i bardzo często nieuwzględnionym elementem działań projektantow, inwestorów i dystrybutorów.
13
88%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2006 nr 4 17-19
14
88%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2006 nr 5 30-36
PL W czasie ostatnich lat transformacji polskiej energetyki oczekiwania odbiorców – konsumentów – energii wobec przedsiębiorstw energetycznych ulegały pewnym zmianom. Biorąc jednak pod uwagę ciągle dominujące stare nawyki wszystkich uczestników rynku można pokusić się o zadanie pytania czy wystarczając[...]
15
88%
AGH Drilling, Oil, Gas
2017 Vol. 34, no. 1 291--302
EN This article analyses changes in the structure of electricity production in countries such as the USA, China, Japan, the EU and Poland. In China, a sharp increase in generation capacity and electricity production may be noticed if the data from 2015 and 1990 is compared. The increase in China’s elec[...]
16
88%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 4 533--545
EN Railway transport is considered the most environmentally friendly. However, taking into account all factors, (including point pollution associated with the production of energy necessary for the movement of electric traction vehicles); this position is attractive, but a little less. Therefore, it is[...]
17
88%
Nowa Elektrotechnika
2009 nr 9 (61) 29-33
18
75%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W dobie ogólnoświatowego kryzysu dochodzi do dynamicznych zmian na europejskim rynku gazu. Prowadzi to do: — spadku lub stagnacji popytu na gaz w sektorze przemysłowym; — wzrostu znaczenia gazu niekonwencjonalnego; — rozwoju rynku LNG szczególnie w zakresie terminali skraplających w związku z dostęp[...]
EN In times of global crisis, there is a dynamic change in the European gas market. This leads to: — decline or stagnation in demand for gas in the industrial sector; — growing importance of unconventional natural gas; — LNGmarket development especially in terminal condensing due to the availability of[...]
19
75%
Polityka Energetyczna
2011 T. 14, z. 2 141-153
PL Celem artykułu jest omówienie doświadczeń związanych z transformacją sektora energii w Wielkiej Brytanii. Główny nacisk został położony na omówienie uwarunkowań ograniczenia stosowania węgla kamiennego w Wielkiej Brytanii oraz na kwestię wprowadzenia energetyki jądrowej do sektora energii w tym kraj[...]
EN The purpose of the article is to discuss the experiences related to the transformation of the energy sector in Great Britain. The main emphasis is placed on the factors that contributed to the reduction of coal use in Great Britain as well as introduction of the atomic energy industry in this countr[...]
20
75%
Polityka Energetyczna
PL Integrowanie rozwoju strony podaży i popytu na energię elektryczną jest jednym z istotnych zagadnień w elektroenergetyce.Wartykule przedstawiono wyniki analizy mającej na celu optymalizację doboru technologii konwersji energii dla przykładowego modelu systemu elektroenergetycznego. Model systemu zap[...]
EN Integration of supply and demand sides is an important issue in planning of power system development. The paper presents the results of the analysis performed to optimize the selection of power generation technologies in the hypothetical power system. For this purpose, the model of the power system [...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last