Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekonomika przedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Management
PL Wymogi współczesnych organizacji wskazują na uzasadnioną konieczność zmiany mentalności i stosunku kadry kierowniczej do zagadnienia audytu i kontroli. Audyt i kontrola, bowiem będąc elementem działania zorganizowanego, stanowią niezbędny warunek zabezpieczania majątku i interesów danej firmy jako c[...]
EN The universal forms of collective activity, among them particularly form of activity organized, require the permanent or periodical checking efforts, assessing and verifying. This functions have been realized by audit and internal control. However today's audit and internal control is not only verif[...]
2
100%
Management
2000 Vol. 4, no 1 113-124
PL W artykule przedstawiona została koncepcja analizy danych zakładowych z wykorzystaniem metod i narzędzi sztucznej inteligencji. Celem analiz jest określenie aktualnego stanu przedsiębiorstwa oraz przygotowanie informacji ekonomicznej na potrzeby wspomagania decyzyjnego. Podstawą opracowanej koncepcj[...]
EN In this paper the data analysis concept has been introduced with the inclusion of the application of the artificial intelligence methods and tools. The main objective of the analysis is to define the present state of the company as well as to prepare the economical information to be used in decision[...]
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano zmiany jakie nastąpiły w przedsiębiorstwach PKS od 1990 roku. Państwowe przedsiębiorstwa PKS po zmianie organizacyjno-prawnej stały się samodzielne w działalności gospodarczej. Zmiany strukturalne, prawne i organizacyjne miały na celu doprowadzenie do prywatyzacji tych prze[...]
4
100%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono istotę metody CVP polegającej na ustaleniu korelacji pomiedzy takimi kategoriami ekonomicznymi, jak zysk operacyjny, koszty operacyjne, wielkośc i wartość sprzedaży, ajk również służącej do wyznaczenia i analizy wielkości granicznych, takich jak graniczna wielkość produkcji [...]
EN The essence of the CVP method consisting in determination of correlation between economic categories such as oparating profit, operating costs, volume and value of sale, as welle as used for determination and analysis of limiting values such as limiting volume of production (sale), limiting value of[...]
5
84%
Management
2009 Spec. ed. 155-168
PL Celem niniejszej pracy jest przedstawienie możliwości monitorowania wskaźników ekonomicznych z wykorzystaniem systemów inteligentnych. Systemy te są oparte m.in. o formalizm sztucznych sieci neuronowych oraz wnioskowania rozmytego. Przedstawiony w pracy przykład dotyczy wykorzystania systemów inteli[...]
EN The paper presents a possibility of monitoring economic quantities in an enterprise with application intelligent systems. The intelligent systems are based on e.g. artificial neural network and fuzzy sets approaches. The presented example takes into consideration the use of intelligent systems in mo[...]
6
84%
Management
2009 Spec. ed. 25-46
EN Controlling scholars went out to find the holy grail of an independent management function and returned with the broken tea pot named shareholder value. This is how the situation of controlling-research could be described using the wording of William Starbuck. After 30 years of research, a widely ac[...]
7
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2002 z. 58 [193] 181-188
EN In the paper is presented method of production cost calculation gave a possibility to determine a value produced product.
8
84%
Biuletyn Instytutu Odlewnictwa
PL Przedstawiono metody służące do wyznaczania optymalnych strategii produkcji odlewniczej w zależności od bieżącej, prognozowanej sytuacji na rynku. Metody stanowią podstawę opracowania programu informatycznego, w którym zakłada się uwzględnienie istniejących warunków ograniczających produkcję poszcze[...]
EN The article presents methods used to calculate optimum strategies for foundry production depending on current and forecast market situation. Such methods are the basis for elaborating a software in which present conditions delimiting production of particular articles will be taken into consideration[...]
9
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Celem artykułu jest przedstawienie wysokości kosztów eksploatacji taboru autobusowego w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej oraz relacji pomiędzy wartością taboru a kosztami napraw. Obiektem badań są autobusy wykorzystywane w trzech przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej. Do badania roz[...]
10
67%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Autor przedstawia w referacie genezę i treść zasad zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do środowiska i praktyczną metodę ich realizacji przez wdrażanie systemów zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie. Zawiera odniesienia do sformalizowanych i niesformalizowanych systemów zarządzania środowisk[...]
EN In the paper, the Author discusses the origin and content of sustainable development principles in reference to the environment and the practical method of implementing of environmental management systems in an organization. He refers to formalized and non-formalized environmental management systems[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last