Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 98
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drzewa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2002 nr 9 66-67
PL Miasta gwałtownie się rozwijają. Przybywa zwartej zabudowy, dróg, parkingów, a kurczy się powierzchnia terenów zieleni. Coraz mniej w naszym miejskim krajobrazie zadbanych trawników i wyraźnie zmniejsza się ilość starych, dorodnych drzew. O tym, że warto chronić zieleń, na Zachodzie przekonano się j[...]
2
80%
Przegląd Komunalny
1998 nr 9 58-58
PL Rośliny drzewiaste - występujące naturalnie, szeroko hodowane i uprawiane, tworzące plantacje produkcyjne (sady, lasy), różnego rodzaje zadrzewienia ochronne, krajobrazowe, dekoracyjne oraz szeroko pojęte obszary terenów zielonych w miastach - spełniają wiele wyjątkowo cennych i różnorodnych funkcji[...]
3
80%
Przegląd Komunalny
2002 nr 11 120-121
PL Drzewa to żywy element krajobrazu. Są niezbędne dla zdrowego funkcjonowania ludzi, ale w warunkach miejskich ich harmonijnemu rozwojowi zagrażają, oprócz wielu innych niedogodności, zmiany w ukształtowaniu terenu i kolizje prowadzące do uszkodzeń mechanicznych.
4
80%
Przegląd Komunalny
2001 nr 10 76-76
PL Różne bywają pomniki. Czasem dziwne i zaskakujące. Sam widziałem nadnaturalnej wielkości "Pomnik krzesła" ustawiony na jednym z centralnych placów Lozanny. Do normy artystycznej należą cokoły ze spiżowymi wizerunkami psów, ptaków i krokodyli. Tylko drzewom nikt nie stawia pomników. A szkoda, bo zasł[...]
5
80%
Przegląd Komunalny
2002 nr 8 83-86
PL Centra miast, nawet niewielkich, coraz częściej przypominają pustynie: beton i asfalt ożywiany szklanymi płaszczyznami nowoczesnej architektury. Brak roślin to nie tylko pogorszenie warunków bytowania człowieka (o kilka stopni wyższa temperatura podczas miesięcy letnich, niższa wilgotność powietrza,[...]
6
80%
Przegląd Komunalny
2001 nr 8 78-79
PL Koniec okresu wegetacji nieuchronnie zapowiada nadejście miesięcy późnojesiennych, zimowych i wczesnowiosennych, kiedy większość drzew i krzewów ozdobnych stosowanych w zieleni miejskiej przedstawia raczej smutny obraz. Dotyczy to szczególnie takich krajów jak Polska, gdzie ze względu na ostry klima[...]
7
80%
Zieleń Miejska
2007 Nr 4 7-7
PL Wygląd drzew w naszych aglomeracjach to często coraz bardziej smutny widok. Plaga poddawania drzewom amputacji, jaka ogarnia nasz kraj, na pewno dobrze o nas nie świadczy. Już sam temat drzew w mieście nie jest łatwy.
8
80%
Zieleń Miejska
2007 Nr 4 18-20
PL Dzięki swym właściwościom biologicznym i wymaganiom siedliskowym topole są interesującą grupą drzew o szerokim zastosowaniu. Największą popularnością cieszyły się w latach 50. i 60., obecnie jako dojrzałe drzewa ujawniają większość swoich negatywnych cechy.
9
80%
Przegląd Komunalny
2004 nr 12 60-61
PL W miastach często zupełnie niepotrzebnie wydaje się miliony złotych na budowę nawierzchni twardych (nieprzepuszczalnych), a żałuje się stosunkowo niedużych sum na wybranie właściwych gatunków drzew, zakup dobrej jakości materiału szkółkarskiego i odpowiednie przygotowanie podłoża, w którym mają rozw[...]
