Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ejection seats
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2012 nr 3 629-635
PL W artykule przedstawiono historię firmy Martin-Baker Company. Przedstawiono charakterystykę i rozwój pierwszych foteli katapultowych produkowanych w latach 1944-1972. Porównano możliwości oraz dane taktyczno-techniczne foteli.
EN The history of the company Martin-Baker was presented in the article. Characteristics and development of the first ejection seats produced in 1944 -1972 years were introduced. Possibilities and the technical datas were compared.
2
100%
Logistyka
2012 nr 3 637-642
PL W artykule przedstawiono charakterystykę i rozwój foteli katapultowych produkowanych przez firmę Martin Baker Company w latach 1973-2011. Porównano moSliwości oraz dane taktyczno-techniczne foteli.
EN Characteristics and development of the Martin – Baker’s ejection seats produced in 1944 -1972 years were presented in the article. Possibilities and the technical data were compared.
3
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 115-122
PL Artykuł przedstawia metodykę postępowania przy określaniu układów współrzędnych w procesie katapultowania. Poprzez właściwe i jednoznaczne stosowanie oznaczeń istnieje możliwość jasnego określania położenia fotela katapultowego względem samolotu i względem ziemi. O ile w przypadku układu symetryczne[...]
EN The paper presents the methodology followed for determination of coordinate systems in the ejection process. The using of appropriate and clear signs it is possible to clearly determining of the position of the ejection seat relativity the plane and the ground. While in the case of the symmetrical [...]
4
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 173-181
PL Artykuł przedstawia model matematyczny dynamiki statku powietrznego i fotela katapultowego. Przeprowadzono symulację wybranego typu fotela katapultowego z uwzględnieniem zmiany masy pilota i prędkości lotu statku powietrznego przy wykorzystaniu pakietu MATLAB ze szczególnym uwzględnieniem przelotu n[...]
EN Paper discussed the mathematical model of dynamics of the aircraft and ejection seat. The numerical simulation on the selected type of ejection seat in function of pilot mass and speed of aircraft by using MATLAB package with a particular focus on the vertical stabilizer plane was studied.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last