Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 85
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric car
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Motoryzacji
2012 Nr 3 19-31
PL W ostatnich latach następuje dynamiczny rozwój napędów elektrycznych w motoryzacji. Jest to podyktowane przede wszystkim względami ekologicznymi, m.in. emisją zanieczyszczeń i hałasu oraz wyczerpywaniem się zasobów naturalnych surowców do wytwarzania paliw ciekłych i gazowych. W celu oceny energetyc[...]
EN In recent years, dynamic development of electric drives in automotive applications has taken place. This has chiefly been driven by ecological considerations, in particular pollutant and noise emissions and the depletion of the natural resources necessary for the production of liquid and gaseous fue[...]
2
100%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 4 117--125
EN The paper presents theoretical evaluation of the effect of operating parameters on electric vehicle energy consumption and driving range. The objective of this study was to analyse the effect of temperature (at constant pressure) and traction properties on the energy consumption and driving range re[...]
3
100%
Machine Dynamics Research
EN The article presents the concept of the energy flow model in an electric vehicle. The object of the study was the Nissan Leaf vehicle equipped with the AC synchronous motor. Energy flow model of the electric vehicle describes energy consumption in different road conditions. In order to record a deci[...]
4
100%
Napędy i Sterowanie
2017 R. 19, nr 11 112--116
PL W artykule przedstawiono projekt elektronicznego dyferencjału przeznaczonego dla samochodu elektrycznego. Konstrukcja pojazdu jest nowa i może być zasilana z akumulatorów lub ogniw wodorowych. W pierwszej części referatu opisano budowę samochodu. Wyjaśniono, dlaczego wymagane jest zastosowanie elekt[...]
EN The paper presents the design of electronic differential destined for the electric car. The construction of the vehicle is new and can be powered from batteries or hydrogen fuel. In the first part of the paper the construction of a car is shown. It explains why the electronic differential is require[...]
5
100%
Recykling
2012 nr 4 24--26
PL Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, w 2010 r. importerzy i producenci sprzedali w Polsce 333 599 samochodów osobowych – o 13 338 aut (4,2%) więcej niż rok wcześniej.
6
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2016 Nr 2 (110) 117--122
PL W artykule przedstawiono projekt elektronicznego dyferencjału przeznaczonego dla samochodu elektrycznego. Konstrukcja pojazdu jest nowa i może być zasilana z akumulatorów lub ogniw wodorowych. W pierwszej części referatu opisano budowę samochodu. Wyjaśniono, dlaczego wymagane jest zastosowanie elekt[...]
EN The paper presents the design of electronic differential destined for the electric car. The construction of the vehicle is new and can be powered from batteries or hydrogen fuel. In the first part of the paper the construction of a car is shown. It explains why the electronic differential is require[...]
7
88%
Journal of KONES
EN The paper deals with concepts, design and realization of a small ecological city car. A small, electric car is anticipated to be a solution to city traffic problems. The future users of a city electric car have been defined. City car should be characterized by the following features: low cost of pur[...]
8
75%
Eksploatacja i Niezawodność
PL W ostatnich latach następuje dynamiczny rozwój napędów elektrycznych w motoryzacji. W samochodach elektrycznych upatruje się możliwości rozwiązania najważniejszych problemów ekologicznych motoryzacji. W pracy przedstawiono wyniki badań zużycia energii przez samochód elektryczny w warunkach odpowiada[...]
EN In recent years, dynamic development of electric drives in automotive applications has been taking place. Electrically driver vehicles are considered to offer a possibility of solving the most important ecological problems posed by motorisation. The paper presents results of testing the energy consu[...]
9
75%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2013 nr 1 36--43
PL W Biuletynie URE nr 3/2012 mieli Państwo okazję poznać w skrócie, czym jest projekt Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie EVUE, realizowany w ramach programu unijnego URBACT II. Właśnie – w skrócie. Nie sposób bowiem przedstawić tego, co działo się przez prawie trzy ostatnie lata na dwu stronach t[...]
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 5 166-173
PL W artykule analizowany jest napęd do małego pojazdu elektrycznego w oparciu o europejską dyrektywę ECE15. Celem jest projekt samochodu z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi mocy i momentu napedowego. Analizowane są wymagania dla jednoosobowego samochodu o zasięgu 30 km.
EN The paper deals with design technique for electric drive of the small e-car. The requirements on electric car (drive) were determined according to European driving cycle ECE15. This normative defines typical city driving cycle and is used for example for definition of consumption for conventional ca[...]
