Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  edible films
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Spożywczy
2014 T. 68, nr 4 14--16
PL Powlekanie żywności jest technologią, która pozwala zachować jakość powleczonych produktów. Filmy i powłoki jadalne są tworzone z białek, polisacharydów i lipidów. Opakowania jadalne na bazie jednego składnika zazwyczaj charakteryzują się dobrymi właściwościami barierowymi bądź mechanicznymi. W celu[...]
EN Food coating is a technology that enables to maintain the quality of coated products. Edible films and coatings are made from proteins, polysaccharides and lipids. Edible packaging, as made from only one component, is characterized by good barrier or mechanical properties. In order to achieve demand[...]
2
100%
Przemysł Spożywczy
2016 T. 70, nr 7 25--27
PL Branża owocowo-warzywna wciąż poszukuje rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie trwałości oraz uatrakcyjnienie oferty produktów. Szczególnie ważne są technologie, które przyniosą korzyści producentom, a jednocześnie będą w pełni akceptowane przez konsumentów. Dotyczy to zarówno sfery produkcji, jak [...]
EN Fruit- and- vegetable branch is still searching for the solutions which enable to prolong the shelf life and to enhance the attractiveness of the offered products. Technologies which will benefit producers being simultaneously completely acceptable by consumers are especially desired. It relates not[...]
3
100%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2013 nr 1 23--26
PL Celem przeprowadzonej pracy badawczej było wyjaśnienie wpływu dodatku oleju rzepakowego na właściwości optyczne filmów ze skrobi natywnej pszennej. Filmy utworzono z 5% wodnych roztworów powłokotwórczych skrobi natywnej pszennej z dodatkiem 50% glicerolu (jako plastyfikatora) względem masy skrobi or[...]
EN The aim of this work was to analyse the effect of rapeseed oil addition on optical properties of wheat starch films. Films were prepared from 5% of starch film-forming water solutions and 50%glycerol as plasticizer (w/w of starch) and rapeseed oil was added to the solutions at concentration of 0, 1,[...]
4
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Skuteczna ochrona produktów żywnościowych ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Właściwości barierowe osłonek i powłok jadalnych wobec składników dymu wędzarniczego stanowią ważny aspekt oceny ich przydatności w przemyśle mięsnym. Materiał badawczy st[...]
EN Effective protection of food products is of essential importance for maintaining food quality and safety. Barrier properties of casings and edible coatings are an important aspect of the assessment of their usefulness in the meat industry. The edible films have been prepared basing on low molecular [...]
5
100%
Przemysł Spożywczy
2019 T. 73, nr 8 72--77
PL Wymagający konsument, rozrastający się asortyment produktów spożywczych i nadmierna ilość odpadów na wysypiskach to czynniki, które odpowiadają za wiele istotnych zmian na rynku opakowań. Obiecujące perspektywy to tworzywa biodegradowalne/ hybrydowe, opakowania inteligentne/aktywne oraz jadalne opak[...]
EN Demanding consumers, growing assortment of food products and excessive amount of waste in landfills are factors that contribute to many significant changes on the packaging market. Promising perspectives include biodegradable/hybrid plastics, intelligent/active packaging as well as edible packaging [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last