Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dynamic loading
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Opracowano równania opisujące parametry struktury pojazdów samochodowych czułe na dynamiczne obciążanie oraz wyliczono ich wartości dla elementów prostokątnych i kołowych o pojedynczych i podwójnych ściankach, wypełnionych pianką z tworzywa sztucznego o różnej gęstości jak i elementów pustych. Ustal[...]
EN In the paper, special emphasis was put on the structural stiffness of car elements described by crashworthiness indicators can be calculated for various structures. The effect of crashworthiness parameters of different construction and profiles on the relationship between the energy absorption and t[...]
2
86%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The paper presents results of FE simulations of the concrete behaviour under quasi-static and dynamic loading. For quasi-static cyclic analyses, an enhanced coupled elasto-plastic-damage constitutive model has been used. To take the effect of the loading velocity into account, viscous and inertial t[...]
3
86%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2011 nr 2 5-18
PL Właściwa obsługa i eksploatacja ciężkich maszyn górniczych wpływa na zwiększenie efektywności produkcji kopalni. Wielkość produkcji w jednej z największych kopalń odkrywkowych piasków roponośnych jest uzależniona od systemu urabiająco-transportowego w układzie koparka łyżkowa przedsiębierna - samoch[...]
EN Proper maintenance and operation of equipment is essential to any effective mining operation. Operations at one of the largest oil sand producer rely heavily on truck and shovel methods. The latest generation of haul trucks is outfitted with sophisticated monitoring systems. CATERPILLAR trucks use V[...]
4
86%
Archives of Civil Engineering
PL W pracy przedstawiono sformułowanie zagadnienia początkowo-brzegowego belki Bernoulliego-Eulera wykonanej z materiałów sprężystoplastycznych z wykorzystaniem oryginalnej procedury wyprowadzenia związków fizycznych. Rozpatrywano model materiału sprężysto-idealnie plastycznego oraz sprężystoplastyczne[...]
EN The main goal of this work is to present a formulation of initial-boundary- value problem for Bernoulli-Euler beam made of elastoplastic materials. An original procedure for formulation of 1D constitutive relations for elastic-perfectly plastic as well as elastoplastic kinematic hardening materials [...]
5
86%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2010 Nr 1 (78) 54--58
PL W poprzednich artykułach przedstawiono analizę zachowania się dywanów typu Wilton wykonanych z trzech rodzajów przędz okrywowych polipropylenowych, akrylowych i wełnianych poddanych przedłużonemu działaniu dużych obciążeń statycznych. Wykonano obszerną analizę dotyczącą absorpcji energii, charaktery[...]
EN In the two earlier papers, evaluations were presented on the characteristic parameters determining the behavior of three industrially produced Wilton-type carpets with different pile materials (wool, acrylic and PP) after a prolonged heavy static loading, and an extended analysis was carried out cov[...]
6
86%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 87 63-80
PL W pracy przedstawiono przyrostowy model plastyczności materiałów zaproponowany przez Mroza oraz jego modyfikację dokonaną przez Chu. Opisane modele określają związki fizykalne teorii plastycznego płynięcia [3], które nie są całkowalne dla dowolnej drogi obciążenia. W pracy opisano sposób podziału do[...]
EN The paper includes description of the incremental plasticity model of Mroz modified by Chu. Described models determine the physical relations of the theory of plasticity flow. These relations are not integrable for arbitrary loading path. In the paper, the division method of arbitrary loading path t[...]
7
72%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN In this study, a nonlinear poroelastic model of intervertebral disc as an infrastructure was developed. Moreover, a new element was defined consisting a disc (Viscoelastic Euler Beam Element) and a vertebra (Rigid Link) as a unit element. Using the new element, three different viscoelastic finite el[...]
8
72%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2011 z. 10 65--68
EN The presented paper deals with the dynamic properties analysis of the steel structure. The construction consists of the stationary and movable parts, the significant dynamic loading caused by the change of motion state during run up and run down is expected. The three ways of the dynamic analysis re[...]
CS Pfedlozena prace se zabyva analyzou dynamickych vlastnosti konstrukce, ktera sestava ze stacionarni a pohyblive ćasti a u niz je v provozu oćekavan yyznamny podil dynamickeho zatezovani vyvolaneho zmenou pohybcweho stavu pfi rozjezdu a zastavovani. Je prezentewano troji provedeni analyzy dynamickych[...]
9
72%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2009 nr 2 80-82
PL Zastosowanie badań dynamicznych wymaga odpowiedniej kalibracji ich wyników, w celu określenia zarówno nośności granicznej, jak i prawidłowych współczynników bezpieczeństwa. Korelacja musi być wykonywana każdorazowo na budowie dla zmieniających się warunków gruntowych i technologii. Jako test referen[...]
EN The application of dynamic tests requires appropriate calibration of the results in order to assess border capacity and safety factors. The correlation must be performer each time in site for changing ground conditions and technology. As reference, a trial static load is applied and it needs to exce[...]
10
72%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2015 z. 105 205-206
EN Welded joints are areas of increased stresses in construction. The reason for this phenomenon is associated with the nonhomogeneous mechanical, structural and geometrical properties of the weld. In the article discuss location of the crack under static and dynamic loading.
