Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrical circuit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 10 120-122
PL W artykule przedstawiono zastosowanie rachunku różniczkowego ułamkowego rzędu do analizy osobliwych obwodów elektrycznych. Obiektem badań jest nienaładowany kondensator załączany bezpośrednio na zaciski idealnego źródła napięcia. Pokazano wyniki badań symulacyjnych dla wybranych rzędów pochodnych. P[...]
EN Application of differential calculus of fractional degree in analysis of peculiar electrical circuits has been presented in the paper. The researched object is an uncharged capacitor connected directly to terminals of ideal voltage source. Simulation results for selected degrees of derivatives have [...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono oprogramowanie, zawierające funkcje i moduły dostępne w innych aplikacjach, wprowadzając “user friendly” interfejsy. Oprogramowanie nazwane ANA (Advanced Network Analysis) może być użyteczne dla studentów, inżynierów i badaczy.
EN The paper presents a software, which includes the functions available in the other networks and systems, but it gives a user friendly interface. The program, called ANA (Advanced Network Analysis) is to give an easy use for students, engineers and researchers as well.
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy pokazano, że obwody elektryczne złożone z rezystancji, indukcyjności i idealnych źródeł napięcia lub z rezystancji, pojemności i idealnych źródeł napięcia są ciągłymi układami kompartmentalnymi. Udowodniono, że stabilny asymptotycznie układ dodatni ciągły jest podobny do układu kompartmental[...]
EN It is shown that electrical circuits composed of resistances, inductances and ideal voltage sources or of resistances, capacitances and ideal voltage (current) sources are the continuous-time compartmental systems. It is also proved that the asymptotically stable positive continuous-time systems are[...]
4
100%
Studia Informatica : systems and information technology
EN Algorithms of calculation of a state of an electric circuit with passive components are described. Algorithms are intended for usage in system of simulation of the mixed electronic devices. Each component of a circuit is presented by program model of high complexity. In this article the resistor mod[...]
5
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 93 299--309
EN The positive linear continuous-time systems by the use of the Caputo and conformable fractional calculus are analyzed. The conditions for internally positive systems are presented. For the established electrical circuit, a solution fractional order state-space equation was developed for system with [...]
6
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 69 175--182
EN Certain approach to the modelling dynamic states in technical systems is presented in this paper. This approach lies in a replacing classic differential model with a model based on fuzzy relational cognitive map. Described method is illustrated by practical example of simple electrical RLC circuit. [...]
7
88%
Archives of Electrical Engineering
2018 Vol. 67, nr 3 563-–578
EN The analysis of the positivity and stability of linear electrical circuits by the use of state-feedbacks is addressed. Generalized Frobenius matrices are proposed and their properties are investigated. It is shown that if the state matrix of an electrical circuit has generalized Frobenius form then [...]
8
88%
Archives of Electrical Engineering
2017 Vol. 66, nr 4 663--679
EN The specific duality and asymptotic stability of the positive linear electrical circuits are addressed. The specific duality of positive linear electrical circuits composed of resistances, inductances, capacitances and source voltages is established. 1) The linear electrical circuits are positive if[...]
9
88%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 93 21--36
EN The analysis of the positivity and stability of linear electrical circuits by the use of state-feedbacks is addressed. Generalized Frobenius matrices are proposed and their properties are investigated. It is shown that if the state matrix of electrical circuit has generalized Frobenius form then the[...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono zastosowanie rachunku różniczkowego ułamkowego rzędu do analizy osobliwych obwodów elektrycznych. Celem badań jest analiza stanu przejściowego w obwodzie zawierającym idealne źródło prądu i indukcyjność. Pokazano wyniki badań symulacyjnych dla wybranych rzędów pochodnych. Pr[...]
EN Application of differential calculus of fractional order in analysis of peculiar electrical circuits has been presented in the paper. The aim of the research is the analysis of the transient state in a circuit containing an ideal current source and inductance. Simulation results for selected orders [...]
