Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eksploatacja samochodów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Motoryzacji
2006 Nr 2 113-121
PL Artykuł przedstawia wstępne badania nad awaryjnością samochodów w krajach europej.skich. Wyniki pochodzą ze źródeł niemieckich, takich jak Dekra i TUV. Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, które z analizowanych aut charakteryzuje się największym prawdopodobieństwem wystąpienia awarii.
EN The paper presents an introductory research on car failure frequency. Results have been taken from German sources, i.e. from German Automobile Associations Dekra and TUV. Thanks to the obtained results one can estimate which of the analyzed cars is the most probable to experience a failure.
2
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 1/40 21-36
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów zmian grubości tarcz hamulcowych o różnym stopniu zużycia. Przebiegi zmian grubości tarcz hamulcowych stanowiły podstawę do przeprowadzenia analizy częstotliwościowej drgań, które moga być generowane podczas hamowania pohjazdu.
EN The paper presents measurement results of brake-disk thickness changes in different extent of wear. Changes of thickness of brake-disk were base for carry out frequency analysis of vibrations, which could be generated during vehicle braking.
3
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 56 17-22
PL W pracy przedstawiono wyniki badań powstawania odpadów w czasie eksploatacji samochodów osobowych z uwzględnieniem procesów obsługiwania pojazdów. Przeprowadzono badania dla 20 samochodów, dla których określono zużycie materiałów eksploatacyjnych.
EN The results of investigations of formation in time of exploitation of passenger cars the wastes from regard the processes of service of vehicles in running were introduced. It it was explored was for 20 cars why the waste of exploational materials was qualified.
4
61%
Logistyka
PL Procesy logistyczne stanowią ważną część zadań realizowanych zarówno w przedsiębiorstwach produkujących wyroby gotowe jak i świadczących różnego rodzaju usługi. Jednym z obszarów zabezpieczających prawidłowy przebieg wyznaczonych celów jest zapewnienie niezawodnego użytkowania oraz sprawnej i szybki[...]
EN Logistical processes are very important part of tasks, which are realized both in factories producing goods and services. One of the areas which protects the correct course of assigned goals is providing a dependable use and functional, fast means of transport. This article shows logistic issues dur[...]
5
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 349-354
PL W artykule omówione zostały najnowsze tendencje i zmiany w budowie i konstrukcji nowych pojazdów. Wymogi ochrony środowiska, ergonomii, poprawy ekonomiczności oraz ciągłe dążenie do nowoczesności- powodują powstawanie samochodów spełniających najwyższe standardy. Na konkretnych przykładach widać jak[...]
EN Paper shows newest trends and changes in structure and construction of new vehicle. Requirements of environmental protection, ergonomic, corrections economical and continuous aspiration for modernity- cause generation of car granting highest standard. On concrete examples we shows as motors concerns[...]
6
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 447-454
PL W artykule przedstawiono niektóre aspekty techniczno-eksploatacyjne pojazdu ciężarowo-terenowego marki Iveco. Analizie poddano ponad trzyletnią eksploatację pojazdu, od odbioru pojazdu nowego. Scharakteryzowano plan obsług fabrycznych, przeanalizowano wykonywane obsługi i remonty przez poszczególne [...]
EN This article presents some technical-exploitational aspect of a cargo-terrain Iveco vehicle. The authors analyze a more than three years’ exploitation time for the vehicle since it has been a new vehicle. The article also characterizes the maintenance, analyzes the services conducted and renovations[...]
7
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono przeprowadzone przez autorów analizy statystyczne kosztów napraw samochodów eksploatowanych w Centrum Logistycznym Poczty Polskiej w Oddziale Regionalnym w Lublinie, poniesionych przez to przedsiębiorstwo w 2009 roku.
EN In the paper one describes the results of complex statistical analyses of real-life data concerning the costs of the repair of delivery trucks used by the Poczta Polska company in Lublin during 2009.
8
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 3 59--62
PL W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia logistyki występujące w procesie eksploatacji samochodów oraz rolę jaką spełniają działania logistyczne w zabezpieczeniu prawidłowego użytkowania pojazdów.
EN The article presents basic logistical issues occurring in the process of operation of cars and the role fulfilled by logistical actions in ensuring correct car usage.
9
61%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 12 2102--2105
PL Przedstawiono wyniki badań oceny zdatności eksploatacyjnej płynów hamulcowych stosowanych w wybranych pojazdach (samochody osobowe). Jako kryterium oceny przyjęto jeden z głównych parametrów charakteryzujących stan płynów hamulcowych opartych na bazie eterów alkilowych glikoli alkilenowych, temperat[...]
EN Brake fluids used in 159 passenger cars, produced in 1998–2017 with a varied mileage were studied for b.p. Fluids with b.p. above 180°C (55.4%), in the range of 180–155°C (33.3%) and less than 155°C (11.3%) were qualified as materials for further exploitation, short-term use or decommissioning, resp[...]
10
51%
Eksploatacja i Niezawodność
2018 Vol. 20, no. 3 359--370
PL W czasie wieloletniej eksploatacji samochodów zmianie ulega intensywność ich użytkowania oraz zakres realizowanych zadań transportowych. Zmiany te są rezultatem analizy kosztów eksploatacji, niezawodności oraz osiąganych parametrów trakcyjnych. Zmiany w procesie eksploatacji, które zachodzą wraz z w[...]
EN The intensity of use of motor vehicles and the range of the transport jobs performed change during the many-year operation of such vehicles. The changes are introduced in result of ongoing analyses of actual current vehicle operation costs, reliability, and performance characteristics. The changes i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last