Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 305
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric drive
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Electrical Engineering
EN This paper presents a computationally efficient method for modelling an impact of the converter drive on the power grid. The formalized variable structure method (FVSM) allows for comprehensive studies of the effect on the power grid and examining the relation between this effect and the number of d[...]
2
100%
Journal of KONES
EN Analysis of possible hybrid drive for tracked vehicle solutions and also concept vehicle project is presented in the paper. Study ofpresent tracked vehicle state-of-art shows that in case majority of currently designed and developed military tracked vehicles projects modifications hybrid propulsion [...]
3
100%
Instal
2013 nr 9 58--60
4
100%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL Nowoczesne napędy z silniami indukcyjnymi klatkowymi i przemiennikami częstotliwości stanowią blisko 90% napędów elektrycznych z regulowaną prędkością kątową. Dzięki zastosowaniu nowych typów silników, przekładni oraz nowych generacji tranzystorów IGBT w przekształtnikach napędy te są energooszczędn[...]
5
100%
Napędy i Sterowanie
PL Węzeł łożyskowy Z łożyskami tocznymi jest newralgicznym elementem napędów elektrycznych, określającym ich niezawodną pracę. W artykule przedstawiono zagadnienie najczęstszych uszkodzeń w napędach elektrycznych - uszkodzeń łożysk tocznych. Zwrócono szczególną uwagę na uszkodzenia powstające w czasie [...]
EN A bearing node with rolling bearings is a key element of electrical drives determining their reliable operation. The article presents problems related to most frequent damages in electrical drives: damages of rolling bearings. Particular attention is paid to damages arising during installation of be[...]
6
100%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule przedstawiono zagadnienie diagnostyki w przemysłowych napędach elektrycznych. Omówiono rodzaje diagnostyki maszyn. Podano przyczyny najczęstszych uszkodzeń w napędach elektrycznych. Omówiono symptomy występowania uszkodzeń w maszynach najczęściej stosowanych w napędach, w silnikach wysoko[...]
EN This article presents problems of diagnostics in industrial electric drives. It discusses types of machine diagnostics and demonstrates reasons of the most frequent damages in electric drives. Furthermore, it reviews symptoms of occurring damages in machines that are most often used in drives, in hi[...]
7
100%
Napędy i Sterowanie
PL Węzeł łożyskowy z łożyskami tocznymi jest newralgicznym elementem napędów elektrycznych określającym ich niezawodną pracę. W artykule przedstawiono zagadnienie najczęstszych uszkodzeń w napędach elektrycznych uszkodzeń łożysk tocznych. Zwrócono szczególną uwagę na uszkodzenia powstające w czasie mon[...]
EN A bearing node with rolling bearings is a key element of electrical drives determining their reliable operation. The article presents problems related to most frequent damages in electrical drives: damages of rolling bearings. Particular attention is paid to damages aristing during instalation of b[...]
8
100%
Napędy i Sterowanie
PL Nowoczesne napędy z silnikami indukcyjnymi klatkowymi i przemiennikami częstotliwości stanowią blisko 90% napędów elektrycznych z regulowaną prędkością kątową. Dzięki zastosowaniu nowych typów silników, przekładni oraz nowych generacji tranzystorów IGBT w przekształtnikach napędy te są energooszczęd[...]
EN Modern drives with squirrel-cage induction motors and Frequency converters make 90% of all electric drives with angular velocity control. Thanks to the new types of motors, gears and new generation IGBT transistors applied in converters, the drives are energy-saving and the cost of their installatio[...]
9
100%
Napędy i Sterowanie
2009 R. 11, nr 12 106-111
PL W procesie budowy nowoczesnych zintegrowanych napędów elektrycznych wskazanym jest, by już na etapie projektowania badać i minimalizować drgania i hałas samego silnika, jak również pozostałych komponentów wchodzących w skład układu napędowego. Takie podejście wymaga spojrzenia na proces projektowani[...]
EN The paper presents free vibration analysis of switched reluctance motor (SRM) electric drive. The 6/4 SRM motor of the food processor drive is presented. In the article 3D models of each element construction of projected SRM drive as well as the 3D assemblage model are presented. Modal analysis desc[...]