11
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The concept of strong stability is extended for positive and compartmental linear systems. It is shown that: 1) the asymptotically stable positive and compartmental systems are strongly stable if the eigenvalues of the system matrix are distinct, 2) electrical circuits consisting of resistances, cap[...]
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 5 121-124
PL W pracy rozpatrywana jest dodatniość I stabilność asymptotyczna pewnej klasy obwodów elektrycznych o zmiennych w czasie parametrach. Podano warunki dostateczne dodatniości i stabilności asymptotycznej układów i obwodów elektrycznych. Pokazano, że istnieje obszerna klasa dodatnich i stabilnych asympt[...]
EN The positivity and stability of a class of time-varying continuous-time linear systems and electrical circuits are addressed. Sufficient conditions for the positivity and asymptotic stability of the systems are established. It is shown that there exists a large class of positive and asymptotically s[...]
13
75%
Measurement Automation Monitoring
2015 Vol. 61, No. 4 115--117
EN The problem of reduction of linear electrical circuits with complex eigenvalues to linear electrical circuits with real eigenvalues is analyzed. Methods for finding the transformation matrix are presented. Considerations are illustrated by numerical examples.
14
75%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 89 11--23
EN The problem of calculation of the characteristic equations of the standard and descriptor linear electrical circuits is addressed. It is shown that the characteristic equation of the linear electrical circuit is independent of the method used for its analysis. The well-known three methods: the state[...]
15
75%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 81 11--19
EN The positivity and stability of a class of time-varying continuous-time linear systems and electrical circuits are addressed. Sufficient conditions for the positivity and asymptotic stability of the system are established. It is shown that there exists a large class of positive and asymptotically st[...]
16
75%
Acta Mechanica et Automatica
2018 Vol. 12, no. 3 209--216
EN The problem of calculation of the characteristic equations of the standard and descriptor linear electrical circuits of integer and fractional orders is addressed. It is shown that the characteristic equations of standard and descriptor linear electrical circuits are independent of the method used i[...]
17
75%
Archives of Electrical Engineering
2014 Vol. 63, nr 3 321--333
EN The problem of zeroing of the state variables in fractional descriptor electrical circuits by state-feedbacks is formulated and solved. Necessary and sufficient conditions for the existence of gain matrices such that the state variables of closed-loop systems are zero for time greater zero are estab[...]
18
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 2 278--283
PL Praca jest poświęcona analizie wyznaczników macierzy rozwiązań standardowych i dodatnich obwodów elektrycznych o stałych i zmiennych w czasie parametrach. Podano warunki konieczne i wystarczające dodatniości i stabilności asymptotycznej obwodów liniowych o zmiennych w czasie parametrach. Wykazano, ż[...]
EN Determinants of the matrices of solutions to the standard and positive time-invariant and time-varying linear electrical circuits are addressed. Necessary and sufficient conditions for the positivity and asymptotic stability of the linear time-varying electrical circuits are established. It is shown[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2007 nr 57 22-35
PL W wielu pracach do analizy mocy nieczynnej w obwodach elektrycznych z przebiegami niesinusoidalnymi autorzy posługują się ortogonalnymi składowymi prądów i/lub napięć. Z przyczyn nieznanych - bynajmniej dla autora niniejszego artykułu - składowe te definiuje się na drodze aksjomatycznej. Ze względu [...]
EN The process of voltage/current orthogonalization used in the past by many authors carried-out analyses of non-active power in electrical circuits. However, despite of existing mathematical mechanism how to ortogonalize functions, authors do this process based on definitions and axioms. Such an attit[...]
20
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy są rozpatrywane punktowa zupełność i punktowa degeneracja standardowych oraz dodatnich układów dyskretnych i ciągłych ze sprzężeniami zwrotnymi od wektora stanu. Wykazano że: 1) punktowa zupełność i punktowa degeneracja standardowych układów ciągłych są niezmiennicze względem sprzężenia zwro[...]
EN The pointwise completeness and pointwise degeneracy of standard and positive linear discrete-time and continuous-time systems with state-feedbacks are addressed. It is shown that: 1) the pointwise completeness and pointwise degeneracy of continuous-time standard systems are invariant under the state[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last