Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric wastes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 3s 68-69
EN The development of technology and subsequent market saturation with electrical engineering products create problems of waste disposal of worn out equipment. Protection of natural resources and ecological considerations create a necessity of recycling of this equipment. The study presents selected re[...]
2
88%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 3s 39-40
EN The paper presents types and characteristics of electric and electronic wastes generated in Poland. The paper describes recovery of metals from electronic and electric scrap. Results of trials for processing of the discussed group of scrap are presented with special attention paid to recovery of pre[...]
3
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Niniejszy artykuł porusza ważny aspekt ochrony środowiska związany z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Masowa produkcja tego typu urządzeń we wszystkich gałęziach przemysłu, a także częsta wymiana zużytego sprzętu na nowy generuje problem recyklingu wycofanych z eksploatacji „elektrośm[...]
EN The article features an important aspect of environmental protection related to worn electric and electronic equipment. Mass production of such equipment in all industrial sectors, along with frequent replacement of old to new equipment, results in the issue of recovery and recycling of no longer us[...]
4
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
The article features an important aspect of environmental protection related to worn electric and electronic equipment. Mass production of such equipment in all industrial sectors, along with frequent replacement of old to new equipment, results in the issue of recovery and recycling of no longer us[...]
PL Niniejszy artykuł porusza ważny aspekt ochrony środowiska związany z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Masowa produkcja tego typu urządzeń we wszystkich gałęziach przemysłu, a także częsta wymiana zużytego sprzętu na nowy generuje problem zarówno odzysku, jak i recyklingu wycofanych z [...]
5
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2016 T. 32, z. 1 155--174
PL Statyczne pola elektryczne są wykorzystywane m.in. w procesach technologicznych, takich jak separacja elektryczna. Separacja elektrodynamiczna jest procesem rozdzielania dwóch lub większej ilości faz stałych, zróżnicowanych pod względem właściwości fizycznych, siłami pola elektrycznego. Zaletą separ[...]
EN Static electric fields are used, among others, in technological processes such as electric separation. Electrodynamic separation is a process of separating two or more solid phases of various physical properties by electric field forces. The advantage of electrodynamic separation is possibility of o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last