Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrical parameters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Optica Applicata
2017 Vol. 47, nr 2 319--323
EN Availability of light to solar cells is crucial for the efficiency of photovoltaic systems. For this reason, even partial shading can result in significant reduction of generated electric power (loss of current). This paper examines the changes in the efficiency of multicrystalline silicon solar cel[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 10 226--230
PL W artykule przedstawione zostaną parametry elektryczne – przewodność właściwa i względna przenikalność elektryczna tarczycy, grasicy, serca, mięśni międzyżebrowych oraz płuc na wdechu i wydechu. Parametry te ulegają dużym zmianom w zależności od częstotliwości fali i są podstawą do określenia rodzaj[...]
EN In the article the electrical parameters: (electrical conductivity and relative permittivity) of the thyroid, thymus, heart, intercostal muscles and lungs at the inspiration and expiration will be presented. These parameters undergo big changes depending on the wave frequency and they are the bases [...]
3
100%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2005 nr 1 34-44
EN The local value distributions of the effective contact potential difference (ECPD or the phi MS factor) over the gate area of Al-SiO2-Si structures were investigated for the first time. A modification of the photoelectric phi MS measurement method was developed, which allows determination of local v[...]
4
88%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2005 nr 1 115-119
EN In this paper we show the results of a study of the effects of high-temperature stress annealing in nitrogen on the refraction index of SiO2 layers and electrical properties in metal-oxide-semiconductor (MOS) devices. We have experimentally characterized the dependence of the reduced effective conta[...]
5
88%
Journal of New Technologies in Environmental Science
EN The method of measuring the electrical conductivity and photoconductivity of semiconductor films with high electrical resistance is described. The developed computer program providing automation of measurements, as well as registration and initial processing of data is presented. The photoelectric p[...]
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 4 115-119
PL W artykule wyznaczono charakterystykę przetwarzania paska Rogowskiego bez układu całkującego. Wyznaczono charakterystyki częstotliwościowe czujnika prądu a następnie sprawdzono parametry na przykładzie badania wyładowań niezupełnych.
EN Rogowski coil as the special mutual inductor is often applied to measure high amplitude and transient currents in electrical industry. Since there are no iron core, they cannot be driven into saturation. In this paper, the transfer function of the self-integrating Rogowski is proposed based on the a[...]
7
75%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL O jakości procesu zgrzewania rezystancyjnego decydują w zasadniczym stopniu jago parametry elektryczne. W odróżnieniu od parametrów materiałowych i parametrów docisku, są one dobrze mierzalne i mogą być korygowane w trakcie trwania procesu. W artykule przedstawionozależność jakości parametrów elektr[...]
EN The quality of resistance welding processes is determined in great measure by their electrical parameters. Unlike the material and pressure parameters they are well measurable and can be corrected during the process run. In the paper it has been presented the effect of the applied controller of the [...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 963--966
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny zmian wybranych parametrów elektrycznych akumulatorów rozruchowych wykonanych w technologii Ca/Ca. Ocenie poddano dynamikę procesu samowyładowania akumulatorów w ich standardowej wersji, przeznaczonej do pojazdów z tradycyjnym silnikiem spalinowy[...]
EN Paper presents research results of the internal resistance, open circuit voltage as well as maximum current of selected SLI type starting Ca/Ca batteries. In particular the self-discharging phenomenon has been study for a such batteries designed for vehicles equipped with conventional internal combu[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 959--962
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu temperatury na zmianę wybranych parametrów elektrycznych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wykonanych w technologii wapniowej i stosowanych w układach rozruchowych silników. Szczególną uwagę skupiono na ocenie następujących wielkości: napięcie sp[...]
EN Paper contains results of the research on lead - acid batteries. In particular the temperature effect of the battery on variation of the selected parameters such as: internal resistance, open circuit voltage, state of charge and maximum current have been described. Measurements of these parameters w[...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 265-266
PL W artykule omówiono nowe możliwości kształtowania charakterystyki zewnętrznej silnika spalinowego z zapłonem iskrowym. Przedstawiono możliwości zastosowaniu sterowanej cewki zapłonowej o zmiennych, sterowanych, parametrach elektrycznych.
EN Paper discussed the new possibilities of formation with sparkle ignition the external profile of combustion engine in article were have talked over. One introduced the possibility the use of steered ignition bobbin about variables the, steered, electric parameters.
11
75%
International Journal of Electronics and Telecommunications
2018 Vol. 64, No. 3 365--372
EN This article presents a review of the investigation of the possibility of increasing the efficiency of existing line test solutions for troubleshooting testing for IPTV over xDSL, by the results of experimental research on real system under commercial exploitation. At the beginning of this article t[...]
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule omówiono metody estymacji i pomiarów parametrów elektrycznych silnika indukcyjnego dla potrzeb sterowania wektorowego napędów falownikowych pracujących bez członu pomiaru prędkości kątowej (ang. speed sensoriess control). Prezentowany sposób pomiarów przeznaczony jest dla falowników napię[...]