10
80%
Przegląd Komunalny
2004 nr 11 110-111
PL Wzrastająca gwałtownie liczba samochodów oraz nowe inwestycje związane z poszerzaniem jezdni, budową parkingów czy rozbudową infrastruktury powodują osłabienie kondycji zdrowotnej drzew. Systematycznie podcinane i ograniczane w możliwościach korzenienia się, narażone na ciągłe stresy środowiskowe dr[...]
11
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 3 84-86
PL Drzewa sadzone przy ulicach narażone są na ogromny stres. Świadczą o tym wyniki licznych badań stanu zdrowotnego zieleni miejskiej na całym świecie. W Europie Zachodniej na początku lat 80. szacowano, że każdego roku ginie 700 tys. drzew miejskich. W Nowym Jorku corocznie usycha ok. 13 tys. drzew.
12
80%
Zieleń Miejska
2008 Nr 7-8 42-42
PL Inwestor przystępujący do przesadzenia drzew samosiejek musi przeanalizować wiele szczegółów, m.in. aspekt prawny i opłacalność takiego przedsięwzięcia,
13
80%
Przegląd Komunalny
2003 nr 2 72-73
PL Myśląc o zimie, wyobrażamy sobie zazwyczaj okrywające wszystko białe poduchy śniegu. Po chwili jednak uświadamiamy sobie, że tak naprawdę przez wiele ostatnich lat śnieg był tylko epizodem, a zimowa codzienność to chlapa, deszcz i szarość. Ponury wygląd miast nie wpływa dobrze na ich mieszkańców i m[...]
14
80%
Przegląd Komunalny
2006 nr 8 40-42
PL W miastach występują mniej lub bardziej rozbudowane systemy terenów zieleni (lasy komunalne, parki, zieleńce, skwery, ogródki działkowe, aleje, zieleń osiedlowa, cmentarze itp.). Jednym z podstawowych składników zieleni miejskiej są drzewa.
15
80%
Przegląd Komunalny
2009 nr 8 35-38
PL Trudno pisać o drzewach w kategoriach wyłącznie przyrodniczych. Drzewo, nawet w pojedynczej postaci, ma dla człowieka szczególne, wielowymiarowe znaczenie. Historia ludzkości pokazuje, iż niejednokrotnie znajdowało się ono w kręgu najwyższych wartości, personifikując bóstwa, symbolizując prawdy życi[...]
16
80%
Zieleń Miejska
2008 Nr 1 15-17
PL Znajomosc wielu drzew znajduje zastosowanie zarówno w rewaloryzacji zabytkowych załozeń ogrodowych, jak i gospodarce drzewostanami miejskimi. Niełatwo jest jednak odgadnąc, ile lat mają stare drzewa, bo swój sekret skrzętnie skrywają we wnętrzach pni.
17
80%
Zieleń Miejska
2007 Nr 6 24-26
PL Narastające trudności techniczne i ekonomiczne w podtrzymaniu zadrzewień w dużych miastach zmuszają do poszukiwania m.in. nowych, alternatywnych metod wprowadzania drzew do krajobrazów miejskich. Jedną z nich jest wykorzystanie naturalnych skłonności do spontanicznego odnawiania się roślin.
18
80%
Przegląd Komunalny
2007 nr 8 35-38
PL Powszechnie wiadomo, że warunki panujące w miastach nie sprzyjają właściwemu wzrostowi drzew, krzewów i innej roślinności. Można to zaobserwować podczas spacerów. W różnych miastach sytuacja ta może być bardzo zróżnicowana.
19
80%
Zieleń Miejska
PL Arborysta to zawód, który polega na sprawowaniu opieki nad drzewami od fazy nasadzeń, aż do kresu ich życia. Najczęstszymi zabiegami wykonywanymi przez arborystów są prace pielegnacyjne - głównie usuwanie suchych i niebezpiecznych gałęzi lub konarów.
20
80%
Zieleń Miejska
2018 Nr 2 28
PL Drzewa to najważniejszy element zielonej infrastruktury, która zaspokaja liczne potrzeby społeczne i zapewnia wysoką jakość życia, szczególnie na terenach zurbanizowanych.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last