Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 106
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric vehicles
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Spektrum
2007 nr 10-11 XV-XVII
PL W Instytucie Elektrotechniki od chwili jego powstania prowadzone są badania związane z pojazdami elektrycznymi. Na potrzeby rynku krajowego i eksportu są opracowywane, projektowane i produkowane duże i średniej wielkości napędy W Instytucie Elektrotechniki w Warszawie są prowadzone badania związane [...]
EN In the Power Institute in Warsaw investigations connected with electric vehicles are being conducted. The electric drives of a great and medium size for locomotives, trams and trolleybuses are being worked out, designed and manufactured with destination for the needs of the domestic market and for t[...]
2
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2013 Nr 2(99) 19--24
PL W zawiązku z licznymi ograniczeniami związanymi z dostępem, m.in. ze względów politycznych, do surowców naturalnych jakimi są paliwa płynne oraz wyczerpywaniem się ich zasobów próbuje się stworzyć nowy system mobilności poprzez wprowadzenie pojazdów hybrydowych i elektrycznych w systemie transportu.[...]
EN Due to many limitations connected with the depletion and accessibility of natural recourses, such as liquid fuels, attempts are made to create a new mobility system, based on hybrid and electric vehicles in public transportation systems. Such vehicles could be the contributing factors in the effort [...]
3
80%
Rynek Energii
2010 nr 6 83-86
PL Pojazdy elektryczne typu plug-in (PHEVs) mogą stać się ważnymi uczestnikami powstającego rynku rozproszonych zasobów energii (DERs) w systemie elektroenergetycznym. PHEVs są podobne do elektrycznych pojazdów hybrydowych z tym, że dysponują bateriami o większej zdolności magazynowania energii i są za[...]
EN Plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) can become important participants in emerging market of dispersed energy resources (DERs) in electric power system. PHEVs are similar to hybrid - electric vehicles (HEVs) except that they have batteries with a larger energy storage capacity and recharged fro[...]
4
80%
Spektrum
2010 nr 11-12 XXIII-XXV
PL Omówiono alternatywne środki transportu jako przyszłościowe rozwiązanie powodowane nie tylko brakiem miejsca na jezdni, ale również wyczerpywaniem się źródeł ropy.
EN Discussed are alternative means of transportation as a future solution caused not only by the lack of place for vehicles on the roads but also by oil sources depletion.
5
80%
Archives of Acoustics
2014 Vol. 39, No. 3 333--341
EN Limited Traffic Zone (LTZ) is a planning strategy that is more and more adopted by municipalities in Europe to improve their environmental conditions. It consists in the prohibition for traditional vehicles to circulate in specific areas. Although the main aim is to tackle air pollution problems, po[...]
6
80%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL W artykule zawarto informacje na temat obecnych kierunków rozwoju technologii służących przechowywaniu energii, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania ich w przemyśle samochodowym. Przedstawiono i opisano różne rozwiązania, wykorzystywane obecnie w samochodach osobowych oraz pojazdach transportu [...]
EN The article aims to highlight the desirable and undesirable properties and characteristics of different energy storage technologies. It focuses on the comparison between the different specific battery technologies and supercapacitors currently available on the market, as well as novel technologies t[...]
7
80%
Journal of KONES
EN Global warming is a scientifically proven fact. Much of the temperature rise on the surface of the globe has been caused by human activity. That is why several years' efforts are aimed at reducing of CO2 emissions, related to the human activities. Major sources of CO2 emissions include electricity p[...]
8
80%
Logistyka
2015 nr 4 4832--4842, CD2
PL Rosnąca popularność pojazdów elektrycznych oraz przewidywany wzrost udziału rynkowego tych pojazdów w segmencie pojazdów miejskich, wskazuje na potrzebę doskonalenia ich układów napędowych tak, by w każdym aspekcie, także funkcjonalnym były w stanie zastąpić pojazdy z napędem spalinowym. Na przykład[...]
EN Growing popularity of electric vehicles and anticipated growth of market share of such vehicles in segment of city cars are pointing at a need of perfection of their power transmission systems in every aspect, also in the functional one, to be able to replace vehicles powered by combustion engine. O[...]
9
80%
Logistyka
2015 nr 3 2269--2275, CD 1
PL Niniejsza praca jest poświęcona analizie zakresu hamowania odzyskowego dla różnych konfiguracji elektrycznego układu napędowego. W pracy wyznaczono graniczne wartości opóźnienia, jakie można uzyskać pojazd drogowy przy hamowaniu: wyłącznie przednią osią kół, wyłącznie tylną osia kół, jak również prz[...]
EN This paper present analysis of Regenerative Braking System (RBS) range for different configuration of electric power train. The limit values of deceleration possible to obtain by the vehicle during braking process for: only front axle drive, only rear axle drive and for all wheel drive were determin[...]
