Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekstrakcja membranowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Analityka : nauka i praktyka
2008 nr 4 9-15
2
100%
Ecological Chemistry and Engineering. S
2015 Vol. 22, nr 4 565--575
PL Odzyskiwanie alkoholu z rozcieńczonych roztworów wodnych jest procesem wysoko energochłonnym. W celu obniżenia kosztów do zatężania rozcieńczonych roztworów alkoholi wykorzystuje się procesy membranowe, między innymi ekstrakcję membranową. W pracy przedstawiono wyniki badań procesu zatężania rozcień[...]
EN Recovery of alcohols from diluted aqueous solutions is highly energy-intensive. In order to reduce the costs of concentration of alcohols, membrane processes (including membrane extraction) are used. This paper reports the results of ethanol concentration from diluted aqueous solutions using a hollo[...]
3
100%
Proceedings of ECOpole
2015 Vol. 9, No. 1 301--309
PL Odzyskiwanie alkoholu z rozcieńczonych roztworów wodnych jest procesem wysoko energochłonnym. W celu obniżenia kosztów do zatężania rozcieńczonych roztworów alkoholi wykorzystuje się procesy membranowe, między innymi ekstrakcję membranową. W pracy przedstawiono wyniki badań procesu zatężania rozcień[...]
EN Recovery of alcohol from diluted aqueous solutions is a highly energy-intensive process. In order to reduce the costs of concentration of alcohols, membrane processes (including membrane extraction) are used. This paper reports the results of ethanol concentration from diluted water solutions using [...]
4
84%
Chemik
2014 Vol. 68, nr 4 312--320
PL Niniejsza praca stanowi przegląd metod analitycznych opracowanych do wydzielania, zatężania i oznaczania związków organicznych wykazujących aktywność biologiczną, w tym przede wszystkim ksenobiotyków oraz substancji endokrynologicznie czynnych, w próbkach o złożonym składzie matrycy.
EN This article is a review of analytical methods developed for extraction, concentration and determination of biologically active organic compounds, especially xenobiotics and endocrine disrupting compounds in samples with complex matrix composition.
5
67%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Techniki ekstrakcji membranowej umożliwiają zastosowanie klasycznej ekstrakcji typu ciecz-ciecz (LLE) w procesach analitycznych charakteryzujących się wysokim poziomem automatyzacji. Dzięki zastosowaniu membranowych technik ekstrakcyjnych można wyeliminować wiele wad klasycznej ekstrakcji typu ciecz[...]
EN Membrane assisted extraction facilitates the integration of classical liquid-liquid extraction (LLE) chemistry to automated instrumental analysis. Various shortcomings of classical LLE are overcome by the membrane separation of sample (donor) and extract (acceptor): I) reduced solvent usage, 2) high[...]
6
67%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Przedstawiono informacje dotyczące technik ekstrakcji membranowej wykorzystywanych do oznaczania związków organicznych w ciekłych próbkach środowiskowych i biologicznych. Szczególną uwag zwrócono na podstawy teoretyczne oraz możliwości ich połączenia z technikami oznaczeń końcowych orazobszarami pra[...]
EN A review of the membrane extraction methods used in determination of various organic com-pounds, in liquid environmental matrices and biological fluids is presented. Theory and principles, possibility of combining membrane extraction methods with methods of substance determination, and applications [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last