Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 64
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric motors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN Kinematical, electromechanical energy accumulator is a facility that converts supplied electrical energy to the kinetic one, stored in the rotating inertial system. Electric driving motors can operate both as a propulsion units, providing torque to the rotor shaft, and as generators in the course of[...]
2
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono sposoby pomiarów diagnostycznych oraz monitoring stanu łożysk tocznych i ślizgowych w silnikach elektrycznych.
EN The author discusses methods of diagnostic measurements and monitoring of state of rolling and slide bearings in electric motors.
3
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 87 133-137
EN The noise measuring of electric motors is already well known and understandable, but when the motor producer wants to measure the motor noise directly on the motor assembly line (as out-going inspection) then come several troubles which must be fixed. The most important is to eliminate the backgroun[...]
4
80%
Pompy, Pompownie
5
80%
Transport Przemysłowy
2005 nr 4 (22) 57-61
PL Silniki elektryczne są powszechnie stosowane w napędach urządzeń dźwigowych i transportowych. Istotną rolę odgrywa regulacja prędkości liniowej i kątowej elementów dźwignic. W pracy zaprezentowano układy regulacji prędkości obrotowej silnika elektrycznego z zastosowaniem regulatora rozmytego zaimple[...]
EN Electric motors are commonly used in the drives of crane and transport devices. Controlling of linear and angular velocities of crane elements is an essential task. The systems of angular velocity control for the electric motor using a fuzzy logic controller - implemented in the programmable logic c[...]
6
80%
Pompy, Pompownie
7
80%
Pompy, Pompownie
PL Artykuł omawia efekty możliwe do uzyskania na drodze wprowadzenia silników nowej generacji. Wskazuje na możliwość uzyskania dofinansowania przez Fundację EkoFundusz.
EN Implementation of modern electric motors with power above 200 kW could be financially supported by EkoFund.
8
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2007 nr 1 24-29
PL W artykule przedstawiono zasady oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obwodzie silnika elektrycznego sprężarki chłodniczej w najczęściej stosowanym układzie niskiego napięcia, w tym sposób określania wartości prądu wyłączającego zabezpieczenia. Zaprezentowano typowe sposoby zabezpieczania[...]
EN The basic requirements of the law voltage surge protection of the electric motor circuit driven the refrigeration compressor haven been presented in the paper. The problems of the assessment of electric current of safety cut-off devices has been described. The standard methods of protection of the e[...]
9
80%
Journal of New Technologies in Environmental Science
EN Nowadays, asynchronous motors (AM) occupy not less than 80% of all types of electric motors involved in industry and everyday life. As is known, among such type of electric motors there are AM with short-circuit rotor (ShCR) and a phase rotor (PhR). Advantages of AM with PhR are in having better sta[...]
10
70%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych izolacji silników elektrycznych zainstalowanych w napędach cementowni, metodą napięcia stałego.
EN The paper presents results of operational tests of insulation of eleetrie motors installed in cement plants, performed using d.c. method.
11
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 11 1022-1024
PL Celem niniejszej pracy jest analiza efektywności chłodzenia silnika elektrycznego w zależności od zastosowanego wariantu konstrukcyjnego. Obliczenia przepływu powietrza przez silnik zostały przeprowadzone dla różnych rozwiązań konstrukcyjnych a uzyskane wyniki mogą być przydatne zarówno w diagnostyc[...]
EN The purpose of this paper is to analyse the cooling efficiency of an electric motor depending on the design solution made with use of Autodesk Simulation CFD 2012 computing system. For all analyses the same conditions were assumed: losses in the device 250W, the ambient temperature 20°C, the operati[...]
12
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono doświadczenia autora w stosowaniu do pomiarów wyładowań niezupełnych (wnz) w silnikach elektrycznych czujników antenowych. Pomiary te miały na celu ocenę stanu izolacji uzwojeń off-line i on-line. Autor przedstawił wyniki badań własnych w szczególności omawiając anteny na ba[...]
EN The article presents experience of the author in use of antenna detectors for measurements of partial discharges in electric motors. The measurements aim at off-line and on-line evaluation of the condition of winding insulations. The author presents results of his own research, in particular discuss[...]
13
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono przegląd technik pomiarowych stosowanych w przemyśle do oceny stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych w wariancie pomiarów off-line i on-line. W szczególności przedstawiono doświadczenia autorów z prowadzonych od kilku już lat pomiarów typu monitoring stanu izolacji uzwo[...]
EN The article presents a review of measurement methods used in the industry to evaluate the condition of winding insulations in electrical machines in case of off-line and on-line measurements. In particular, it demonstrate experience of the authors from measurements carried out for several years in r[...]
14
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono tendencje rozwojowe i wybrane zagadnienia w doborze napędów elektrycznych do obiektów podwodnych.
EN The paper presents development trends and selected problems connected with selection of drive systems for underwater objects.
15
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono wyniki badań w zakresie diagnostyki eksploatacyjnej silników elektrycznych na przykładzie obserwacji łożysk tocznych.
EN The author discusses results of research in the field of operational diagnostics of electric motors on the example of observation of rolling bearings.
16
61%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 4(92) 33-37
EN The presented paper deals with mathematical algorithms of an analytical calculus of an electromagnetic torque ripple of the separately excited DC motor. Assume the motor is supplied by a full controlled threephase thyristors rectifier. To describe non harmonic rectifier output voltage, the complex F[...]
17
61%
Nowa Elektrotechnika
2010 nr 5 (69) 32-35
18
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono sposób wykorzystania proszkowych obwodów magnetycznych w konstrukcji silników elektrycznych z magnesami trwałymi.
EN The paper discusses a method of applying powder magnetic circuits in structures of electric motors with permanent magnets.
19
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono dwa warianty układu zasilania i regulacji prędkości obrotowej silnika bezszczotkowego.
EN The paper discusses a method of applying powder magnetic circuits in structures of electric motors with permanent magnets.
20
61%
Hydraulika i Pneumatyka
2009 nr 1 5-11
PL Zaprezentowano eksperymentalne stanowisko z pompą o stałej wydajności jednostkowej napędzaną synchronicznym silnikiem prądu przemiennego z magnesami trwałymi. Opisano podstawowe właściwości dynamiczne i eksploatacyjne nowej koncepcji źródła przepływu i ciśnienia w wybranych układach sterowania. Wska[...]
EN New concept of hydraulic drive consists of a constant pump driven by an electric synchromotor with permanent magnets. The basic dynamic and operation features of new unit in selected control systems have been described. The advantages and the profits as well as the problems and the limits of operati[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last