Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekstrakcja w układzie ciecz-ciecz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2
75%
Biotechnology and Food Science
PL Odwrócone micele, czyli mikroemulsje typu woda w oleju są trójskładnikowymi systemami, które składają się z wody, cząsteczek surfaktantu i rozpuszczalnika organicznego. Mogą one być wykorzystywane do ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz celem oczyszczania i wydobywania białek i innych cząsteczek. Odwró[...]
EN Reversed micelles, or water-in-oil microemulsions are three-component systems, that consist water, surfactant molecules and organic solvent. They can be used for liquid-liquid extraction to purificate and recovery proteins and other molecules. Reversed micelles are attractive tools for biotechnology[...]
3
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 2 61-62
PL W pracy przedstawiono ekstrakcyjną kolumnę rozpyłową wykorzystującą wysokonapięciowe pole elektrostatyczne. Działanie opracowanej metody przetestowano na przykładzie ekstrakcji etanolu z mieszaniny z heptanem za pomocą cieczy jonowej. Jako ekstrahent zastosowano siarczan metylu l-butylo-3-metylo-imi[...]
EN A new concept of extraction in an electrostatic spray column is presented with the use of ionic liquid as secondary solvent. Particularly, the extraction of ethanol from azeotropic mixture with heptane was investigated. Ionic liquid, l-butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate [bmim][MeS04[...]
4
63%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Praca przedstawia wyniki porównawczej Oceny Cyklu Życia dla procesów pozyskiwania ekstraktów końcowych metodą ekstrakcji w układzie ciecz -- ciecz i ekstrakcji do fazy stałej. Rozważano jedynie aspekt ekologiczny pozyskiwania wyników, nic bacząc na koszty ekologiczne i inne. Badania oparte są na inf[...]
EN Results of a comparative Life Cycle Assessment for processes of obtaining final extracts using liquid-liquid extraction and solid phase extraction were presented. Only the ecological aspect for obtaining results was taken into consideration, not to belittle ecological costs and such. The studies are[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last