Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elastomeric materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN Solution of the problem of limiting the spread of the dynamic and acoustic emissions from rail and road traffic requires application of new elastomeric materials are characterized by both high acoustic insulation as well as being part of vibroisolation system between the source of vibration associat[...]
2
100%
Archives of Acoustics
2016 Vol. 41, No. 3 573--578
EN The technical requirements for the determination of physical parameters of vibration isolating material have not been standardized in Europe and Poland yet, which significantly hinders the ability to compare vibration isolating materials offered on the market. Therefore, there is a need for establis[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 513--517, CD
PL Prawidłowy dobór materiałów elastomerowych mogących mieć zastosowanie w systemach wibroizolacji wymaga wyznaczenia wartości parametrów fizyko-mechanicznych materiału. Podstawową wyznaczaną wielkością jest moduł Younga będący miarą sprężystości materiału elastomerowego. W artykule przedstawiono porów[...]
EN Proper selection of elastomeric materials that may be used in vibration isolation systems requires the determination of the physico-mechanical parameters of the material. The basic determinant is the Young's modulus, which is the measure the elasticity of the elastomeric material. The article presen[...]
4
63%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 3 466-469
5
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1333--1336, CD
PL Praca dotyczy problemu wyznaczania wartości modułu Younga elementów elastycznych mogących mieć zastosowanie w układach wibroizolacji. W artykule przedstawiono opis dwóch metod pozwalających na wyznaczenie wartości modułu Younga materiałów elastomerowych oraz wstępne wyniki badań eksperymentalnych se[...]
EN The work concerns the problem of determining the value of Young's modulus of elastic elements that can be used in vibration isolation systems. The article describes two methods to determine the value of Young's modulus of elastomeric materials and the preliminary results of experimental research of [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last