Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1318
first rewind previous Strona / 66 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eksploatacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiona została metodyka badań eksploatacyjnych stosowana w przypadku pojazdów szynowych. Omówione zostały doświadczenia CNTK w dziedzinie eksploatacji nadzorowanej pojazdów szynowych. Zwrócono uwagę na korzyści wynikające z prowadzenia tego typu prób zarówno dla producenta jak i o[...]
EN This is article about tests operation rail-vehicles. Treated of experience CNTK of supervising operation. Payed attention to advantages which result from tests operation for manufacturer and user.
2
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono krótki opis złoża soli kamiennej występującego w północnej części Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Stanowi ono fragment wielkiej cechsztyńskiej formacji solonośnej obejmującej swoim zasięiem środkową i zachodnią część kontynentu europejskiego KGHM ' Polska Miedź' S[...]
EN Short description of the salt deposit located in the northern part of Legnica Glogow Copper Bassin is given. The Polkowice Sieroszowice Copper Mine - part of the KGHM S.A. Company- has been mining the salt deposit since 1991. Mining works undertaken in the salt deposit are characterised in the paper[...]
3
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Omówiono eksploatację złoża węgla brunatnego w KWB 'Turów'. Na jej tle przedstawiono wybrane aspekty takiej eksploatacji w Polsce.
EN Mining excavation of lignite deposit 'TURÓW' is widely presented. On this background chosen aspects of lignite mining in Poland are discussed
4
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2009 Nr 81 7-10
EN The paper presents operation problems with turbocompressor TA48, 3000 RPM and their solving possibilities. System, which we describe consist of electric motor, coupling and turbocompressor. Users usually have problems with: - coupling, which have to be maintained every six months. - motor, because o[...]
5
63%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule, poprzez komputerową symulację prowadzenia eksploatacji w zaprojektowanych przez zakład górniczy polach eksploatacyjnych, zaprezentowano możliwość tworzenia wariantowych harmonogramów wybierania zasobów rudy okruszcowanej wieloma pierwiastkami. Do obliczeń wykorzystano symulację metodą ko[...]
EN The paper presents a set of data describing selected exploration panels and a method of making simulation calculations. The method enables constructing different schedules of reserves extraction with an application of mathematical modeling of process investigated using the method of simulation of co[...]
6
63%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Dobranie pojazdu trakcyjnego do wykonywania określonych zadań przewozowych, wymaga lokomotywy o odpowiednich parametrach trakcyjnych lub zespołu lokomotyw dostosowanych do pracy w systemie trakcji wielokrotnej. W celu dostosowania do obecnych i przyszłych zadań przewozowych lokomotywę serii ST 44 po[...]
EN Fitting of track vehicle to specific freightage tasks, requires locomotive with proper track conditions or aggregate of locomotives adjusted to multi track system work. In order to adjust to present and future carriage tasks, a locomotive ST44 series was subject to modernization with reference to: e[...]
7
63%
Pompy, Pompownie
PL Porównanie wyników uzyskiwanych różnymi metodami uświadamia przewagę skanującego systemu diagnostycznego nad systemem z obchodowym zbieraniem danych.
EN The comparison of results gained with diagnostic scanning system over the system with inspecting data collecting.
8
63%
Pompy, Pompownie
PL Poprawa gładkości powierzchni oraz kształtów przy pomocy pokryć polimerowych przynosi wzrost sprawności i obniża energochłonność pomp.
EN The improvement of smoothness and restore shapes by compound coatings can increase pump efficiency and decrease energy consumption.
9
63%
Pompy, Pompownie
PL Metody nadzoru zależa od kategorii, do której zalicza się pompę. Są one różne dla dużych pomp krytycznych, pomp średnich i małych. Stosowane rozwiązania różnią się oprzyrządowaniem pomiarowym, systemem transmisji i analizy danych.
EN Maintenance methods depend on pump category. There are specific concepts for large critical pumps, medium and small ones. Some examples are presented.
10
63%
Pompy, Pompownie
PL Pompy OWH-250S110 o wysokosci podnoszenia 1080 m, zainstalowane na poziomie -1000 m w kopalni w Rudzie Śląskiej.
EN OWH pumps, with head of 1080 m, have been installed and put in operation at the level -1000 m in Ruda Śląska coal mine.
