Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  e-public services
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 60 233-245
PL W artykule przedstawiono czteroetapową procedurę badawczą, na podstawie której przeprowadzono badania w zakresie stopnia rozwoju e-usług publicznych oferowanych przez 19 miast na prawach powiatu województwa śląskiego. Zaprezentowano również wnioski wynikające z każdego etapu badań.
EN In the paper the authors presented the four-step research procedure on which research was undertaken in the area of development level of public e-services offered by 19 towns on county rights of Silesian voivodship. Conclusions derived from each research stage were given.
2
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 60 217-231
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było pozyskanie wiedzy na temat rodzaju e-usług publicznych oferowanych przez 19 urzędów miast na prawach powiatu województwa śląskiego. Przeprowadzone badania pokazują, że większość -upatrywanych urzędów miast posiada zasadnicze zręby e-urzędu. [...]
EN In the paper the results of investigations were presented which were aimed and knowledge acquisition of public e-services offered by 19 offices of towns on the county rights of Silesian province. Undertaken research show that in majority of cases the analyzed town offices have the initial base of e-[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 61 99--110
PL W artykule został zaprezentowany rozwój e-usług w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Przeanalizowano dostępność obywatela do 20 podstawowych usług administracji publicznej za pośrednictwem sieci Internet oraz liczbę przedsiębiorstw korzystających z e-administracji.
EN In the paper the development of e-services of Poland and other countries of European Union was presented. Online availability of 20 basic public services as well as the percentage of enterprises which use the Internet for interaction with public authorities were analised.
4
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 61 139--145
PL W artykule przedstawiono identyfikację uwarunkowań realizacji procesów w administracji publicznej poprzez dobór zmiennych określających ich przebieg. Szczególną uwagę zwrócono na parametry opisu procesów e-usług administracji publicznej jako istotnych dla analizy i poprawy ich funkcjonowania.
EN This article presents the identification of determinants of implementation processes for public administration through the selection of explanatory variables of the course. Particular attention was paid to the parameters describe the processes of public administration e-services as important to anal[...]
5
67%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2013 z. 64 92--97
PL W artykule przedstawiono możliwość zastosowania inżynierii wstecznej dla potrzeb analizy usług elektronicznych administracji publicznej. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt związany z transformacją notacji, przedstawiającą daną usługę.
EN The paper presents the possibility of reverse engineering for the analysis of e-Government services. Particular attention is paid to aspects related to the transformation of the notation describes a service
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last