Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 105
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elasticity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materials Science Poland
2013 Vol. 31, No. 4 561--571
EN Auxetic materials are endowed with a behavior that contradicts common sense, when subjected to an axial tensile load they increase their transverse dimension. In case of a compression load, they reduce their transverse dimension. Consequently, these materials have a negative Poisson’s ratio in such [...]
2
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2011 Vol. 49 nr 2 369-384
PL W pracy zaprezentowano i gruntownie zweryfikowano efektywny sposób rozwiązywania zagadnień z zakresu płaskiej teorii sprężystości z siłami masowymi różnego typu. Zaproponowany sposób polega na uogólnieniu parametrycznego układu równań całkowych (PURC), wcześniej z sukcesem stosowanego do rozwiązywan[...]
EN The paper presents a thorough review of the effective approach to solving problems of plane elasticity with body forces of different types. The proposed method bases on generalization of the parametric integral equation system (PIES), which was successfully applied to solving boundary problems witho[...]
3
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2009 Vol. 47 nr 4 737-750
PL Celem pracy jest sformułowanie efektywnego anizotropowego continuum sprężystego dla materiałów komórkowych o ujemnym współczynniku Poissona. Szkielet materiału jest modelowany przez płaską strukturę belkową połączoną w sztywnych węzłach tworzącą układ wielokątów wklęsłych. Kąty wklęsłe w strukturze[...]
EN An effective anisotropic continuum formulation for auxetic cellular materials is the objective of this paper. A skeleton is modelled as a plane beam elastic structure with stiff joints. The skeleton topology, forming concave polygons, is responsible for negative Poisson’s ratio effect. The essential[...]
4
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2001 Vol. 39 nr 3 769-790
PL Trójwymiarowa analiza kontaktowa z tarciem zamocowań łopatek maszyn wirnikowych w zakresie sprężystym i sprężysto-plastycznym. Niniejsza praca przedstawia podsumowanie wyników badań nad trójwymiarową analizą kontaktu w zamocowaniach łopatek maszyn wirnikowych w zakresie sprężystym i sprężystoplastyc[...]
EN The paper presents a summary of the research on three-dimensional contact analysis of turbomachinery blade attachments in the elastic and elasto-plastic range. In that context the paper deals with theoretical, methodological and phenomenological description of the problem. The paper focuses on the a[...]
5
100%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN This paper presents a variety of applications of an effective way to solve boundary value problems of 2D elasticity with body forces. An overview of the approach is presented, its numerical implementation, as well as a number of applications, ranging from problems defined on elementary shapes to com[...]
6
100%
Przegląd Mechaniczny
2009 nr 3 15-20
PL W pracy przedstawiono opis stanowisk badawczych i metodykę wyznaczania jego sprężystych charakterystyk statycznych i dynamicznych. Zaprezentowano także uzyskane wyniki badań nowych metalowych sprzęgieł podatnych skrętnie.
EN Description of testing stands and methodology of evaluation of static and dynamic characteristics of torsional flexible couplings have been presented in the paper. There also have been presented new results of investigation of metallic torsional flexible couplin.
7
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN New results about preconditioning of rotated trilinear nonconforming FEM elasticity systems in the case of mesh anisotropy are presented. The solver of the arising linear system is based on the constructed efficient preconditioner of the coupled stiffness matrix. Displacement decomposition of the st[...]
8
100%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN A wave interpretation of the polyextreme dependencies found has been suggested. The value of the induction period characterizing the process dynamics before the large percolation cluster formation is completed has been measured. The relative dynamics of gel elasticity has been characterized using ti[...]
9
100%
Journal of Casting & Materials Engineering
EN The progressive mechanization and automation of industrial equipment is the driving force of progress, not only in the field of production but also in the measuring and control equipment. In mold production, the automation of processes such as forming molds and cores along with their assembly has le[...]
10
88%
Archives of Acoustics
2007 Vol. 32, No. 4 851--857
EN The developed solver of acoustic field was used for simulation of the artery wall thickness examination. It is capable of describing spatial and time-dependent distribution of an ultrasonic beam, that is emitted by a piezoelectric ring transducer and then backscattered on cylindrical surfaces of the[...]
