Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 87
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric machines
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
EN The working life of electrical machines of great power (over 1MW) averages generally several decades. By the reconstruction of production aggregates due to saving of power in industrial or power enterprises and societies, the reconstruction of drive is often required but only with the existing elect[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W referacie przedstawiono wyniki analizy numerycznej i doświadczalnej dotyczącej wpływu nasycenia na pracę maszyn elektrycznych różnych typów. Wskazano, że nasyceniu mogą towarzyszyć zjawiska wpływające zarówno na jakościowy, jak i na ilościowy obraz zachodzących procesów. Wykazano, że istnieje możl[...]
EN The effect of saturation on operating conditions of electric machines of different types is analyzed, both numerically and experimentally. It is shown that saturation may be accompanied by some phenomena that affect the occurring processes in both a quantitative and qualitative sense. However, this [...]
3
100%
Archives of Electrical Engineering
2013 Vol. 62, nr 3 487--496
EN The paper discuss a problem of determination of inductances for AC machine windings when saturation of magnetic circuit is not neglected. For such cases, computation of magnetic field distribution in the machine magnetic circuit is a starting point for post processing procedures leading to various v[...]
4
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono wykorzystanie zjawiska nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego w budowie maszyn elektrycznych.
EN The paper presents application of high-temperature superconductivity phenomenon in construction of electric machines.
5
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono wykorzystanie zjawiska nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego w budowie maszyn elektrycznych.
EN The paper presents application of high-temperature superconductivity phenomenon in construction of electric machines.
6
100%
Archives of Electrical Engineering
PL W pracy przeprowadzono analizę zjawisk elektromagnetycznych w komutatorowych silnikach magnetoelektrycznych zasilanych z prostowników sterowanych. Opracowano algorytm i program obliczeń umożliwiający wyznaczanie przebiegów czasowych wielkości wejściowych (napięcie, prąd, moc pobierana) oraz przebieg[...]
EN Electromagnetic phenomena in controlled-rectifier powered magnetoelectric commutator motors are analysed in the paper. An algorithm and a calculation program for transient input quantities (voltage, current, input power) and shaft mechanical parameters (torque, speed, mechanical power) in different [...]
7
100%
Computer Applications in Electrical Engineering
2013 Vol. 11 148--158
EN The paper presents the algorithm and software for the optimization of the rotor structure of the permanent magnet synchronous motor with magnet composed of two materials about different magnetic properties. The software consists of two modules: a numerical model of the PMSM motor and an optimization[...]
8
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 4(92) 79-83
EN When calculating the thermally unsteady state of electric machines, apart of the parameter on which depends the heating of machines in the thermally steady state there is still a parameter related to the thermal inertia of the individual parts of the machine. The aim of the paper is an analysis of t[...]
9
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 88 97-102
EN A high potential for increase the power density and the efficiency of electrical machines consists in a improved cooling. A new implementation approach is in the pouring of the electric components into a medium, which guarantees a better heat emission to the case in a combined manner with a new cool[...]
10
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 1(94) 111-114
EN Principles and the methodology of the guidance of the Root Cause Analysis were introduced in the work, as the best engineering practice. The analysis RCA finds the use in the workshop practice and near doing object-oriented works for driving arrangements, and in the peculiarity the service of the va[...]
11
88%
Journal of KONES
EN The structures of modern traction vehicles are based on new generation devices. Technical progress within the field of power transmission concerns such elements as sources of power supply, electric devices and energy electronic solutions in power transmission systems. The prototypes of traction vehi[...]
12
88%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zaprezentowano metodę przewidywania strat w maszynach elektrycznych uwzględniając właściwości materiałowe, współczynniki strat, obliczenia numeryczne i weryfikację eksperymentalną.
EN This paper presents a complete model & process for predicting the iron losses in electric machines. The method includes material measurement, data fitting for loss coefficient determination, FE computation and experimental validation. The model is based on the loss separation of hysteresis and eddy-[...]
13
75%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Pole temperatury maszyny elektrycznej ma zasadniczy wpływ na pewność jej pracy, szczególnie w stanach nieustalonych i jego znajomość jest niezbędna, zarówno w etapie projektowania maszyn jak i w czasie ich eksploatacji. Artykuł przedstawia miejsce metody bilansów elementarnych wśród innych metod num[...]
EN The temperature field of the electric machine has significant influence on the reliability of its functioning. The knowledge of the temperature field is indispensable, both at the design and operating stages. In this paper the status of the control volume method among the other numerical methods of [...]
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 6 110-113
PL W artykule przedstawiono podsumowanie wyników analizy jakościowej właściwości dynamicznych silnika indukcyjnego synchronizowanego momentem reluktancyjnym. Analizę przeprowadzono w oparciu o dekompozycję rzeczywistego wirnika takiego silnika na dwa wirniki: wirnik o klatce symetrycznej i wirnik o kla[...]
EN There is the summary of the results of dynamic properties analysis of the induction motor synchronized by reluctance torque presented in the paper. The analysis was based on the decomposition of the actual rotor into two independent cage rotors: with symmetrical cage and with asymmetrical cage. Ther[...]
15
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 1 90--94
PL W artykule zaprezentowano metodę diagnostyki trójfazowego silnika indukcyjnego z uszkodzonymi prętami. Zaprezentowano widmo sygnału prądowego różnych silników.
EN This paper presents the experimental study of three-phase squirrel cage induction motor broken rotor bars diagnostics. Tests have been performed with two different machines, one through a frequency converter and the other supplied directly from grid. This compar ison has been presented, as the use o[...]
16
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono problematykę 6-fazowych uzwojen tworników maszyn elektrycznych prądu przemiennego średniej i dużej mocy z rozłożeniem osi faz 30°, 90°, 30° itd.
EN The paper discusses problems connected with 6-phase windings of armature of medium and high power ac machines with axles distributed 30°,90°,30° etc.
17
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono konstrukcje prądnic i silników elektrycznych z magnesami trwałymi oraz ich możliwości wykorzystania w układach napędowych.
EN The paper presents constructions of electric generators and motors with permanent magnets as well as possibilities of their application in drives.
18
75%
Napędy i Sterowanie
PL W szeroko rozumianej diagnostyce poszukuje się takich parametrów fizycznych, które odzwierciedlałyby w pełni stan monitorowanego obiektu. W eksploatacji i diagnostyce napędów elektrycznych z pewnością pomiar i analiza prądu należą do najważniejszych.
EN General diagnostics searches for physical parameters that would fully reflect the condition of a controlled device. Yet current measurement and analysis are most important in case of utilisation and diagnostics of electrical drives. A current signal contains many information about operation of the d[...]
19
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono możliwości użycia modeli numerycznych do wyznaczenia drgań w maszynach elektrycznych na przykładzie bezszczotkowego silnika o magnesach trwałych.
EN The paper presents possibilities to apply numerical models to determine vibrations in eleetrie machines - using permanent magnet brushless dc motor as an example.
20
75%
Napędy i Sterowanie
PL Silniki indukcyjne wraz z zastosowaniem przekształtników energoelektronicznych (PWM) do ich zasilania stały się popularne w zastosowaniach wymagających zmiennej prędkości obrotowej. Praca w szerokim zakresie prędkości obrotowych skutkuje zmiennym poziomem drgań i hałasu, może on być duży, szczególni[...]
EN In this paper three different methods of determination natural frequencies of stator of induction machine SF 80-4A is presented and results are compared. The first one is analytical, the second one uses Finite Element Program. The third is experimental method make use Hammer test and magnetic excita[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last