Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 50
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dzianiny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2000 nr 9 37-38
2
84%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2000 nr 10 13-15
PL Celem przeprowadzonych badań jest oszacowanie wpływu procentowych różnic długości wrabianej nitki w stosunku do tła na efekt pasiastości poprzecznej w zależności od rodzaju surowca.
3
84%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2001 nr 8 23-26
4
84%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2004 nr 8 52-53
5
67%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2000 nr 9 16-19
6
67%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2006 nr 5 38-41
EN The majority of available on the market woven and knitted fabrics applied for summer clothing does not conform to the protection requirements against UV radiation. UPF (Ultraviolet Protection Factor) is within the range 5-20 while the recommended value of UPF should be above 40 (according to Europea[...]
7
67%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2000 nr 5 24-26
8
67%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1999 nr 12 24-26
PL Skonstruowane stanowisko pomiarowe oraz zastosowana nowoczesna metoda pomiaru w systemie komputerowej analizy obrazu stwarzają nowe możliwości analizy równomierności i modelowania struktury dzianin, jak również oceny błędów pasiastości, gdyż pozwalają na bezpośredni pomiar geometrii pojedynczego ocz[...]
9
67%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 2 26-28
10
67%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 3 6-9
11
67%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 3 26-28
12
59%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 1 10-12
13
51%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2000 nr 10 16-20
PL Zaprezentowana optoelektroniczna metoda pomiaru z bazowym oprogramowaniem "TEXTIL STUDIO" jest metodą nowoczesną, obarczoną małym błędem systematycznym pomiaru (epsilon<4%), nieniszczącą. Z pomocą kamery TV można określić budowę splotu i wzoru dzianiny, dokonać pomiaru ścisłości, średnicy nitki (ma[...]
14
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2009 Nr 2 (73) 76--81
PL Zdefiniowano założenie fizycznego i matematycznego uogólnionego modelu procesu dziania odnoszącego się zarówno do dzianin kolumienkowych izo- jak i anizostrukturalnych. W procesie badań zarówno symulacyjnych jak i optymalne parametry konstrukcyjne osnowarek ze względu na minimalne obciążenia dynamic[...]
EN In this article assumptions for the physical and mathematical general model of the knitting process, referring to both iso- and anisostructural warp-knitted fabrics, have been defined. In the course of the simulation and experimental research, the changability tendencies as well as the optimum const[...]
15
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2005 Nr 3 (51) 47--49
PL Spiralność jest jakościowym problemem w dzianinach, szczególnie w dzianinach przeznaczonych na odzież. Jakkolwiek zagadnienia spiralności omawiane były niejednokrotnie w różnych publikacjach, to nie napotkano na prace zajmujące się bezpośrednio oznaczaniem kąta spiralności w dzianinach. Dlatego też [...]
EN Spirality is a problem in knitted fabrics, especially in the apparel industry. Even though aspects of spirality have been studied in the literature, no papers have appeared which explicitly determine the angle of spirality in knitted fabrics. Therefore, the goal of this study is to develop an algori[...]
16
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2019 Nr 5 (137) 53--58
PL W pracy zbadano właściwości komfortu termofizjologicznego rajstop poliamidowych, a także wpływ dodatku elstanu do struktury wyrobu. Przebadano 42 rodzaje rajstop. Przy zastosowaniu urządzeń Alambeta i Permetest dokonano pomiarów przewodności cieplnej, oporu cieplnego, absorpcji termicznej, odpornośc[...]
EN In this paper, the thermophysiological characteristics of low weight knitted polyamide and polyamide/elastane fabrics for pantyhose differing in terms of filament count were studied. Alambeta and Permetest devices were used to measure the thermal conductivity, thermal resistance, thermal absorptivit[...]
17
51%
Logistyka
2015 nr 4 7565--7573, CD2
PL Wybór surowca do produkcji bielizny dla ratowników ma ogromne znaczenie. Zarówno właściwości fizyczne i mechaniczne dzianin wpływają na komfort użytkownika. Otrzymane wyroby powinny cechować się dobrą przepuszczalnością powietrza, pary wodnej a jednocześnie odpowiednią izolacyjnością, zwłaszcza w ek[...]
EN Selection of raw material for the manufacture of underwear for rescuers is of paramount importance. Both the physical and mechanical properties of knitted fabrics affected the user experience. The resulting products should be characterized by good air permeability, water vapor and simultaneously ade[...]
18
42%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 5-6 (64) 94--96
PL Artykuł przedstawia i analizuje właściwości charakteryzujące komfort termiczny bawełnianych i poliestrowych dzianin wykonanych następującymi splotami: lewo-prawym, dwu-prawym 1×1 i interlokowym. Właściwości termiczne i rzepuszczalność pary wodnej próbek były mierzone odpowiednio za pomocą przyrządów[...]
EN In this paper, the thermal properties of cotton and polyester based single jersey of 1×1 rib and interlock structures were statistically investigated. The thermal properties of samples were measured using Alambeta and Permetest devices. The results indicate that each knitted structure tends to yield[...]
19
42%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2003 Nr 4 (43) 58--61
PL Piling i włochatość, które zwłaszcza dla dzianin bawełnianych nie były dawniej specjalnym problemem, ostatnio nabrały ważności. Typ włókna, sposób przędzenia, rodzaj dzianiny i proces wykończenia odgrywają ważną rolę przy rozpatrywaniu zdolności dzianin do pilingu. W przedstawionej pracy badano dzia[...]
EN Pilling and fuzz, which were not a problem at all in previous years (especially for cotton fabrics), have become a major problem recently. Fibre type, the yarn spinning system, fabric type, and finishing process play an important role in the pilling properties of fabrics. In this study, single jerse[...]
20
42%
Autex Research Journal
2008 Vol. 8, no. 4 100--105
EN Ring, Rotor and Air vortex spinning systems provide yarn with different structures and properties. Each system has its limitations and advantages in terms of technical feasibility and economic viability. 30's Ne, 100%cotton yarns were produced from the above systems and knitted in single jersey mach[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last