Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric installation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektro Info
2006 nr 3 54-57
PL Wydzielające się w czasie pożaru ciepło i trujące gazy powodują bezpośrednie niebezpieczeństwo nie tylko dla ludzi przebywających w budynku, ale także zagrożenie pośrednie poprzez uszkodzenie instalacji i urządzeń, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania budynku w czasie pożar[...]
2
100%
Elektro Info
2007 nr 1-2 21-22
3
100%
Elektro Info
2007 nr 3 80-82
PL W ostatnich latach bardzo często mówi się o instalacjach zintegrowanych, zwanych potocznie inteligentnymi. Często podkreśla się, że są to instalacje bezpieczne, bo zasilane są bardzo niskim napięciem. Aby rzeczywiście tak było, taka instalacja musi być odpowiednio wykonana. Specyfika instalacji zint[...]
4
100%
Elektro Info
2010 nr 1-2 20-22
PL Na temat jakości wykonywanych instalacji elektrycznych dyskutuje się od lat. Użytkowanie instalacji i urządzeń elektrycznych niesie ze sobą szereg zagrożeń występujących szczególnie wtedy, gdy mamy do czynienia z niewłaściwie wykonanymi pracami przy ich montażu w obiektach budowlanych.
5
100%
Elektro Info
2005 nr 5 26-29
6
88%
Elektro Info
2011 nr 5 34-35
PL Racjonalne korzystanie z energii jest w obecnej gospodarce poważnym problemem. Obejmuje zagadnienia począwszy od pozyskiwania zasobów energetycznych, a następnie ich przetwarzania i wykorzystywania. Konieczne jest oczywiście prowadzenie odpowiednich działań na każdym etapie racjonalizacji. Dlatego w[...]
7
88%
Spektrum
2009 nr 9-10 LVII-LXIII
PL Przepisy techniczno-budowlane dotyczące budynków, w tym instalacji elektrycznych, zawarte są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.). W dniu 12 marca [...]
EN Technical and construction regulations concerning buildings, including electrical installations, are enclosed in the Ministry of Infrastructure decree of 12 April 2002 regarding technical requirements that should be met for buildings and their localization (Dz.U. Nr75, poz.690, z późn. zm.). On the [...]
8
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono sposoby oszczędności energii elektrycznej w nowoczesnych budynkach inteligentnych.
EN The paper presents methods for electric energy saving in modern smart buildings.
9
75%
Elektro Info
2005 nr 9 78-82
10
75%
Elektro Info
2010 nr 1-2 81-82
PL Obecnie wprowadzana jest modyfikacja i uaktualnienie podstawowej międzynarodowej normy dotyczącej instalacji elektrycznych niskiego napięcia i w konsekwencji odpowiedniej normy polskiej. Norma międzynarodowa, opracowywana przez europejską organizację normalizacyjną CENELEC, również przy współudziale[...]
11
75%
Elektro Info
2010 nr 11 60-66
12
75%
Elektro Info
2007 nr 3 84-89
PL Budowa i eksploatacja instalacji elektrycznych w polskich gospodarstwach wiejskich wciąż budzi wiele zastrzeżeń. Instalacje w wielu pomieszczeniach hodowlanych nie są przystosowane do trudnych warunków środowiskowych, są w złym stanie technicznym, a wiele z nich eksploatuje się przez kilkadziesiąt l[...]
13
75%
Elektro Info
2010 nr 5 82-85
PL Badania termowizyjne powoli stają się coraz powszechniejszym narzędziem w rękach inżynierów, zajmujących się utrzymaniem i eksploatacją budynków. Postęp technologiczny w produkcji urządzeń termowizyjnych pozwolił na znaczące ograniczenie kosztów wytwarzania, a tym samym zagwarantował większą dostępn[...]
14
75%
Elektro Info
2008 nr 6 54-58
15
75%
Instal
2006 nr 7/8 77-80
PL Artykuł zawiera część I, podstawowych informacji dotyczących instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych a szczególności, podstawowe akty prawne w celu uzyskania zasilania budynku mieszkalnego w energię elektryczną, najważniejsze wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych, zalecane[...]
EN This paper contains the 1st part of basic information regarding electrical installation in appartment buildings, especially about the main legalacts and standards,formal pronciples for obtaining electrical power supply for building and about the most important regulations regarding execution of elec[...]
16
75%
Elektro Info
2009 nr 10 60-62
PL Bardzo często w rzeczywistych instalacjach elektrycznych zdarza się, że przewody (na pewnej długości) muszą być układane obok siebie, przy czym grupy te tworzone są najczęściej przez przewody o różnych przekrojach znamionowych żył. Wówczas, w zależności od liczby przewodów oraz kształtu układu przez[...]
17
75%
Energetyka
2007 nr 2 110-116
PL Normalizacją krajową kieruje Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), który jest budżetową, państwową jednostką organizacyjną. Polski Komitet Normalizacyjny ma wyłączne prawo używania skrótu "PKN" i zastrzeżonego znaku graficznego. Podano organizację, zakres, sposób działania oraz zadania PKN. Wymienion[...]
EN National standardization is supervised by the Polish Standardizing Committee (PKN) which is a national budget enterprise. The Committee has exclusive rights to use the abbreviation "PKN" as well as its reserved graphic symbol. Given are the organization structure, range and methods of activity and P[...]
18
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 95 267--276
PL W artykule opisano aktualny stan prawny i normalizacji w zakresie odbioru instalacji i urządzeń sygnalizacji świetlnej. Urządzenia te stanową specyficzne instalacje elektryczne, które, ze względu na pełnioną funkcję, powinny spełniać szczególne wymagania w zakresie bezpieczeństwa. W artykule zapropo[...]
EN The paper presents current legal status and standards related to commissioning of traffic light installations and devices. These devices are specific electric installations and have to meet special safety requirements with respect to their function. A set of tests is proposed to be used during commi[...]
19
75%
Elektro Info
2011 nr 4 62-65
PL W przypadku mieszkań w budynkach wielorodzinnych lub budynków jednorodzinnych o podstawowym wyposażeniu zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-002 należy przyjmować wartości mocy zapotrzebowanej PM1 nie niższe niż: 12,5 kVA – dla mieszkań posiadających zaopatrzenie w ciepłą wodę z zewnętrznej centralne[...]
20
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 5 118--121
PL W pracy badano regularność w występowaniu ryzyka choroby zawodowej pracowników, spowodowane przez pole elektromagnetyczne, o częstotliwości przemysłowej w wysokonapięciowych instalacjach elektrycznych. Rozpatrywane były główne warunki bezpieczeństwa instalacji elektrycznych (optymalne, dopuszczalne,[...]
EN Researched were the regularities in formation of the risk of occupational disease in staff caused by industrial-frequency electromagnetic field in extra-high voltage electric installations for further evaluation. Considered were the main conditions of electrical safety systems (optimum, permissible,[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last