11
88%
Acta Mechanica et Automatica
PL Rozpatrzono dwuwymiarowe zagadnienia teorii sprężystości dotyczące obciążenia powierzchni półprzestrzeni sprężystej pokrytej niejednorodną warstwą innego materiału sprężystego. Warstwę o zmieniających się właściwościach mechanicznych modelowano skończoną ilością warstw o starych właściwościach mecha[...]
EN The paper deals with a two-dimensional problem of an elastic non-homogeneous half-space loaded on its boundary. The body is compared of a non-homogeneous layer and a homogeneous half-space. The layer with changing material properties is described by a finite number of homogeneous layers.
12
88%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2013 Vol. 61, nr 2 441--450
EN The paper shows that symmetry forms a basis for relations between different properties of material. In this way, the key quantities for specification of an atomistic model are identified. Material symmetry distinguishes representative processes of small strains. It is proved that the errors in the d[...]
13
88%
Archives of Mechanics
EN A phenomenologically motivated small strain model and a finite strain general framework to simulate the curing process of polymer have been developed and discussed in our recently published papers [1, 2, 3, 4]. In order to illustrate the capability of the finite strain framework proposed earlier, on[...]
14
88%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
1998 Vol. 5, nr 3 267-283
EN The paper presents a space-time discrete modeling of the dynamic rail-wheel contact problem and an analysis of the induced corrugations. First, the space-time approach to simple contact problems is presented. Then, the resulting differential equation of motion is solved by discrete time integration.[...]
15
88%
Materials Science Poland
2017 Vol. 35, No. 3 463--469
EN Lattice dynamic and mechanical properties of hypothetical RbC and SrC compounds were investigated using the ab-initio pseudopotential method and a linear response scheme. The lattice dynamics was studied in the framework of the density functional perturbation theory (DFPT). The dynamical and mechani[...]
16
88%
Acta Mechanica et Automatica
EN Frictionless contact of two isotropic half spaces is considered one of which has a small smooth circular recess. A method of solving the corresponding boundary value problem of elasticity in axially symmetric case is presented via the function of gap height. The governing integral equation for thi[...]
17
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL Rozpatrzono wybrane zagadnienia kontaktowe teorii sprężystości dotyczące wciskania nieodkształcalnego stempla w półprzestrzeń niejednorodną. Rozpatrywana półprzestrzeń składa się z półprzestrzeni jednorodnej oraz pakietu n izotropowych jednorodnych warstw. Algorytm rozwiązywania, oparty na wykorzys[...]
EN Selected issues of contact theory of elasticity for pressing the rigid punch in non-homogeneous half-space are considered. Half-space consists of homogeneous half-space and a package of n isotropic homogeneous layers. Algorithm of calculation was based on integral transformation and was verified by[...]
18
75%
Acta Mechanica et Automatica
EN The stress hypersingular integral equations of axisymmetric elasticity are considered. The singular and hypersingular integrals are regularized using the imposition of auxiliary polynomial solution, and self-regular integral equations are obtained for bounded and unbounded domains. The stress-BEM f[...]
19
75%
Problemy Eksploatacji
2009 nr 4 105-113
PL W artykule zdefiniowano i opisano podstawowe modele procesu operacyjno-eksploatacyjnego. Podano definicję czułości funkcji oraz jej własności. Przeprowadzono analizę elastyczności jednego, wybranego modelu procesu operacyjno-eksploatacyjnego. Pokazano przykład zastosowania.
EN The article defines and describes the basic operation process models. The definition of the elasticity of function and its properties are given. An analysis of the elasticity of a single selected model of the operation process is carried out. Further, an example of the application is shown.
20
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL Niniejsza praca poświęcona jest zagadnieniu periodycznej dwuwarstwowej półprzestrzeni sprężystej osłabionej międzywarstwową szczeliną kołową wypełnioną gazem. Zastosowano przybliżone podejście oparte na liniowej teorii sprężystości z parametrami mikrolokalnymi w osiowo-symetrycznym przypadku. Używaj[...]
EN This paper deals with a periodic two-layered elastic half-space weakened by an interface penny-shaped crack tilled with a gas. The study is based on the approximate treatment by using the linear elasticity with microlocal parameters in the axisymmetric case. Applying the Hankel integral transforms, [...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last