Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drzewostan
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2008 Nr 1 15-17
PL Znajomosc wielu drzew znajduje zastosowanie zarówno w rewaloryzacji zabytkowych załozeń ogrodowych, jak i gospodarce drzewostanami miejskimi. Niełatwo jest jednak odgadnąc, ile lat mają stare drzewa, bo swój sekret skrzętnie skrywają we wnętrzach pni.
2
100%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
EN The Niepołomice Forest is situated in the vicinity of the Nowa Huta steel complex, one of the largest industrial enterprises of this type in Poland built in the early 1950's (Fig. 1). Extemsive industrial emissions over the last 50 years are influencing the condition of the forest environment. The m[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
2015 nr 1 65--67
PL Polskie miasta stopniowo wdrażają rozwiązania umożliwiające optymalne zarządzanie nasadzeniami zastępczymi. Ciekawe projekty realizuje się m.in. w Warszawie, Olsztynie lub Wrocławiu. Wciąż jednak pojawia się szereg problemów związanych ze stosowaniem tego instrumentu kompensaty przyrodniczej.
4
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska
2001 z. 127(35) 203-207
PL W niniejszym artykule przedstawiono stan prawny drzewostanów rosnących na terenach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Proponuje się w nim opracowanie szczegółowe drzewostanów na mapach wielkoskalowych oprócz opracowania geograficznego układu przestrzennego takich nieruchomości.
EN The paper presents legal status of trees which have grown on historical real estate. It is proposed to work out in detail trees in the maps also graphically analysis in system of real estate.
5
100%
Zieleń Miejska
2019 Nr 7-8 78--80
PL Kontynuujemy krótki przegląd dostępnych w kraju szkoleń i potweirdzeń kwalifikacji związanych z pracami na drzewach - od wykonawstwa przez diagnostykę po organizację prac w drzewostanie i nadzów dendrologiczny.
6
75%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2004 Vol. 14 1--4
PL W referacie zostanie przedstawiona analiza przydatności fotogrametrii w aspekcie inwentaryzacji struktur przestrzennych w drzewostanach na przykładzie wielospektralnych zdjęć lotniczych wykonanych kamerą MSK-4.
7
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Tworząc pozornie całkowicie naturalne, zachowane w nienaruszonym stanie formy krajobrazu pod koniec XIX wieku, parki kaligraficzne stały się zwieńczeniem wysiłków, zmierzających do takiej adaptacji form i kształtów ogrodów, aby imitowały one naturę. Różnego rodzaju kręte ścieżki, strumyki i brzegi s[...]
EN Creating seemingly fully natural and unspoiled forms of landscape at the end of the 19th century, calligraphic parks crowned efforts, which aimed at adapting garden shapes and forms to imitate nature. Varying shapes of curve paths, streams and lakesides were exposed at the background of big lawns. T[...]
8
75%
Zieleń Miejska
2009 Nr 3 34-36
PL Obszar pod ciągiem komunikacyjnym jest w zasadzie jedynym miejscem w przestrzeni miejskiej, gdzie korzenie drzewa mogłyby się rozwijać, gdyby znalazł tam dla siebie odpowiednią ziemię. Aby zapewnić jak najlepsze warunki dla miejskiego drzewostanu, amerykańscy naukowcy opracowali technologie wykorzys[...]
9
75%
Zieleń Miejska
2007 Nr 5 10-11
PL Miasto jako żywy i ciągle rozwijający się organizm potrzebuje bezpiecznych przestrzeni. Ze względu na zły stan wielu miejskich drzew niezbędne jest stworzenie spójnego programu zarządzania drzewostanem.
10
75%
Problemy Ekologii
1999 R. 3, nr 5 169-176
11
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 2 1274--1286
EN The paper presents the results of researches carried on averages about precipitation sums, 2003/2004 (before cutting) and 2006/2007 (after cutting) hydrological years in catchment of pond No 5 located in Laski forestry. Discussing forestry is situated at Siemianice Experimental Forest Farm of Poznań[...]
