Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekran termoizolacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2007 nr (4) 80--85
EN Modern greenhouse structures are equipped with movable thermal screens with shadow and energy-saving properties, which change a thermal profile of a structure. It demand special attention to heat transfer in soil, which part in general balance will grow up. This paper presents the result investigati[...]
2
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań w wolnostojącej szklarni z ruchomym ekranem termoizolacyjnym zainstalowanym wewnątrz obiektu. Przedstawiono zużycie energii cieplnej w nowoczesnych obiektach szklarniowych w warunkach rzeczywistych. Celem tych badań było określenie wielkości zużycia energii cie[...]
EN This paper presents results of researches in free-standing greenhouse with movable thermal screen inside objects. In the article are characterized consumption of thermal energy of modern greenhouse object on the ground of real investigations. Aim of these investigations was qualification level of he[...]
3
75%
Warstwy, Dachy i Ściany
2002 nr 3 108-110
4
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2011 T. 6, nr 1 47--52
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań w wolnostojącej szklarni z ruchomym ekranem termoizolacyjnym zainstalowanym wewnątrz obiektu. W artykule przedstawiono zużycie energii cieplnej w nowoczesnym obiekcie szklarniowym w warunkach rzeczywistych. Celem tych badań było określenie wielkości zużycia ene[...]
EN This paper presents results of investigation of the free-standing greenhouse, with movable thermal screen inside, in natural environmental conditions. Thermal energy consumption by the modern greenhouse object is analyzed, basing on the in-situ measurements. The aim of these investigation was qualif[...]
5
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2016 T. 8, nr 4 15--22
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wykonanych w całorocznie eksploatowanej szklarni, których celem była analiza efektywności energetycznej oraz w rezultacie ustalenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną i wielkości emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Badania przeprowadzono w szkla[...]
EN This paper presents results of research conducted in an all-year-round operated greenhouse. It aimed at analyzing its energy efficiency and, as a consequence, calculating its demand for non-renewable primary energy as well as the amount of the emission of carbon dioxide. The greenhouse had a thermal[...]
6
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2009 T. 4 45-50
PL W referacie przedstawiono wyniki badań parametrów powietrza w podwójnej przegrodzie szklarni. Analizie poddano różne miejsca w przekroju poprzecznym szklarni: ścianę boczną, połać dachową i dach w kalenicy.
EN The paper present the research result of air parameters in double cover of greenhouse with thermal screen. Ana-lyses were executed for different places: side wall, roof surface and roof ridge.
7
75%
Warstwy
2000 nr 4 90-92
8
63%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 9 219-225
PL Objęty analizą obiekt stanowi punkt odniesienia oceny energetycznej dla szklarni nowej generacji będących przedmiotem kolejnych publikacji. W pracy przedstawiono analizę zużycia ciepła w szklarniach o wysokości 2,4 m wyposażonych w ekrany w postaci folii pojedynczej podwieszonej na wysokości okapu o[...]
EN The object covered by the analysis constitutes a reference point of energy evaluation for new generation greenhouses being the subject of successive publications. The paper presents heat consumption analysis for 2.4m-high greenhouses provided with screens in form of single foil suspended at eaves he[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2008 z. 47 [252] 145-150
PL Przedstawiono wyniki analiz dotyczących ustalenia wielkości zysków ciepła od promieniowania słonecznego w szklarni z ekranami termoizolacyjnymi. Analizy wykonano dla szklarni wolnostojących z różnymi właściwościami dodatkowej osłony.
EN The paper presents the research result of calculation of solar heat gain in greenhouses with thermal screen. Calculations were made for free-standing greenhouses with different properties of additional screen.
10
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2006 z. 40 [229] 185-190
PL Współczesne obiekty szklarniowe są wyposażone w ruchome ekrany termoizolacyjne o właściwościach cieniująco-energooszczędnych, które zmieniają charakterystykę termiczną obiektu. Ekrany termoizolacyjne ograniczają znacząco strumień strat ciepła przez przegrody przy niskich temperaturach zewnętrznych .[...]
EN Modern greenhouse structures are equipped with movable thermal screens with shadow and energy-saving properties, which change a thermal profile of a structure. Thermal screens limit significantly a flux of heat loss through covers at low exterior temperatures. Additionally, they decrease an unfavour[...]
11
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 4 169--176
PL W pracy przedstawiono wyniki badań i analiz zużycia energii w wolnostojącej szklarni z ekranem termoizolacyjnym. Celem tych badań była analiza zmienności obciążenia cieplnego w szklarni z ruchomym ekranem termoizolacyjnym. Analizy wykonano w oparciu o pomiary parametrów klimatu, mikroklimatu szklarn[...]
EN This paper presents results of investigation of the free-standing greenhouse with movable thermal screen inside. Energy consumption by the modern greenhouse object is analyzed, basing on the in-situ measurements. The aim of these investigation was analysis variability of heating load in greenhouse w[...]
12
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 73-78
PL W referacie przedstawiono wyniki analiz dotyczących modelowania zysków ciepła od promieniowania słonecznego w szklarni z ekranami termoizolacyjnymi. Obliczenia wykonano dla szklarni z różnymi właściwosciami dodatkowej osłony.
EN The paper present the research result of modelling of solar heat gain in greenhouses with thermal screens. Calculations were made for greenhouse with different proper- ties of additional screen.
13
51%
Warstwy, Dachy i Ściany
2003 nr 3 86-88
14
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu zmienności promieniowania słonecznego na zużycie energii cieplnej w szklarni. Podstawą analiz były badania wykonane w szklarni eksploatowanej całorocznie. Celem tych badań było określenie wielkości zużycia energii cieplnej w okresie funkcjonowania szklar[...]
EN The paper presents the result of studies on the effect of variation of solar radiation on thermal energy consumption in greenhouse. The basis of research studies have been done in the greenhouse operated year-round. The aim of this study was to determine the size of thermal energy consumption durin[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last