Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  economics of enterprise
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano zmiany jakie nastąpiły w przedsiębiorstwach PKS od 1990 roku. Państwowe przedsiębiorstwa PKS po zmianie organizacyjno-prawnej stały się samodzielne w działalności gospodarczej. Zmiany strukturalne, prawne i organizacyjne miały na celu doprowadzenie do prywatyzacji tych prze[...]
2
100%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono istotę metody CVP polegającej na ustaleniu korelacji pomiedzy takimi kategoriami ekonomicznymi, jak zysk operacyjny, koszty operacyjne, wielkośc i wartość sprzedaży, ajk również służącej do wyznaczenia i analizy wielkości granicznych, takich jak graniczna wielkość produkcji [...]
EN The essence of the CVP method consisting in determination of correlation between economic categories such as oparating profit, operating costs, volume and value of sale, as welle as used for determination and analysis of limiting values such as limiting volume of production (sale), limiting value of[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2002 z. 58 [193] 181-188
EN In the paper is presented method of production cost calculation gave a possibility to determine a value produced product.
4
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Celem artykułu jest przedstawienie wysokości kosztów eksploatacji taboru autobusowego w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej oraz relacji pomiędzy wartością taboru a kosztami napraw. Obiektem badań są autobusy wykorzystywane w trzech przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej. Do badania roz[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last