11
72%
Inżynieria Materiałowa
2010 Vol. 31, nr 4 1046-1052
PL W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych odporności kawitacyjnej powłok TiN i Cr-N. Badania przeprowadzono na stanowisku ze szczelinowym wzbudnikiem kawitacji. Dokonano analizy niszczenia twardych powłok na podstawie obserwacji mikroskopowych i znajomości zjawiska kawitacji. Wytypowano wła[...]
EN The article shows the results of cavitation erosion tests of TiN and Cr-N coatings. Tests were performed at cavitation chamber with a system of barricade. Analysis of degradation mechanism of hard coatings based on microscopic observation and knowledge of cavitation phenomena was made. The key prope[...]
12
72%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL W artykule zdefiniowano procedurę automatów komórkowych, którą przystosowano do analizy nieliniowych, wiskotycznie tłumionych drgań poprzecznych struny. Parametry automatów komórkowych otrzymano porównując reguły definiujące ewolucję CA ze związkami wprost wynikającymi z dyskretnej postaci matematyc[...]
EN Cellular automata procedure for the analysis of nonlinear viscously damped transverse string vibrations was defined. Parameters were obtained by comparing the cellular automata defining rules with relations resulting from the discrete form of the mathematical description of the investigated phenomen[...]
13
72%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL W artykule zdefiniowano procedurę automatów komórkowych, którą przystosowano do analizy nieliniowych, wiskotycznie tłumionych drgań poprzecznych dwuparametrowego podłoża sprężystego. Parametry automatów komórkowych otrzymano porównując reguły definiujące ewolucję CA ze związkami wprost wynikającymi [...]
EN Cellular automata procedure for the analysis of nonlinear viscously damped transverse vibrations of two-parameter elastic foundation was defined. Parameters were obtained by comparing the cellular automata defining rules with relations resulting from the discrete form of the mathematical description[...]
14
72%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Celem pracy jest analiza wpływu dyskretnego użebrowania na dynamiczne przemieszczenia sprężysto-lepkoplastycznych płyt prostokątnych. Metodę analizy rozważanego układu konstrukcyjnego opracowano z wykorzystaniem zasad metody elementów skończonych. Model obliczeniowy płyty użebrowanej utworzono przez[...]
EN Analysis of influence of discrete stiffening on dynamical displacements of elastic/ visco-plastic rectangular plates is the task of the work. The method of the structure analysis was developed using the principles of the finite element method. The computation model of the stiffened plate results fro[...]
15
72%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Celem pracy jest opracowanie metody analizy dynamicznego zachowania prostokątnych tarcz żelbetowych z uwaględnieniem nieliniowości fizycznych materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali. Dla stali zbrojeniowej zastosowano model materiału sprężysto/lepko-idealnie plastycznego uwzględniaj[...]
EN The method of analysis of the dynamic deformation processes of the reinforced concrete rectangular deep beam with regard to the physical nonlinearities of the structural materials (i.e. concrete and reinforcement steel) is the purpose of the paper. The elastic/ visco- perfectly plastic material mode[...]
16
72%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono analizę dynamicznego wytężenia prostokątnych tarcz żelbetowych z uwzględnieniem fizycznych nieliniowości materiałów konstrukcyjnych: betonu i stali zbrojeniowej. Analiza została przeprowadzona na podstawie metody zaprezentowanej w pracy [1]. Przedstawiono wyniki rozwiązań numer[...]
EN The analysis of the dynamic load carrying capacity of the rectangular reinforced concrete deep beam including the physical nonlinearities of the structural materials (i.e. concrete and reinforcing steel bars) was presented in the paper. The analysis was carried out on the basis of the method present[...]
17
58%
Przegląd Geologiczny
EN The stress-strain behaviour of tills under static and dynamic loadings were analyzed in the paper. Test results conducted on the tills from Ursynów area inWarsaw are presented. Extensive spectrum of advanced laboratory testing (including SEM, Row-Barden consolidometer, ring-shear apparatus, dynamic [...]
18
58%
Engineering Transactions
EN This study focuses on the rubber structure behaviour assessment under dynamic loading using numerical methods. Dynamic simulations of the TNT explosion under the tiresuspension system were performed using the explicit LS-Dyna code using Arbitrary LagrangianEulerian formulation with Jones Wilkins Lee[...]
19
58%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL W pracy przedstawiono optymalizację ze względu na minimum ciężaru stropów zespolonych poddanych dynamicznym obciążeniom wywoływanym przez rytmicznie poruszającą się grupę ludzi (np. podczas ćwiczeń). Rozpatrywana konstrukcja stropu składa się z płyty żelbetowej wylewanej na szalunku traconym w posta[...]
EN The paper is concerned with a minimum weight design of composite floors subjected to dynamic loading, deriving from the rhythmic activity of a group of people. The floor structure consists of concrete slab cast, on thick trapezoidal deck, which is supported by a grid of steel beams. The structure is[...]
20
58%
Machine Dynamics Problems
EN The paper is devoted to the study of several cases of stationary dynamical problems, whe the motion is driven by a concentrated oscillating load applied acting on a beam on ; elastic foundation at a moving position. The velocity of motion is assumed as constant, particular, we studied cases of the h[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last