Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  earned value
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo i Architektura
EN Earned Value is a well-known project management tool that uses information on cost, schedule and work performance to establish the current status of the project. By means of a few simple rates, it allows the manager to extrapolate current trends to predict their likely final effect. The method is ba[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 1 219-226
EN Features of a project cause using of special assessment instruments bringing information on how the project was realized. One of the main aspects of project assessment is earned value, which may be analyzed in different areas, such as costs, terms, quality etc. The Earned Value method allows to moni[...]
3
61%
Budownictwo i Architektura
2014 Vol. 13, nr 4 257--364
PL Metoda Earned Value umożliwia przewidywanie przyszłych wartości całkowitego kosztu oraz czasu realizacji przedsięwzięcia, a także pozwala na wczesne wykrycie niezgodności pomiędzy harmonogramem i budżetem przedsięwzięcia. Coraz częściej podkreśla się jej użyteczność do monitorowania i kontrolowania [...]
EN The Earned Value Method allows the prediction of future values of the total cost and duration of the construction project realization, and also it allows the early detection of the collisions between the schedule and the construction project budget. It is more often indicated its usefulness for moni[...]
4
51%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Podczas wykonywania robót budowlanych zwykle następuje dezaktualizacja planów (terminowych i kosztowych) i zachodzi konieczność oceny stanu zaawansowania budowy oraz zastosowania działań naprawczych. Aby kontrola i ocena zaawansowania przedsięwzięcia w odniesieniu do planowanych terminów i kosztów m[...]
EN It is quite common that in the course of construction works their programmes (both schedules and cost plans) have to be adjusted to changing conditions. If plans are to be met, it is thus necessary to monitor performance to introduce necessary repair actions. Progress checks providing information us[...]
5
41%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 9 80--82
PL Wraz z pojawiającymi się postulatami wdrożenia zarządzania projektowego w górnictwie węglowym, powstaje kwestia doboru narzędzi, wspierających efektywne zarządzanie projektami. Koncepcja Earned Value jest obecnie powszechnie używana w organizacjach zorientowanych na zarządzanie projektowe i wydaje s[...]
EN Along with the emerging postulates of the implementation of project management in the coal mining industry, there comes a question about tools which may support the effective operational control of projects. Earned Value concept is currently widely used in organizations focused on project management[...]
6
41%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 1/I 205--212
PL Metoda EVM umożliwia efektywną kontrolę inwestycji budowlanych za pomocą wskaźnika wartości wypracowanej. Wskaźniki określają rzeczywistą wartość wypracowaną wykonanych robót. Poprawne wyznaczenie tego wskaźnika jest podstawowym zadaniem analizy EVM. Na podstawie analizy konwencjonalnych rozwiązań, [...]
EN EVM method allows effective control of construction investments by using earned value indicators. The indicators determine the actual earned value of the executed project. The correct calculation of these indicators is the basic task of the EVM analysis. Based on an analysis of conventional solution[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last