EN In the paper induction motor parameter estimation methods for speed sensoriess vector controlled drives are discussed. The presented method can be applied for pulse width modulated (PWM) inverter-fed induction motors. Principle of the method and it's practical implementation based on digital signal [...]
13
63%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono badania nad wykorzystaniem włókniny węglowej jako nośnika dla układu Ag/AgCl/KCl, będącego potencjometrycznym sensorem w pomiarach elektrokardiograficznych. Proces metalizacji włókniny węglowej srebrem przeprowadzono metodą chemiczną, a wytworzenie warstewki AgCl na posrebrzane[...]
EN This study presents research on the use of carbon fabric as a carrier of the active system, Ag/AgCl/KCl, of the potentiometric sensor for the electrocardiogram measurements. The metallization process of carbon fabric has been performed chemically and generation of AgCl layer electrochemically. Appli[...]
14
63%
Materiały Elektroniczne
PL Monokryształy antymonku galu (GaSb) domieszkowane tellurem prezentowane w tej pracy otrzymane zostały zmodyfikowaną metodą Czochralskiego zintegrowaną z syntezą in-situ. Uzyskano płytki monokrystaliczne GaSb:Te o przewodnictwie zarówno typu n jak i typu p. Płytki GaSb:Te typu n charakteryzowały się [...]
EN Gallium antimonide (GaSb) single crystals undoped and doped with tellurium with n-type or p-type conductivity were grown by a modified Czochralski method integrated with in-situ synthesis. Tellurium doped n-type GaSb single crystals were obtained with standard carrier concentration from 2 x 101[...]
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 3 169--171
PL Opracowano algorytm wyznaczania charakterystyk prądowo - napięciowych na podstawie dwudiodowego schematu zastępczego ogniwa i przeprowadzono symulację komputerową dla wybranych modułów krzemowych. W rozważaniach uwzględniono parametry elektryczne i cieplne ogniw, składających się na moduł, powierzch[...]
EN Based on equivalent two - diode solar cell circuit an algorithm for determining the current - voltage characteristics was developed and computer simulation was performed for selected silicon modules. The impact of electrical and thermal parameters of solar cells, area of the module, quality factors,[...]
16
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 655--660, CD
PL W artykule scharakteryzowano właściwości elektryczne układu rozruchowego silnika, a więc akumulatora kwasowego oraz rozrusznika elektrycznego. Omówiono zależności napięcia pracy akumulatora od zmiennych niezależnych mających na nie wpływ, tj. pojemności, natężenia prądu, temperatury czy stanu nałado[...]
EN The article describes the electrical properties of the engine starting system, that is the acid battery and the electric starter. The dependencies of battery voltage on independent variables affecting them, i.e. capacity, current, temperature or charge status, are discussed. The principles of operat[...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 1 169--172
PL Artykuł przedstawia wyniki półtorarocznych badań i pomiarów parametrów elektrycznych instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych w Parku Naukowo–Technologicznym Euro-Centrum Katowice. System wyposażony jest w połączone szeregowo moduły fotowoltaiczne różnych typów, które za pośrednictwem falowników [...]
EN The article presents the results of year and a half of tests and measurements of electrical parameters of photovoltaic systems installed in the Science and Technology Park Euro-Centrum Katowice. The system is equipped with a series-connected photovoltaic modules of different types, which through inv[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 98 219-228
PL W referacie przedstawiono zastosowanie pakietu symulacji komputerowej układów elektronicznych ICAP/4W w zintegrowanym systemie pomiarowym do badania parametrów elektrycznych wzmacniaczy i amplifiltrów. Wzbogacenie systemu pomiarowego o symulator układów elektronicznych umożliwiło przeprowadzanie bad[...]
EN The paper presents an application of a computer simulation packet of electric circuits in an integrated measurement system. The packet is used in testing of electrical parameters of amplifiers and amplifilters. Augmentation of the system with the simulation programme enabled simulative testing of el[...]
19
51%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia superkondensatory jako urządzenia magazynujące energię w systemach energetycz-nych, wykorzystujących energie odnawialne, oraz w systemach transportowych. Przedstawiono zasadę działania, jak również układy pracy oraz schematy zastępcze o różnym stopniu dokładności. Zamieszczono kr[...]
EN The paper presents supercapacitors as energy storing devices for renewable energy and transportation systems. Basic principles of operation are presented, as well as operation layouts and equivalent circuits of various accuracy. Example charging and discharging curves of the investigated supercapaci[...]
20
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy omawiamy podstawowe pomiary charakteryzacyjne kwantowych laserów kaskadowych. Przedstawiamy wpływ parametrów zasilania elektrycznego na działanie laserów kaskadowych i omawiamy drogę do ich optymalizacji.
EN The paper presents basic measurements characterizing the quantum cascade lasers. The impact of pumping current parameters on the quantum cascade lasers operations. The way to optimization of current supply are discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last