Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dynamic error correction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 8 887-889
PL W pracy przedstawiono podsumowanie badań symulacyjnych algorytmu różnicowego systemu korekcji dynamicznej pomiaru metodą 'w ciemno'. Taka metoda może być stosowana w przypadkach gdy własności dynamiczne torów pomiarowych nie są dokładnie znane i stosowanie szeregowych korektorów o ustalonych paramet[...]
EN A summary of simulation experiments of a differential algorithm for dynamic measurement error correction with the "blind method" is presented in the paper. This correction method can be applied in cases, where the dynamic properties of measurement channels are not fully known, thus the use the seria[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
2003 z. 25 [207] 215-224
PL W pracy przedstawiono metodą korekcji dynamicznej która polega na zastosowaniu do pomiaru tej samej wielkości dwóch równoległych torów pomiarowych. Aby wynik korekcji był prawidłowy niezbędne jest aby obydwa tory miały tą samą wartość wzmocnienia i aby ich własności dynamiczne były różne. Na wynikac[...]
EN The paper presents the dynamic error correction method which consists in employing two parallel measurement channels to measure the same quantity. To ensure the validity of correction, both measurement channels should have the same gain value and different dynamic properties. Although not meeting th[...]
3
100%
International Journal of Electronics and Telecommunications
EN Coal mine methane is a term given to the methane gas produced or emitted in association with coal mining activities either from the coal seam itself or from other gassy formations underground. The primary reason for measuring methane is to improve the safety of the mines. In recent years, there have[...]
4
100%
Measurement Automation Monitoring
2016 Vol. 62, No. 7 214--217
EN The paper presents a numerical method of dynamic error correction applied to a measuring transducer of gas concentration with a typical sensor based on tin dioxide. The work describes research of the dynamic properties of the transducer. Its response time is approximately 8 to 10 minutes, which may [...]
5
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 11 1315-1317
PL W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań dotyczących możliwości wykorzystania jednokierunkowych sieci neuronowych do korekcji błędów dynamicznych wprowadzanych przez przetworniki opisane liniowym równaniem różniczkowym II-go rzędu. Oceniono zasadność stosowania tego rodzaju podejścia do zagad[...]
EN Dynamic properties of second order transducers are usually modelled by the linear differential equation (1) which can be converted to the discrete equation of state (6). Recursive solving of this equation for the input quantity (Eqs. 8 and 9) is a dynamic error correction algorithm. This algorithm c[...]
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 9 142-152
PL Przedstawiono zagadnienie pomiaru sygnałów okresowych, w systemie pomiarowym, w którym warunki pomiaru determinują dynamikę czujników. Czujniki mają zmienne w czasie i okresowe właściwości. Badany system pomiarowy ma strukturę równoległą. Dwa równolegle pracujące tory pomiarowe posiadają, każdy, wła[...]
EN The question of the measurements of periodical signals is presented, in the measurement system in which the conditions of the measurement environment determine the dynamics of sensors. The sensors become time-varying and periodical objects. The studied measurement system has the parallel structure. [...]
7
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 11 136--139
PL z głównych zagrożeń w kopalniach węgla kamiennego jest obecność metanu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy stężenie metanu musi być ciągle kontrolowane z uwagi na możliwość jego gwałtownych i nagłych zmian. Warunki występujące w miejscu pomiaru wpływają niekorzystnie na dynamikę czujnika (jego [...]
EN The primary reason for measuring methane is to improve the safety of the mines. The rapid detection of methane is very important from the point of view of safety of mine workers. This paper presents a concept of fast methane detection by prediction its concentration in dynamic states. Two methods of[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last