Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1176
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efektywność energetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 6 44
PL Norma PN-EN 15251 opisuje standardy dotyczące wielu zagadnień z zakresu jakości środowiska wewnętrznego pomieszczeń. W wydaniach Rynku Instalacyjnego nr 3/2008 i 4/2008 przybliżono Czytelnikom ogólne wymagania w zakresie określania niezbędnego strumienia powietrza wentylacyjnego, wynikające z warunk[...]
2
63%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 5 32--35
PL Zrównoważone technologie energetyczne jak wiatrowa, czy solarna spotykają się ze sporym zainteresowaniem przy okazji dyskusji na temat zaspokojenia ciągle rosnącego globalnego zapotrzebowania na energię. Jednak, gdy chodzi o zaspokojenie globalnego, prawie nienasyconego apetytu na energię, nic nie j[...]
3
63%
Instal
2011 nr 6 34-39
4
63%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL W artykule przedstawione zostały wytyczne stosowania normy PN-EN ISO 50001:2011 w gminach. Krajowe regulacje prawne, a w szczególności „Ustawa o efektywności energetycznej”, wskazuje na sektor publiczny jako wzorcowy w realizacji zadań związanych z ze zmniejszeniem zużycia energii. Przedstawione zos[...]
EN In the paper, the guidelines for applying the norm PN-EN ISO 50001:2011 in communes were presented. The national legal regulations, and especially the Act of energy efficiency, point the public sector as the model one in implementing the tasks connected with reduction of energy consumption. The lega[...]
5
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 1 392--404
PL Sektor gospodarki komunalnej zużywa znaczne ilości energii na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dlatego też ważnym zagadnieniem staje się między innymi właśnie zwiększenie sprawności systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dlatego też w tym artykule zaprezentowano wyniki[...]
6
63%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 4 67-67
PL Ziehl-Abegg zaprezentował na targach Mostra Convegno w Mediolanie nową generację wentylatorów, które wyróżniają się niezwykłą ekonomicznością w eksploatacji. Dzięki technologii ZAplus producent chce wyznaczyć nowy standard w dziedzinie efektywności energetycznej, który znacznie wyprzedza europejską [...]
7
63%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2012 nr 3 48-55
PL W artykule przedstawiono aktualne wymagania dotyczące etykiet i klasyfikacji energetycznej urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Przedstawiono wygląd etykiet, klasyfikację energetyczną oraz sposób obliczania zgodnie z wytycznymi UE.
8
63%
Rynek Energii
1998 nr 3 20-22
PL Przedstawiono różne pojmowanie terminu efektywność w aspekcie ogólnym oraz w odniesieniu do energetyki. Zwrócono szczególną uwagę na efektywność energetyczną i ekonomiczną. Zaproponowano dokonywanie oceny funkcjonowania firmy energetycznej w warunkach rynkowych za pomocą obydwu tych efektywności.
EN In the paper various meanings of efficiensy in general sense and with regard to energetics are presented. Energetistic and economic effectiveness is particularly emphasised. Forming judgemend of how good an energetistic company is in the free market using both kinds of effectiveness is suggested.
9
63%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 6 37--40
PL Artykuł stanowiący kontynuację cyklu dotyczącego zrównoważonego budownictwa na świecie dotyczy aspektów polityki i oceny energetycznej oraz certyfikacji budynków w Wielkiej Brytanii. Jako członek Unii Europejskiej Wielka Brytania jest zobowiązana do wdrożenia dyrektywy 2002/91/WE o charakterystyce e[...]
10
63%
Instal
2017 nr 6 28--29
11
63%
Pompy, Pompownie
2017 nr 1 70--71
PL Koszt energii elektrycznej zużywanej przez pompę przez cały jej okres użytkowania wielokrotnie przewyższa koszty związane z bezpośrednim zakupem tej pompy. Warto zadbać o to, aby podstawowe parametry pracy pompy, takie jak m.in. sprawność, nie ulegały znacznemu pogorszeniu w czasie wieloletniej eksp[...]
12
63%
Elektroinstalator
2015 nr 6 66--69
PL 9 marca br. weszła w życie długo oczekiwana ustawa o charakterystyce energetycznej budynków [1], która dość szczegółowo dokonuje wdrożenia postanowień dyrektywy 2010/31/UE [2]. Jednym z jej mankamentów jest jednak wprowadzenie podziału nowych budynków na dwie grupy: podlegające obowiązkowi certyfika[...]
13
51%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 11 455--460
PL Podano ogólne zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki energetycznej oraz omówiono możliwości i zasady, którymi należy się kierować przy odzysku ciepła. Omówiono ogólne pojęcie energii odpadowej a także korzyści płynące z jej zagospodarowania, przy czym wyszczególniono charakterystyczne przypadki z[...]
EN General principles of rational energy management are given, and the possibilities and principles that should be followed during heat recovery discussed. The general concept of energy waste and the benefits of its management are discussed. The specific cases are listed presenting separately physical [...]
14
51%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 8 323-326
PL W artykule przedstawiono krótką charakterystykę gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC). Opisano główne założenia projektu mającego na celu zbadanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury obiektu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energ[...]
EN A brief description of the ground air heat exchanger (GAHE) is presented in the paper. The main objectives of a project are described to examine the effectiveness of active and passive methods to improve the energy efficiency of building infra-structure by using renewable energy sources. It will be [...]
15
51%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 11 20--22
PL Okresowa kontrola urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji winna być wykonywana co najmniej raz na pięć lat. Obowiązek ten wynika z art. 62 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 września 2007 r., o zmianie ustawy – Prawo budowlane (DzU Nr 191, poz. 1373).
16
51%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 5 51--52
PL Współczesne klimatyzatory osiągają tak wysoką efektywność, że konieczna była zmiana ich klasyfikacji energetycznej. Nowe systemy etykietowania obowiązują od stycznia 2013 r. Publikacja zawiera ważne informacje dotyczące szczegółów nowych systemów etykietowania, które obowiązują od stycznia 2013 r.
17
51%
Czysta Energia
2013 Nr 11 22--23
18
51%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 9 16--20
PL Czy agregaty chłodnicze chłodzone cieczą są najwłaściwszym wyborem rozwiązania źródła chłodu dla systemów klimatyzacyjnych, gdy priorytetem są niskie koszty zużycia energii elektrycznej przez system klimatyzacji? W niniejszym artykule poruszono kwestię efektywności energetycznej jako zasadniczego kr[...]
19
51%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2011 nr 12 38-39
PL W Centrach Przetwarzania Danych (CPD) szybko rosnące koszty eksploatacji (głównie na energię elektryczną) systemów klimatyzacji precyzyjnej skłaniają do poszukiwania sposobów podniesienia efektywności enernetycznej tych systemów.
20
51%
Archiwum Spalania
PL W referacie przedstawiono argumenty kwestionujące sens "walki z globalnym ociepleniem", na które człowiek nie ma żadnego wpływu. Udział C02 w efekcie cieplarnianym jest pomijalnie mały, a ponadto inny jest związek przyczynowo-skutkowy: to nie zmiany zawartości C02 w atmosferze powodują zmiany średni[...]
EN Argument questioning the fight against global warming arc given in the paper. The influence of anthropogenic CO2 in greenhouse effect is negligible. The activity of the Sun is far more influential on global warming and cooling than any man - made or natural activity on Earth. Moreover, not changes o[...]
first rewind previous Strona / 59 next fast forward last