Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  education program
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule podjęto zagadnienia związane z zakresem i metodami wprowadzania do procesu dydaktycznego na wydziałach architektury tematyki ochrony środowiska. Praktyka zawodowa architekta i urbanisty jest zawsze związana z przekształcaniem istniejącego środowiska. Konieczne jest zwrócenie uwagi na wpły[...]
EN The article deals with issues related to the range and methodology of introducing the subject of environmental protection into the curriculum of the Faculty of Architecture. The professional practice of an architect or urban planner is always connected with the transformation of the existing environ[...]
2
100%
Mechanik
2015 R. 88, nr 7CD 377--384
PL W artykule przedstawiono problemy związane z tworzeniem aplikacji cięcia laserem z wykorzystaniem środowisk do programowania robotów w trybie offline. W środowisku RobotStudio opracowano projekt stanowiska do docinania rur oraz zaproponowano panel operatora, który pozwala na dokonywanie zmian podcza[...]
EN This paper decribes proces of designing application for automatized laser cutting station. In RobotStudio, a design of robotic cell for cutting tubes was done. The authors proposed operator panel (HMI) that allows you to make changes during the process.
3
84%
Mechanik
2011 R. 84, nr 11 888-891
PL Zaprezentowano nowy program "Tolerancje geometryczne", opracowany z myślą o kształceniu studentów wydziałów mechanicznych politechnik oraz doskonaleniu zawodowym inżynierów zatrudnionych w przemyśle. Program ten, utworzony w środowisku programistycznym Adobe Flash, dzięki rozbudowanym animacjom daje[...]
EN A new education program is presented for effective demonstration of the problems related to the practice of geometrical tolerances for the students of mechanical engineering faculties and the industry engineers. The software, which has been developed in the Adobe Flash environment, is extensively us[...]
4
84%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2010 nr 1 40-40
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1029-1038
PL W artykule omówiony został program kształcenia opracowywany przez Zespół, na kierunku Turystyka i Rekreacja na Uniwersytecie Techniczno-Humanistycznym, w odniesieniu do Krajowych Ram Kwalifikacji z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. W pierwszej części rozważań zdefiniowan[...]
EN The paper discusses the training program developed by the Teamon the faculty of Tourism and Recreation at the University of Technology and Humanities in Radom, in relation to the National Qualifications Framework, taking into account the knowledge, skills and social competence. In the first part of[...]
6
84%
Inżynieria Materiałowa
2000 R. XXI, nr 5 225-227
7
84%
Elektro Info
2014 nr 5 77--79
PL Artykuł przedstawia obecną sytuację szkolnictwa zawodowego w Polsce. Analizie został poddany stan szkolnictwa zawodowego sprzed transformacji ustrojowej, który zestawiono z dzisiejszą sytuacją. Zaprezentowano genezę obecnie obserwowanego kryzysu szkolnictwa zawodowego. Artykuł prezentuje również spo[...]
EN The paper discusses the current situation of vocational education in Poland. It analyses the condition of this education before the political transformation and compares it to the current situation. The genesis of the crisis currently observed in vocational education has been presented. The paper [...]
8
67%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna
2006 T. 1 153-164
EN Function of labour education program contents have been studied and determined. Approaches to education contents determination and realization have been presented. The very problem has been analysed. Main and specific functions of labour education program with beads wicker-work specialization have b[...]
9
67%
Inżynieria Materiałowa
2000 R. XXI, nr 5 218-220
PL Systematyczny wzrost liczby szkół wyższych, nowe technologie w wielu gałęziach przemysłu, a także nowe materiały, zmuszają do ciągłej kontroli poziomu kształcenia tak, aby absolwenci wszystkich uczelni mogli, w sposób konstruktywny, rozpocząć praktykę inżynierską. W wielu krajach jest to problem ogó[...]
EN Systematic increase of high school quantities, changing technological needs in new branches of industry and new materials require continuous quality improvement of education in order that graduated students from a broad spectrum of engineering institutions could be engage in industrial environments.[...]
10
59%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna
2006 T. 1 135-151
EN In clause is given the analysis of approaches to definition of the maintenance licnostno-orientirovannogo the approach during profile training pupils of the senior school. Results of the comparative analysis of traditional and self-guided training are sent. Principles self-guided are concretized.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last