11
63%
Pompy, Pompownie
PL Odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego w Bełchatowie, jedna z największych w świecie, rozpoczyna przygotowania do eksploatacji pola Szczerców od obniżenia poziomu wody gruntowej. Zadanie to wykonują pompy głębinowe. Obecnie odbywa się pompowanie z 174 studni z łączną wydajność 330 m3/min.
EN Brown coal mine in Bełchatów , one of the largest in the world, is preparing for Szczerców deposit exploitation from decreasing underground water level. That task is done by barrier of submersible pumps. currently pumping from 174 wells with total delivery of 330 m3/min.
12
63%
Pompy, Pompownie
PL Stosowanie komputerowych systemów monitoringu i sterowania rozproszonych obiektów, np. przepompowni ścieków przynosi liczne korzyści. Pozwala na ograniczenie personelu i szybką reakcję na stany awaryjne. Stwarza warunki archiwizowania i analizy danych z eksploatacji oraz optymalizacji procesów.
EN Computer monitoring and control systems in scattered objects, such as sewage pumping stations. They reduce the number of employees, assure quick reaction in abnormal situations and help optimise the system performance.
13
63%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
1998 z. 2/28 49-62
PL W pracy przedstawiono koncepcję taboru bimodalnego (drugiej generacji) o podwyższonvm stopniu bezpieczeństwa przed wykolejeniem. Koncepcja dotyczy zwłaszcza taboru bimodalnego przeznaczonego do przewozu środków toksycznych, paliw płynnych i gazów (sprężonych lub skroplonych). Głównymi cechami konst[...]
EN TECHNICAL - EXPLOITATIONAL ATTRIBUTES OF THE NEWEST GENERATION BI-MODAL STOCK. In the paper some bi-modal stock improved design is discussed. The improvement concerns to higher antiderailment coefficient of security. Particularly it relates to the stock carrying some toxicals, fuels and gases (compr[...]
14
63%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2005 nr 11 432-434
PL Wybrany fragment nowego poradnika , wydanego przez Wydawnictwo MASTA pt. "Amoniakalne urządzenia chłodnicze - Tom 2", poświęcony problematyce stężenia amoniaku w pomieszczeniach wentylowanych, w tym przede wszystkim w maszynowniach chłodniczych.
EN This is the selected part of the handbook issued by MASTA editors titled "Ammonia refrigeration devices - Volume 2". This part deals with ammonia concentration inside ventilated compartments, particularly inside refrigeration engine rooms.
15
63%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2005 nr 12 479-480
16
63%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2005 nr 9 351-355
PL Wybrany fragment przygotowywanego do druku przez Wydawnictwo MASTA poradnika "Amoniakalne urządzenia chłodnicze - Tom 2", zaczerpnięty z rozdziału 7 tej książki, poświęconego doborowi średnic rurociągów w instalacjach amoniakalnych. Treścią tego opracowania są rurociągi ssawne, w tym zasady wyznacza[...]
EN This is the part of the chapter 7 of the book "Ammonia refrigeration devices - Volume 2" edited by MASTA editors. The paper deals with suction pipelines sizing. A close attention has been paid to the appropriate design and installation of these pipelines in refrigeration pump systems.
17
63%
Pompy, Pompownie
PL Zastosowanie systemów i programów komputerowych, systemów pomiarowych, przekazu danych, urządzeń automatyki i sterowania, tak aby technika cyfrowa służyła eksploatacji pomp, a nie odwrotnie.
EN Complex approach to development and application of computer systems.
18
63%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2006 nr 2 71-71
19
63%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Autor przedstawia sprawozdanie z eksploatacji reaktora badawczego MARIA w 1999 roku.
20
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2000 nr 3 17-25
PL Szyby pozostawione jako studnie głębinowe w systemach centralnego odwaniania ze względu na przewidywany kilkudziesięcioletni okres istnienia wymagają odpowiedniego zabezpieczenia konstrukcji obudowy, wykluczającego zagrożenia dla instalacji odwadniających. Wybór metody musi być poprzedzony badaniami[...]
EN The shafts left as deep wells in the central watering systems required restive protection of the lining, because of several tens of years of foreseen operation, excluding hazards for dewatering installation. The selection of the method must be proceeded by investigations determining condition and be[...]
first rewind previous Strona / 66 next fast forward last