Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eksploatacja autobusów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W niniejszym artykule analizie statystycznej zostały poddane parametry techniczne autobusów wpływające na pojemność taboru.
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Przeprowadzono testy najnowszego produktu Setry. Do testów Setra przygotowała autobus S416 HDH w wersji "Special Edition". Testy przeprowadzono na trasie Radom- Puławy. Dystan 108,8 km autobus przejechał ze średnią prędkością 44 km/h przy dużej liczbie zatrzymań. Na trasie silnik zużył 25,3 l oleju[...]
3
75%
Logistyka
2015 nr 3 5289--5296
PL Celem artykułu jest zweryfikowanie prawdziwości twierdzenia o bezemisyjności elektrycznych autobusów oraz twierdzenia wskazującego ten rodzaj napędu jako najbardziej przyjazny środowisku. Aby zrealizować ten cel w artykule przedstawione zostały zagadnienia dotyczące emisji zanieczyszczeń wynikającyc[...]
EN The aim of this article is to verify the two statements: first one that electric buses are zero emission and second one that electric buses are the most environmentally friendly buses. To achieve this objective, the article presents the issues of emissions connected with the operation of electric an[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 821--824
PL W pracy przedstawiono rekomendacje dotyczące efektywności eksploatacji autobusów komunikacji miejskiej na podstawie złożoności parametru ich marszruty. Dokonano klasyfikacji linii autobusowych w Radomiu. Przedstawiono operatywną korektę okresu eksploatacji autobusów komunikacji miejskiej na bazie ka[...]
EN This paper presents the recommendations to increase the efficiency of public buses operating on the basis of the parameter complexity of their routes. Were classified bus lines in Radom. Presented operative correction of the life of city buses categories based on the complexity of the route. Referre[...]
5
75%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono model procesu eksploatacji obiektów technicznych w systemie autobusowej komunikacji miejskiej. Całość rozważań przedstawiono na przykładzie wybranego rzeczywistego systemu eksploatacji autobusów miejskich. Na podstawie identyfikacji badanego systemu i realizowanego w nim pro[...]
EN This paper presents a model of the operation and maintenance process of the technical objects within the urban transport bus system. All the investigations have been presented on the basis of the selected real operation and maintenance system of the city buses. Basing on the identification of the sy[...]
6
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 281--285
PL W artykule omówiony został sposób wyznaczania i wyniki obliczeń kosztów zużycia energii i emisji zanieczyszczeń przez autobusy komunikacji miejskiej w założonym czasie ich użytkowania. W rozważaniach ujęte zostały trzy modele autobusów spełniających normę emisji spalin Euro 6, z trzema różnymi źródł[...]
EN Paper discussed a way of determining and the results of calculations the cost of energy consumption and emissions from public buses in the given time of use. The discussion included three models of buses that meet the emissions standard Euro 6, with three different power sources: a bus with a diesel[...]
7
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1138--1146, CD
PL W artykule przedstawiono uszkadzalność autobusów i ich systemów konstrukcyjnych, stosowanych w komunikacji zbiorowej. Analiza dotyczy okresu 2013-2016 r. wdrażania i eksploatacji zrównoważonego transportu publicznego w Rzeszowie. Wzięto pod uwagę autobusy napędzane sprężonym gazem ziemnym CNG (Compr[...]
EN The article presents the reliability of bus and their construction systems used in public transport. The analysis covers the period 2013-2016 of the implementation and operation of sustainable public transport in Rzeszow. CNG-driven buses (Compressed Natural Gas) and diesel fuel ON were considered. [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last