10
80%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2013 nr 4 22--25
PL Elektryczne pojazdy trakcyjne do niezawodnej pracy i utrzymywania osiągów eksploatacyjnych, na które zostały zaprojektowane, wymagają niezawodnego zasilania. Zasilanie to jest gwarantowane poprzez system zasilania trakcyjnego. Cechą charakterystyczną dla obciążeń trakcyjnych jest ich duża zmienność,[...]
EN Electrical railway vehicles need a reliable power source to comply with their designed specification. The specific working range of the electric traction system includes the big changes in the load during operation. A big power consumption in conjunction with the insufficient network can cause the l[...]
11
80%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2015 nr 2 25--29
PL Kolejowe podstacje trakcyjnego systemu zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego wyposażone są w prostowniki, których zadaniem jest przekształcanie, napięcia przemiennego o częstotliwości krajowego systemu energetycznego na napięcie stałe. Są to przekształtniki nie sterowane o jednokierunkowym pr[...]
EN In recent years, all newly manufactured and put into operation electric rail vehicles are equipped with asynchronous motors and have the opportunity to return the energy to the overhead conytact line system during regenerative braking. This energy obtained from the regenerative braking process can b[...]
12
80%
Archives of Electrical Engineering
2018 Vol. 67, nr 3 641–-654
EN A large amount of electric vehicles (EVs) charging load will bring significant impact to the power system. An appropriate resource allocation strategy is required for securing the power system safety and satisfying EVs charging demand. This paper proposed a power coordination allocation strategy of [...]
13
80%
Napędy i Sterowanie
2018 R. 20, nr 9 120--125
PL W artykule została omówiona tematyka związana z magazynowaniem, ładowaniem i uzupełnianiem energii w elektrycznych pojazdach komunikacji miejskiej, w których głównym źródłem energii dla potrzeb jezdnych jest bateria trakcyjna. W ramach artykułu zostały zamieszczone przykładowe przebiegi wielkości el[...]
EN The article deals with supplying energy to the electric bus with electrochemical cells. Particular examples of two types of chargers: fast and slow are presented along with their most important operating parameters. It also presents a simplified schematic diagrams that allow you to get to know their[...]
14
80%
Archiwum Motoryzacji
EN With the rapid growth of schemes and initiatives to promote e-mobility and numerous measures taken to ensure its quick and effective implementation, there is a wide range of technological and non-technological problems, especially organisational, economic, legal and social in nature, that have to be[...]
15
70%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 3 211--217
EN Development of road transport is now subjected to numerous constraints related to reachability exhaustive sources of liquid fuels and the associated increase in their prices. In addition, restrictions on emissions tend for quickly change the drives with an internal combustion powered petroleum produ[...]
16
61%
Journal of KONES
EN The energy consumption of the car depends on traffic conditions and the car characteristics, speed and motion resistance such as rolling resistance, the slope angle, wind speed, etc. Vehicle speed determines the energy consumption in the vehicle in the comparable moving conditions. It is necessary t[...]
17
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono rodzaje akumulatorów i ich możliwości energetyczne jako źródło zasilania pojazdów oraz przedstawiono rozwój akumulatorów litowo-jonowych.
EN The paper discusses types of rechargeable cells and their power potential as a vehicle power sources. Development of lithium-ion batteries is presented.
18
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaprezentowano silnik z magnesami trwałymi z uzwojeniami na pojedynczych zębach oraz dodatkowym bezszczotkowym systemem sterowanym prądem stałym, dedykowany do napędu pojazdów elektrycznych. Główną zaletą takiego silnika jest możliwość osłabienia pola magnetycznego przy wysokich prędkości[...]
EN This paper presents a permanent-magnet motor with single teeth windings and a brushless auxiliary direct current control system for electric vehicle drives. The main advantage of this motor is its possibility to realize the field weakening by high speeds. In order to determine the key electric and m[...]
19
61%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2013 Nr 2(99) 253--258
PL Zużycie energii przez samochód jest zależne od warunków ruchu oraz od właściwości samochodu. Zużycie energii jest zdeterminowane przebiegiem prędkości samochodu oraz warunkami zewnętrznymi, np. oporami toczenia, wzniesieniami, wiatrem itp. Z tego powodu zarówno zużycie paliwa, jak i emisję zanieczys[...]
EN The energy consumption of the car is dependent on traffic conditions and the car properties. The energy consumption in the vehicle is dependent on vehicle’s speed and resistance motion such as rolling resistance, the angle of travelled hills, wind speed, etc. It is necessary to perform the research [...]
20
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 1a 193-197
PL W artykule przedstawiono testy parametrów banku baterii lithium iron phosphate, LiFePO4 w zastosowaniu do pojazdów elektrycznych. Przedstawiono system do testowania pojemności baterii oraz skuteczności ładowania i rozładowania.
EN This paper deals with the set up and characterization tests of a lithium iron phosphate, LiFePO4, battery bank for an electric vehicle. he first charge and discharge, a simple system to monitor and ensure tight voltage limits and a LabVIEWŠ system to measure the voltages, currents and calculate the [...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last