Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric power distribution networks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Control and Cybernetics
EN Urban medium voltage (MV) electric power distribution networks are supplied with primary (HV/MV) substations. These networks supply secondary (MV/LV) transformer substations and are often built as closed structures - loop arrangements. The design problem of optimal urban MV distribution network stru[...]
2
75%
Rynek Energii
2011 nr 2 163-170
PL Awarie występujące w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych średniego napięcia mogą powodować przerwy w zasilaniu wielu użytkowników narażających ich na straty ekonomiczne. W literaturze przedmiotu problem przywracania dostaw energii w stanach awarii sieci jest ważnym zagadnień dotyczących p[...]
EN Distribution networks faults can cause power failure for many users, what can be a reason of major economical losses. In the literature on the distribution systems operation the problem of power delivery recovery in case of the network failure is one of the very important aspects of a proper operati[...]
3
75%
Rynek Energii
2008 nr 4 17-24
PL W artykule przedstawiono analizę aspektów organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych działania lokalnego rynku energii. Wskazano przykładowe możliwe koncepcje organizacji lokalnego rynku energii ze względu na wymianę danych technicznych pomiędzy uczestnikami tego rynku. Określono zasadniczą funkc[...]
EN Analysis of organizational, economic and technical sides of local energy market operation is presented in the paper. Possible conceptions of local energy market concerning technical data exchange between market participants are pointed. Basic program functionality for technical and economic calculat[...]
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 3 120-123
PL Wprowadzenie dodatkowego źródła mocy do układu zasilania elektroenergetycznej sieci średniego napięcia zmienia jej stan pracy. Efekt zmian zależy od lokalizacji w sieci dodatkowego źródła mocy oraz stopnia obciążenia sieci. W prezentowanej pracy przedstawia się badania wpływu dodatkowych źródeł mocy[...]
EN The introduction of an additional power source into the supplying system of an electric power medium voltage network alters its work conditions. The effect depends on the location of the additional source in the networks structure as well as the level of the network’s load. In the presented paper th[...]
5
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 3 212-215
PL W niniejszym referacie omówiono zagadnienie wyznaczania rozpływów mocy w sieciach rozdzielczych SN i nn w warunkach dużej niepewności danych. Sytuacja taka ma miejsce podczas planowania rozwoju tych sieci. Zaprezentowano trzy różne metody wyznaczania rozpływów mocy: metodę współczynnika jednoczesnoś[...]
EN Power flow calculation methods in MV and LV electric distribution networks in big data uncertainty conditions have been spoken in the paper. Such situation has place in a development planning stage of that networks. Three different power flows methods have been presented: coincidence factor method, [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last