Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 134
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric motor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektro Info
2002 nr 8 30--32
PL Napęd urządzeń mechanicznych i maszyn roboczych, takich jak obrabiarki, pompu, wentylatory itp., wymaga zastosowania silnika elektrycznego, który przetwarza pobieraną moc elektryczną na moc mechaniczną. Moc elektryczną pobiera silnik z sieci zasilającej, do której jest przyłączony, a moc mechaniczną[...]
2
100%
Logistyka
PL W artykule dokonano przeglądu możliwych metod regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych stosowanych w samochodach elektrycznych. Omówiono przepięcia powstające wskutek komutacji w obwodzie silnika. Dokonano analizy przepięć i metod ich redukcji towarzyszących procesowi załączania, wyłącza[...]
EN The paper reviews the possible methods for speed control of electric motors used in electric cars. Discussed due to switching overvoltages in the motor circuit. An analysis of surges and their method of reduction accompanying the process of switching and control engine speed. Are solutions used by s[...]
3
100%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule przedstawiono zasady opracowanej przez autora zmodyfikowanej metody detekcji obwiedni wraz z zaproponowaną w ostatnim czasie kolejną modyfikacją metody uwzględniającą niesymetrię szczeliny powietrznej pomiędzy stojanem i wirnikiem. Omówiono technologie wykonywania pomiarów, podano wyniki [...]
EN The article presents principles of the modified method of envelope detection, developed by the author, together with the recently suggested another modification of the method taking into account asymmetry of the slot between the stator and the rotor. It discusses the technology of measurements and p[...]
4
100%
Elektro Info
2009 nr 7-8 38-41
5
100%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 3 37-41
6
100%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 4 203--210
EN The paper is a discussion on ground-based laboratory tests of the aircraft’s electric propulsion system. The tests were intended to find relationships between environmental conditions and characteristics of the aircraft electric motor. The object under examination was a brushless DC motor AXI 2820/1[...]
7
100%
Computer Applications in Electrical Engineering
2011 Vol. 9 139--149
EN In the paper the computer software for determining the optimal working point of electric motors for fan (and pump) drive systems is presented. The main use of this software is the preliminary designing of permanent magnet synchronous motor for such type of drives. The second task of the software is [...]
8
100%
Elektro Info
2005 nr 7-8 40-42
9
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 6 342-346
PL Przedstawiono system komputerowy do celów dydaktycznych wykorzystujący zdalne sterowanie za pośrednictwem Internetu. Studenci mogą przeprowadzać trzy eksperymenty badania maszyn elektrycznych: silnik prądu stałego, silnik krokowy i serwomechanizm. System wspomagany jest kamerą pokazującą obraz z lab[...]
EN In this study, a web-based remote-controlled motor educational tool for electrical, electronic and computer education was formed. The educational tool involves three different motor experiment, which are direct current motor, stepper motor and servo motor The users can interact with the educational [...]
10
100%
Journal of KONES
EN The current interest in the development of hybrid vehicles is a response to serious effects of road transport on the environment over recent years. In addition, vehicles equipped with this type of drive combine the advantages of a conventional diesel engine and electric motor. This results in higher[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
EN Some contemporary problems concerning the pump efficiency, reliability and life span, diagnostics, as well as the question of their proper selection procedure and of their control systems are presented in the paper. These problems are illustrated with selected results of the author's own studies. Li[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono możliwości zastosowania L-funkcji sklejanych do wyznaczania wartości oczekiwanej procesu losowego. L-funkcje wykorzystano do opisu przebiegu prędkości kątowej silnika elektrycznego.
EN The paper presents possibilities of applying the L-splines to determine the mean of the random process. The L-splines are used in describing the runs of angular velocity in an electric engine.
13
100%
Polish Maritime Research
2007 S 1 62-66
EN The reported project aimed at examining properties and purposefulness of use of modern electromagnetic bearings for a screw propeller in a prototype version of a synchronous ring motor with rare earths magnets. Bearings of this type generate electromagnetic forces which keep the rotor in a state of [...]
14
100%
Computer Applications in Electrical Engineering
2012 Vol. 10 171--180
EN There was presented a frequency multiplication of a single, binary rotor position feedback signal implementation in the article. This technique was necessary to achieve wide-speed control range and improved dynamics. In the beginning a basics of the switched reluctance motors construction were descr[...]
15
100%
Elektro Info
2004 nr 10 44-46
PL W niniejszym artykule zostały przedstawione zasady obliczeń zwarciowych z udziałem silników indukcyjnych, które niejednokrotnie przy zasilaniu zasilają prąd zwarcia dużym prądem. Prądem, który powstaje wskutek przejścia silnika do pracy generatorowej przy zwarciu w pobliskim obiorniku zasilanym ze w[...]
16
88%
Napędy i Sterowanie
PL Maszyny synchroniczne z magnesami trwałymi (z ang. LSPMSM – Line Start Permanent Magnet Synchronous Motor) przystosowane do rozruchu bezpośredniego mają liczne zalety w stosunku do silników indukcyjnych przy zachowaniu prostoty obsługi. Do wad należy zaliczyć znacznie większą, w porównaniu z silnika[...]
EN This paper presents the influence of load level on harmonic contens in line start permanent magnet synchronous motor. All known methods leading to minimization harmonics concern only permanent magnet flux distribution and no load back EMF. Meanwhile studies carried out for 2 HP LSPMSM show that harm[...]
17
88%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł zawiera opis konstrukcji skutera elektrycznego, w którym jednym z zainstalowanych źródeł energii elektrycznej jest polimerowe ogniwo paliwowe. Zainstalowanie dodatkowego źródła zasilania w energię elektryczną wydłużyło zasięg pojazdu o około 30 kilometrów. Przeprowadzone pomiary potwierdziły[...]
EN Paper includes description of the construction of the electric scooter with installed polymer fuel cell stack, which serves as a one of the electric energy source. Additional electrical energy source installed in the vehicle extended its range of about 30 km. Performed measurements confirmed that po[...]
18
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
PL W artykule zaprezentowano koncepcję, model oraz prototyp silnika z wirującym twornikiem oraz magneśnicą. Opisano historię powstania i zastosowania tego typu silników w motoryzacji. Przedstawiono nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i zastosowania we współczesnych samochodach elektrycznych i hybrydow[...]
EN The purpose of this paper is to present a concept, modeling and prototype of a motor with rotating armature and field magnet. A history of the development and applications of these types of motors in the automotive industry is descirbed. A new design solution and applications in modern electric and [...]
19
75%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 6 54--55
PL Rodzina przemienników częstotliwości Astraada Drive została rozbudowana o nową serię najmniejszych falowników, nazwaną GD10. W ramach serii GD10 dostępne są rozwiązania 1-fazowe o mocach 0,2~2,2 kW oraz 3-fazowe 0,75~2,2 kW.
20
75%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 2 78--81
PL Warunki ruchu drogowego w aglomeracjach miejskich powodują, że pojazd z napędem spalinowym pracuje w zakresie niewielkich obciążeń, a w czasie częstych postojów pracuje na biegu jałowym. W takich warunkach pracy napęd z silnikiem spalinowym cechuje się niską sprawnością przetwarzania energii, a co z[...]
EN Under traffic conditions existing in city agglomerations the ICE vehicles are usually only slightly loaded and during frequent stops the engines run idle. Under such circumstances, the ICE drive is characterized by low energy transformation efficiency and high exhaust gases emission. The increasing [...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last