12
75%
Ekonomia i Środowisko
2016 nr 1 199-207
PL Kampinoski Park Narodowy (KPN) został powołany 16 stycznia 1959 roku dla zachowania niepowtarzalnego ukształtowania powierzchni wynikającego z obecności dużego kompleksu wydm śródlądowych i sąsiadujących z nimi terenów podmokłych1. Aktualnie KPN zajmuje powierzchnię 38 544,33 ha, grunty leśne zajmuj[...]
EN In Kampinos National Park the major part of the forest stands has artificial origin, what dictates a need to implement means of active nature conservation. These actions are directed, inter alia, at: • immunization of trees against harmful biotic and abiotic factors, • giving a way to natural occurr[...]
13
75%
Zieleń Miejska
2018 Nr 10 20--22
PL Gdynia zarówno przez mieszkańców, jak i odwiedzających postrzegana jest jako miasto zielone. Nasuwa się pytanie, czy na taką opinię wpływa rozległa otulina Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, czy też dobrze zaplanowana i bujna roślinność w centrum? Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, przeprowadzon[...]
14
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2007 Vol. 17a 23--32
PL W latach 1957-1958 na terenie rezerwatu przyrody w Wierzchlesie prowadzonobbadania, których celem było ustalenie stanu poszczególnych zespołów leśnych oraz poglądowe scharakteryzowanie siedlisk pod względem udziału gatunków drzew i struktury drzewostanów. Założono powierzchnie dokumentacyjna (profil[...]
EN Between 1957-1958, elaborate research was conducted in the Leon Wyczolkowski Nature Reserve of Old Polish Yews, Wierzchlas. The objective of the study was to document the current condition of forest associations, and to provide the image of the stand’s spatial 3D structure. A profile was established[...]
15
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2012 Vol. 23 501--507
PL Jednym z ważniejszych elementów opisu aktualnego stanu drzewostanów jest informacja o ich budowie pionowej (układzie warstw). Informacje te gromadzone są w ramach okresowych inwentaryzacji zasobów leśnych. Z uwagi na dużą pracochłonność mają one jednak charakter bardzo ogólny, gdyż są odnoszone do s[...]
EN One of most important characteristics describing forest is their vertical structure (number of layers). This information is collected during periodical forest inventories. The inventory procedures are time-consuming and can provide only general information, describing relatively big parts of forests[...]
16
63%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2012 nr 7 34-37
PL Powierzchnia gruntów wymagających rekultywacji przekracza w Polsce wciąż 60 tys. ha, w tym należących do przemysłu wydobywczego około 44 tys. ha. Około 60 procent gruntów po przeprowadzonej rekultywacji przekazuje się na zagospodarowanie w kierunku leśnym. Zwałowiska górnictwa węgla kamiennego w rej[...]
EN The surface areas requiring reclamation in Poland exceeds 60 000 ha, of which, 44 000 ha are occupied by mining. The predominant reclaimed postmining use isforestery (60 per cent). Spoil heapof coal mining in the area of Upper Silesian Industrial Region (GOP) are the objects harmful to the environme[...]
17
63%
Polish Journal of Ecology
EN The influence of the site factors related to soil, forest stand and litter as well as to altitude, exposure and slope - on the composition/abundance structure of millipede communities (Diplopoda) was estimated. The research was carried out in 1999 to 2002 in 13 mixed oakhornbeam forest stands in Mal[...]
18
63%
Zieleń Miejska
2007 Nr 4 46-46
PL Przy wydawaniu zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów należy też ustalić wysokość opłaty za taka działalność. W niektórych przypadkach jednak nie pobiera się ich.
19
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2005 Nr 1 33
PL We Wrocławiu przy użyciu technologii przewiertu sterowanego wybudowany został rurociąg wody pitnej. Metoda ta pozwala na nienaruszanie systemu korzeniowego drzew.
20
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2002 Vol. 12 37--48
PL Autorzy omawiają wyniki analizy rozmieszczenia i rozmiaru szkód spowodowanych przez huragan, ja k i miał miejsce w dniu 21 sierpnia 1981 r. na terenie leśnictwa Lipce, stanowiącego część lasów doświadczalnych, należących do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wykorzystano archiwalne [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last