Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrical apparatus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 1 123--125
PL Wyznaczanie obciążalności prądowej ciągłej torów prądowych jednorodnych jest realizowane na ogół za pomocą metody bilansowej. W praktyce w torach prądowych występują zmiany przekroju przewodnika, istnieją dodatkowe źródła lub rozpraszacze ciepła, a także występuje częściowa lub całkowita izolacja to[...]
EN Determination the ampacity of the current homogeneus paths is usually realize by thermal balance. In practice, in the current carrying paths occur changes of cross-section, additionally heat source (radiators) and dielectric isolation. In this paper the way of the calculation of the temperature rise[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2015 Nr 44 59--62
PL W artykule opisano działalność Kazimierza Szpotańskiego w założonej przez niego 1918 r. fabryce aparatów elektrycznych: motywacyjne sposoby zarządzania ludźmi, pokonanie kryzysu, wielki rozwój fabryki, przetrwanie II wojny światowej i wielkie plany na przyszłość. Pokazano również jak w nowym ustroju[...]
EN The paper describes activities of Kazimierz Szpotański at the Electrical Apparatus Factory, founded by him in 1918, i.e. incentive systems of human resources management, the process of overcoming the economic crisis, rapid growth of the factory, surviving the Second World War and plans for the futur[...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 9 183-186
PL Zestyki aparatów elektrycznych należą do najbardziej obciążonych elementów torów prądowych. Powinny zatem być tak zaprojektowane, wykonane i eksploatowane, aby dopuszczalne ograniczenia na ich parametry techniczne, wynikające z odpowiednich przepisów i norm, nie były przekraczane.
EN Contact assemblies of electric apparatuses belong to the most burdened elements of current circuits. They should be designed, made and exploited in order to acceptable restrictions to their technical parameters, resulting from adequate rules and standards, weren't crossed.
4
84%
Elektro Info
2009 nr 3 94-100
PL Defektoskopowe badania diagnostyczne są oparte na wykorzystaniu różnych metod badań nieniszczących. Badania nieniszczące stanowią skuteczne narzędzia do wykrywania eksploatacyjnych uszkodzeń materiałów różnych obiektów i konstrukcji. Wykorzystuje się je w diagnostyce, w elektrowniach i w elektrociep[...]
5
84%
Elektro Info
2009 nr 9 120-124
6
84%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule opisano skutki rażenia człowieka prądem o częstotliwości większej od 50 Hz. Zagrożenie takie występuje przy urządzeniach energoelektronicznych stosowanych między innymi we współczesnych napędach elektrycznych.
EN The author presents the results of electric shock in people, caused by high frequency current. They differ from the results caused by 50 Hz alternating current.
7
67%
Acta Energetica
2018 nr 4 41--46
EN Power supply continuity improvement is one of the most important challenges of electricity distribution operators. Indices need improvement at all voltage levels. However, special attention must be paid to MV/LV substations, which until now have been covered by remote management systems to a small e[...]
8
67%
Acta Energetica
2018 nr 4 47--52
PL Poprawa ciągłości zasilania jest jednym z najważniejszych wyzwań operatorów dystrybucyjnych energii elektrycznej. Poprawa wskaźników dotyczy wszystkich poziomów napięć. Jednak szczególnej uwagi wymagają stacje SN/nN, które do tej pory w małym stopniu były objęte systemami zdalnego nadzoru. Liczba te[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last