11
75%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2013 z. 4 25--38
PL W artykule przedstawiono możliwość konwersji samochodu z silnikiem spalinowym na samochód elektryczny. Pokazano wyniki obliczeń i analiz efektu ekologicznego dla zbudowanego samochodu elektrycznego, którego zasobnik energii elektrycznej (akumulatory kwasowo-ołowiowe) ładowany jest z sieci elektroene[...]
EN The paper presents the possibility to convert a car with an internal combustion engine to an electric car. Results of the calculation and analysis of the environmental effect of the electric car are showed, which batteries (lead acid) are charged from traditional power system. The paper presents als[...]
12
75%
Transport Samochodowy
2013 z. 4 89--95
PL W artykule scharakteryzowano zakres prac wykonywanych przez międzynarodowy zespół badawczy, stanowiących zadania projektu dotyczącego scenariuszy rozwoju elektromobilności w perspektywie lat 2025 - 2030 w skali UE, jak i szczególnie w wybranych krajach Wspólnoty.
EN The article describes the scope of work, being performed by an international research team, which represents project tasks to outline the scenarios of electromobility development for the years 2025 - 2030 on the EU scale and particularily in the selected countries of the Community.
13
75%
Logistyka
2014 nr 3 5233--5240
PL Problemy natury ekologicznej, rosnące ceny paliw węglowodorowych oraz bardzo niska sprawność napędów pojazdów z silnikami wewnętrznego spalania wpłynęły w ostatnich latach na duży wzrost zainteresowania u producentów i nabywców samochodami elektrycznymi. Lokomotywą napędową tego procesu w ostatnich [...]
EN Environmental problems, rising prices of hydrocarbon fuels and a very low efficiency of drive vehicles with internal combustion engines affect in recent years a large increase in interest from manufacturers and buyers of electric cars. Driving force behind this process in recent years is China, whic[...]
14
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 2 628--639
EN The article attempts to perform a concise analysis of the impact of toxic emissions from internal combustion engines used in road transport to the rapidly deteriorating physicochemical state of the atmosphere. Apart from the problems associated with air pollution and the environment at the stage of [...]
15
75%
Logistyka
2015 nr 4 293--302
PL W artykule przedstawiono koncepcję badań eco-kierownicy, przeznaczonej dla osób z niedowładem kończyn dolnych, osób starszych, jak również osób sprawnych. Kierownica została zaprojektowana dla elektrycznego samochodu wykonanego w projekcie „Eco-Mobilność” (realizowanego w ramach Programu Operacyjneg[...]
EN The paper presents the concept of the eco-steering wheel tests intended for people with paresis of the lower motor system, the elderly, as well as non-disabled people. It has been designed for an electric car made in the project "Eco-Mobility" (implemented under the Innovative Economy Operational Pr[...]
16
75%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2017 T. 7, nr 2 98--101
PL Narasta szybko negatywny wpływ na ekosystem skutków emisji toksycznych spalin stosowanych w transporcie samochodowym silników spalinowych. Abstrahując od problemów związanych z zanieczyszczaniem atmosfery oraz środowiska naturalnego na etapie wydobywania, transportu i przetwarzania ciekłych i gazowy[...]
EN Rapidly is growing negative impact of toxic emissions of internal combustion engines (used in road transport), on the ecosystem. Apart from the problems associated with air pollution and the environment at the stage of extraction, transport and processing of liquid and gaseous hydrocarbon fossil fue[...]
17
75%
Recykling
2013 nr 11 24--25
PL Produkcja aut elektrycznych na skalę masową będzie się w przyszłości wiązała ze sporym wzrostem zapotrzebowania na akumulatory litowo-jonowe. W zakresie recyklingu pojawiają się więc nowe wyzwania. Petalit (LiAlSi4O10) odkrył brazylijski naukowiec José Bonifácio de Andrada e Silva pod koniec XVIII w[...]
18
75%
Recykling
2013 nr 12 24--26
PL Z roku na rok na rynek trafia coraz więcej samochodów elektrycznych i hybrydowych. Wśród tych drugich pojawiają się modele typu plug-in. Na polskim rynku motoryzacyjnym wciąż przybywa samochodów. Dominują auta ośmioletnie oraz starsze. Tendencja do sprowadzania większej ilości samochodów używanych z[...]
19
75%
Selected Engineering Problems
2015 nr 6 5--8
EN The article is describing project about tilting wheels of Greenpower team’s bolide, which would cause in the reducing face surface. Changes in face surface depending on wheels’ tilt angle were and chosen components of a chassis that were modified thanks to the NX 10 software were presented.
20
75%
Selected Engineering Problems
2015 nr 6 57--62
EN Research and simulation are important phases of the process of implementing new technologies. Proper test stands and testing procedures may provide significant reduction in time consumption and overall cost of the project. In addition to a configurable physical structure, the test stand has to be co[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last