Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dyfuzja molekularna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2006 nr 12 69-75
PL W niniejszym wydaniu omówione zostały procesy transportu zanieczyszczeń pasywnych i ciepła w przepływach powietrza drogą dyfuzji i unoszenia oraz sposoby oceny skuteczności dynamicznej hermetyzacji źródeł szkodliwej emisji. Podano przykłady liczbowe nawiązujące do warunków wentylacji pomieszczeń.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Opolska
1998 z. 42 107-118
PL Analizuje sie przepływ trójskładnikowy mieszaniny wilgoci z rozpuszczonymi cząstkami soli lub kwasów w materiałach kapilarno-porowtych. W trakcie przepływu dochodzi do adsorpcji tych mediów na powierzchni kapilar, co stanowi pierwszy etap destrukcji materiałów. W prezentowanych rozważaniach uwzględn[...]
EN It is analysed three component mixture flow: humidity and dissolved particles of salts or acids; capillary-porous material. It is taking under account conversion of mixture, molecular, diffusion and phenomenon of adsorption on the walls of skeleton witch is the first step of materials decstruction.
3
84%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 105-106
PL Praca poświęcona jest mieszaniu na skalę molekularną (mikromieszaniu) płynów w układzie dwufazowym. Przedstawiono w niej wyniki modelowania deformacji kropel fazy rozproszonej w liniowym polu prędkości oraz dyfuzji molekularnej inertnego znacznika na zewnątrz kropel. Symulacje mikromieszania wykonan[...]
EN This work is concerned with mixing on the molecular scale (micromixing) of fluids in a two-phase system. Modeling results dealing with the deformation of dispersed phase drops in a linear flow field and molecular diffusion of inert tracer outside the drops are presented. Micromixing simulations were[...]
4
67%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono zróżnicowanie środowiska podziemnego oraz różnorodność czynników i substancji, które zagrażają dobrej jakości wody. Badania migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych stanowią podstawę ochrony wód podziemnych. Dane dotyczące charakterystyki skażenia są kluczowym elementem [...]
EN In this article diversity of the hydrogeological medium and diversity of factors and pollutants which can threaten water quality have been presented. The basis of groundwater protection is characterization of distribution of contaminants in groundwater and all processes that are connected with it. T[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last