Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dynamic modelling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2007 Vol. 45 nr 1 161-169
PL Naukowe podejście do kwestii stateczności cechuje niezmienna adaptacja tego terminu do różnych dziedzin zastosowań. Niemniej, wyznaczanie obciążeń krytycznych wciąż pozostaje jednym z głównych zadań teorii stateczności. W pracy zaprezentowano kilka przykładów różnych typów utraty stateczności w belk[...]
EN Scientific reception of the term "stability" stresses steady adaptation to its changing fields of application. Nevertheless, the determination of critieal forces remains one of the main tasks of stability theories. We exemplify some classes of the stability loss in beams under internal pressure for [...]
2
100%
Journal of Machine Engineering
EN This paper will introduce a novel methodology for the performance evaluation of machining strategies of engine-block manufacturing. The manufacturing of engine components is vital to the automotive and vehicle manufacturing industries. Machining are a critical processes in the production of these pa[...]
3
88%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 2 107--116
EN This article presents a concept of a two-seat urban electric vehicle, whose model was developed in the FEM Nastran-in-Cad software. The performed simulations formed an optimization tool applied for the purpose of a study involving the distribution of the vehicle mass and its impact on the strength p[...]
4
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL Program SEDPAK umożliwia wygenerowanie dynamicznego modelu sedymentacyjnego w oparciu o stratygrafię sekwencji dla utworów węglanowych i klastycznych. Modelowanie przeprowadza się na podstawie danych z rdzeni wiertniczych, geofizyki otworowej i sekcji sejsmicznych. Na podstawie dostępnego materiału [...]
EN Program SEDPAK makes possible to create dynamic model of sedimentation. Model is based on sequence stratigraphy of carbonate and clastic sedimentation. Data is taken from cores, well logs and seismic. Program interprets sedimentary conditions for each stratigraphy unit. Model is rearranged as far as[...]
5
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Prezentowany artykuł zawiera opis struktury i działania wirtualnego jednowymiarowego dynamicznego modelu solarnego systemu grzewczego przy użyciu komponentów z bibliotek programu EcosimPro. Model oparty jest na fragmencie rzeczywistego hybrydowego sorpcyjnosprężarkowego systemu ziębniczego, zaprojek[...]
EN The article describes the structure and operation of virtual one-dimensional dynamic model of the solar heating system using components from the libraries of the EcosimPro program. The model is based on a fragment of a real hybrid sorption-compressor refrigeration system, designed and built in the L[...]
6
75%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2009 Z. 240 129-139
PL Praca zawiera wyniki badań symulacyjnych stanów dynamicznych silnika reluktancyjnego o budowie modułowej z wirnikiem zewnętrznym ze strumieniem poprzecznym (TFM). Silnik zbudowany jest z trzech modułów oddzielonych od siebie przekładkami dystansowymi, każdy z modułów zawiera 12 zębów oraz jedno uzwo[...]
EN The paper presents the simulation results of the modular reluctance motor (Transverse Flux Motor) with an outer rotor in different transient states. The main goal of the analysis was the developing process of a mathematical TFM model with a high level of accordance with real object. The mathematical[...]
7
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2013 R. 52, nr 2 95--104
PL Wynikiem naftowych prac poszukiwawczych w obszarze depresji strzyżowskiej (płaszczowina skolska) było odwiercenie w 1991 roku otworu Wiśniowa-1. Na głębokości 3793 m uzyskano przypływ wody o mineralizacji 15,15 g/dm3, wydajności 180 m3/h i temperaturze 85°C. Poziom zbiornikowy stanowią zeszczelinowa[...]
EN Well Wiśniowa-1 was drilled in 1991 in the Strzyżów Depression (Skole Nappe) for petroleum exploration. At a depth of 3793 m, low-mineralized water was encountered. The water exhibits temperature of 85°C and inflow rate of 180 m3/h. Water reservoir consists of fractured sandstones belonging to the S[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przeprowadzono symulacje, których celem było zbadanie dynamicznych własności cieplnych lekkich ścian szkieletowych z izolacją wzbogaconą materiałem fazowozmiennym, w różnych warunkach klimatycznych. Wykorzystane zostały dane pogodowe Typowego Roku Meteorologicznego dla gorącego okresu od 30 czerwca [...]
EN Simulations have been carried out to demonstrate the performance of a lightweight wall assembly with PCM-enhanced insulation in different external climate thermal conditions. Weather data of Typical Meteorological Year (TMY) for the hot period of 30 June trough 3 July, for three locations: Warsaw, [...]
9
63%
Systems Science
EN Boiler drum is a critical power plant component having nonlinearities and a non-minimum phase response but, despite this fact, control structures with PID controllers are usually used in industrial applications. In the last decades, important efforts have been made to improve the closed loop perform[...]
10
51%
Materiały Budowlane
2019 nr 1 30--33
PL Moc cieplna zamówiona wyznaczona zgodnie z normą PN-EN 12831 okazuje się zbyt duża w późniejszej eksploatacji budynku. W artykule przedstawiono analizę obliczenia mocy do ogrzewania budynku domu studenckiego trzema metodami: zgodną z normą oraz wykorzystując symulacje dynamiczne z użyciem standardow[...]
EN The designed heat load is determined in accordance with the PN-EN 12831 standard, but in later operation it turns out that the power determined in this way is too high. The article presents an analysis of the calculation of heat load for heating in a dormitory building with three methods: compliant [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last