Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elastic body
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1998 nr 4 895-903
PL W pracy zaproponowana została metoda przybliżonego obliczenia współczynników intensywności naprężeń dla płaskich ciał osłabionych przez szczelino-podobne efekty. Oparta jest ona na zastosowaniu prostej numerycznej metody. Efektywność tego podejścia przy korzystaniu z metody elementów brzegowych potw[...]
EN A technique of approximation of stress intensity factors in a plane body weakened by crack-type defects with the use of direct numerical methods is presented. Efficiency of the invented technique is shown in the case of an unlimited layer with a boundary crack solved by the boundary element method.
2
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2002 nr 18 213-218
PL W pracy przedstawiono analizę częstotliwości kontaktowych drgań normalnych sprężystego ciała stałego (prostopadłościennej bryły stalowej), spoczywającego na nieliniowo-sprężystym podłożu, modelującym połączenie Stykowe obrobionych mechanicznie powierzchni elementów maszyn. W analizie teoretycznej ro[...]
EN The paper presents the analysis of natural frequencies of normal contact vibrations of elastic solid body (steel cube) resting on non-linear elastic surface which models contact joint of the machined surfaces of machine elements Theoretical analysis considered five models of the vibrating body. Infl[...]
3
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The paper presents some aspects of the formulation and numerical implementation of combined mathematical model 'elastic body - Timoshenko plate'. The variational problem is formulated. The existence of solution of combined model is considered. The numerical investigation of the problem is performed [...]
4
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy dokonano analizy rozkładów asymptotycznych pól naprężeń, przemieszczeń i energii potencjalnej odkształcenia w otoczeniu wspólnego wierzchołka wielu połączonych w ciało sprężyste klinów w warunkach odkształcenia antypłaskiego. Jako przykład podano rozkłady asymptotyczne naprężeń i przemieszcz[...]
EN The asymptotic distribution of stresses, displacements and strain potential energy in the vicinity of corner point in a multi-wedge system under antiplane strain has been studied. As an example the asymptotic presentation of stresses and displacements near the top in a two- and three-wedge systems a[...]
5
75%
Machine Dynamics Research
EN We consider a history-dependent problem which describes the contact between an elastic body and an obstacle, the so-called foundation. The contact is frictionless and is modeled with a version of the normal compliance condition in which the memory effects are taken into account. The mathematical ana[...]
6
75%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN A method of constructing nonlinear motion stability equations for isotropic elastic bodies is developed for cylindrical bodies of standard material of the 2nd order subjected to the action of “dead” axial compressive forces. The perturbation of the displacement vector is given by its approximate dec[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przedstawiono pewien automatyczny sposób symbolicznego wyprowadzania układu równań równowagi ciał sprężystych w systemie MapIe. Otrzymane formuły matematyczne, mogą być w prosty sposób przetłumaczone na kod w języku programowania C lub Fortran w celu dołączenia ich do kodu programu implement[...]
EN The objective of the paper is to present fundamental formulations of the finite element discretization procedure based on the weak form of a linearized displacement-traction problem in symbolic computational system Maple. The Maple functions, commands and statements such as: convert(... ), cat(... )[...]
8
63%
Mechanics and Control
2013 Vol. 32, no. 4 136--142
PL Problem interakcji ciał stałych i cieczy znajdujących się pod wysokim lub ekstremalnie wysokim ciśnieniem wzbudza obecnie zainteresowanie. Głównymi celami zaprezentowanych badań jest stworzenie modelu matematycznego i metod badania ciał, które zawierają rysy wypełnione ściśliwą cieczą lub gazem. Prz[...]
EN Nowadays the problems of interaction between solids and liquid under high and extremely high pressure are fairly relevant. So the main aim of presented research work is: creating the mathematical models and methods to investigate the interaction of bodies that include cracks filled with a compressib[...]
9
63%
Journal of KONES
PL Krótkotrwałe obciążenie będziemy uważać takie, którego czas trwania jest porównywalny z okresem odpowiadającym pierwszej częstości własnej rozważanej konstrukcji. Obciążenia te wywołują na ogół stany ekstremalne, usytuowane lokalnie lub w całej konstrukcji. Wartości tych ekstremów decydują o bezpiec[...]
EN A short-term load will be considered as one which duration is comparable with the period corresponding with the first natural frequency of the construction. These loads often cause extreme conditions, situated locally or in the whole construction. The values of these extremes decide about the safety[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last