Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dynamika układów mechanicznych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W pracy przedstawiono możliwości przeprowadzenia analizy dynamiki modelu podnośnika koszowego za pomocą wirtualnego środowiska komputerowego stworzonego przez program Working ModeLŽ firmy MSC Working Knowledge Software Corp. Pokazano sposób wykorzystania tego programu do przeprowadzania badań symula[...]
EN In this paper the virtual simulation and analysis of dynamics for the cage (bucket) boom lift using Working ModelŽ software is presented. Virtual simulations are most efficient method to analyze the dynamics of the mechanical systems. In the paper some results from numerical simulations are shown a[...]
2
75%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2000 Nr 3 13-18
PL W pracy przedstawiono matematyczny opis tarcia suchego w postaci relacji między prędkością poślizgu a mnożnikiem siły tarcia. Oprócz tego sformułowano wynikające z tego prawa następstwa różniczkowe. Następstwa te opisują związek między przyspieszeniem poślizgu a mnożnikiem siły tarcia oraz związek m[...]
EN This paper presents a mathematical description of dry friction. The description has a from of relation between sliding velocity and the friction force multiplier. From this relation the differential successions have been formulated in the from of relations between acceleration of sliding and the mul[...]
3
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2011 z. 237 5-160
PL W pracy przedstawiono proces modelowania i badania właściwości dynamicznych obiektów ruchomych. Opracowano uogólniony model matematyczny zawierający sprzężenie dynamiki sterowanych automatycznie, ruchomych obiektów mechanicznych z nałożonymi więzami nieholonomicznymi, traktowanymi jako prawa sterowa[...]
EN The paper presents the process of modelling and investigation of dynamic properties of mobile objects. A general mathematical model was formulated, combining dynamics of automatically controlled movable mechanical objects with imposed non-holonomic constraints treated as control laws. Moving objects[...]
4
75%
Machine Dynamics Problems
EN In the presented paper, the problem of controlling a one-wheel vehicle is investigated. In connection with this problem, a hybrid method of both passive and active methods is applied. By means of the motion of an elliptic pendulum (passive controls) and the couple of forces of a servomotor (active c[...]
5
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania pakietu oprogramowania Mathematica firmy Wolfram Research. Na przykładzie modelu wahadła pokazano, jak przy pomocy Mathematici rozwiązywać różniczkowe równania ruchu i jakie są możliwości wizualizacji otrzymywanych wyników.
EN The article presents ways of using Wolfram Research Company's software package Mathematica. The example of a pendulum model shows how Mathematica programe helps with solving differential equations of motion and the possibilities of visual presentation of the received results.
6
63%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2009 Nr 1 30--32
PL W artykule przedstawiono możliwości przeprowadzenia analizy dynamiki modelu podnośnika koszowego za pomocą wirtualnego środowiska komputerowego, stworzonego przez program Working Model® firmy MSC Working Knowledge Software Corp. Pokazano sposób wykorzystania tego programu do przeprowadzania badań sy[...]
EN In this paper the virtual simulation and analysis of dynamics for the cage (bucket) boom lift using Working Model® software is presented. Virtual simulations are the most efficient method to analyze the dynamics of the mechanical systems. In the paper some results from numerical simulations are show[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last