10
100%
Napędy i Sterowanie
PL Jednym z obszarów, w którym istnieją potencjalnie duże możliwości oszczędzania energii elektrycznej, jest sprzęt gospodarstwa domowego. W wielu urządzeniach AGD stosowe są technologie, które zaliczane są do nieefektywnych z punktu widzenia sprawności przetwarzania energii elektrycznej i niezawodnośc[...]
EN In the article we present case study of possible solution of food-processor drive, in particular the application of SRM. We project for food-processor drive SRM with 6/4 construction. That motor, because of construction restrictions, in characterized by non-symmetrical magnetic circuit. Using simula[...]
11
100%
Napędy i Sterowanie
PL Na przełomie XIX i XX wieku napędy elektryczne zyskiwały coraz bardziej na znaczeniu. Wynalezione przez Michała Dolivo-Dobrowolskiego i opatentowane w 1888 r. indukcyjne silniki klatkowe dzięki prostocie budowy i dużej niezawodności znajdowały coraz szersze zastosowanie. Również maszyny prądu stałeg[...]
12
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Napęd elektryczny z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego znajduje coraz szersze zastosowanie w pojazdach o zasilaniu akumulatorowym, głównie ze względu na dużą trwałość i cichą pracę [1]. Przy takim zasilaniu wozimy źródło zasilania o dużej masie, a więc ważnym argumentem jest wysoka sprawność i m[...]
13
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono przykład analizy wpływu wybranych stanów pracy układu sterowania na sprawność układu napędowego, na przykładzie układu zasilającego pompę wody w elektrowni. Na podstawie pomiarów oszacowano parametry układu napędowego niezbędne do badań symulacyjnych. Model układu napędowego[...]
EN The paper presents an example analysis of the effect of selected operating conditions of the control system on the efficiency of the electric drive system, for example, water pump delivery system in the power plant. Based on measurements estimated parameters of the drive system required for mathemat[...]
14
100%
Napędy i Sterowanie
2010 R. 12, nr 9 137-141
PL Który producent? Który produkt? Jaka technologia? Jaka wersja? Jakie sterowanie? Które wykonanie? Za jakie pieniądze? Jaka trwałość? Jak z eksploatacją? Co z serwisem? Co z usługami? Co w sytuacjach awaryjnych? Co będzie za 5, 10, 20, 30 lat? Czego w ogóle mogę oczekiwać od dostawcy napędów elektryc[...]
15
100%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 5 37-41
PL W artykule zaprezentowano wyniki prac prowadzonych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz MELEX A&D Tyszkiewicz Sp. J., mających na celu opracowanie konstrukcji oraz wdrożenie do produkcji seryjnej nowoczesnych, lekkich użytkowych pojazdów z napędami elektrycznymi.
16
100%
Napędy i Sterowanie
2009 R. 11, nr 4 148-152
PL Obszar wykorzystywania energii elektrycznej stale się powiększa. Dzieje się to za sprawą rozwoju energoelektroniki, telekomunikacji i informatyki. Nowe obszary dotyczą zarówno odbiorników stacjonarnych, jak i transportu.
17
100%
Elektro Info
2008 nr 7-8 52-55
18
100%
Napędy i Sterowanie
PL Niestety nie zawsze zimowa aura pozwala na przygotowanie odpowiednio grubej naturalnej pokrywy śnieżnej stoku narciarskiego. Bardzo często trzeba „pomagać” naturze, aby móc na narciarskich stokach w pełni korzystać z uroków zimy. Firma STERNET działa na rynku napędów elektrycznych i automatyki przem[...]
19
100%
Napędy i Sterowanie
PL Od XVIII wieku, kiedy to ówcześni fizycy oraz inni naukowcy, kontynuując badania swoich poprzedników, starali się odkryć zjawiska oraz prawa rządzące przepływem prądu elektrycznego, do chwili obecnej rola i znaczenie energii elektrycznej ciągle rosły. Systematyczne badania oraz prace wynalazców z ub[...]
20
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2006 No 52 181-186
EN The paper presents a simulation of braking of an automotive vehicle while downhill running with electric power recovery. The automotive vehicle is driven with a three-phase induction motor supplied from an accumulator battery through a voltage inverter. Mathematical model of the vehicle is described[...]
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last