Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ekoenergetyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 10 208-212
PL W artykule omówiona została koncepcja klastrów, ze szczególnym uwzględnieniem branży energetycznej. Zaprezentowana została istota, wyznaczniki oraz korzyści płynące z podejmowania inicjatyw klastrowych w aspekcie generowania oraz utrzymywania przewagi konkurencyjnej. Rozważania teoretyczne wzbogacon[...]
EN The article discusses the concept of clusters, with particular emphasis on the energy industry. The determinants and benefits of cluster initiatives in terms of generating and maintaining a competitive advantage were presented. Theoretical considerations have been enriched by the analysis of the fun[...]
2
100%
Journal of Water and Land Development
2017 no. 35 113--119
PL Elektrownie wodne w Polsce wykorzystują obecnie zaledwie 19% potencjału energetycznego rzek. Rozwój hydroenergetyki ograniczany jest przez przepisy związane z ochroną środowiska, a także przez uwarunkowania ekonomiczne. Ze środowiskowego punktu widzenia najbardziej pożądana jest budowa małych elektr[...]
EN Hydropower plants in Poland currently use only 19% of the river’s energy potential. Development of hydropower is limited by environmental regulations as well as by economic grounds. From the environmental point of view, it is desirable to build small hydropower plants integrated into the local lands[...]
3
80%
Elektro Info
2011 nr 3 66-70
PL Mianem ekoenergetyki określa się wytwarzanie energii cieplnej bądź elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Jednakże pojęciem „ekoenergetyczny” można nazwać każde urządzenie, proces, system, który pozwala na pozyskiwanie szeroko rozumianej energii w sposób ekologiczny. Źródłem ek[...]
4
80%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono uniwersalną metodykę opracowania programu ekoenergetycznego dla obszaru administracyjnego wielkości pojedynczego województwa. Wykazano, że biomasa pochodzenia rolniczego ma decydujące znaczenie we wzroście udziału odnawialnych zasobów energii w bilansie energetycznym. Przedstaw[...]
EN The paper presents a general methodology for drawing up an eco-energy programme for an administrative area of the size of a single voivodeship. It has been proved that biomass from agriculture is of decisive importance for the increase of renewable energy resources share in the energy balance. The p[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last