Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drzewa liściaste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2002 Tom 4 455-478
PL Fluor jest pierwiastkiem szeroko rozpowszechnionym i zajmuje 13 miejsce pod względem występowania w przyrodzie. W postaci fluorków występuje we wszystkich komponentach środowiska: wodzie, glebie, powietrzu oraz organizmach żywych. Naturalnym źródłem związków fluoru są złoża mineralne. Do wód przenik[...]
EN Fluorine is widespread in nature and in the form of fluorides occurs in all elements of the natural environment: water, soil, air and living organisms. In all these elements fluorine can occur in a wide range of concentrations. The question of environmental pollution with fluorine appeared relativel[...]
2
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 11 32-35
PL Nawet najpiękniejsza przestrzeń miejska pozbawiona jest zieleni, wydaje się nieprzyjazna. Szczególnie ważne są drzewa, bo bryły ich koron stanowią wyrazistą przeciwwagę dla obiektów architektonicznych.
3
88%
Zieleń Miejska
2008 Nr 1 12-14
PL W minionych 20 latach mit o trwałości drzew, kojarzący się z wysoką zdrowotnością, został poważnie zachwiany za sprawą łatwo rozprzestrzeniającego się patogenu - Phytophthora. Dosięgnął on nawet olszy (Alnus glutionsa) - rośliny pisaków i nieużytków.
4
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2000 Tom 2 195-204
PL Źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego jest emisja wielu toksyn pochodzących z działalności przemysłowej, głównie z energetyki oraz źródeł komunalnych, a także ich importu z zagranicy. Istnieje wiele systemów informacyjnych dotyczących tej problematyki (Truszkowska R. i inni 1986, Berbeka [...]
EN The paper presents an assessment of losses in the timber biomass increase caused by atmospheric pollution in the Carpathian Mountains forests as stated in 1990. The analysed losses in the tree biomass were calculated for broadleave and conifer stand separately because these two groups show different[...]
5
75%
Zieleń Miejska
2012 Nr 6 40-43
PL W szerokiej ofercie szkółkarskiej z roku na rok pojawia się coraz więcej gatunków i odmian o barwnych liściach, pędach czy o obfitym kwitnieniu. Warto umieszczać je w przestrzeni miejskiej, ponieważ żywe barwy wprowadzają optymistyczny nastrój i poprawiają nasze samopoczucie.
6
75%
Zieleń Miejska
2010 Nr 1 24-27
PL Zieleń wypierana jest z przestrzeni miejskiej, trzeba więc szukać takich rozwiązań, które pozwolą . w miarę możliwości . cieszyć się wspaniałymi kompozycjami roślinnymi. Dlatego stosunkowo niewielkie rozmiary drzew o kulistym pokroju sprawiają, że tam gdzie brakuje miejsca dla roślin rozłożystych i [...]
7
63%
Zieleń Miejska
2017 Nr 11 33--35
PL Po kilku latach suszy, która występowała w wielu regionach kraju, nagle pojawił się prawie zapomniany problem – nadmiar wody!
8
63%
Proceedings of ECOpole
2018 Vol. 12, No. 2 539--549
PL Celem badań była ocena jednorodności zanieczyszczenia metalami ciężkimi (Ni, Cu, Zn, Cd i Pb) kory drzew liściastych pobranej z lasu mieszanego na terenie gminy Ozimek (województwo opolskie). W ramach biomonitoringu pasywnego pobrano próbki kory z trzech gatunków drzew liściastych: z brzozy brodawko[...]
EN The aim of the study was to assess the homogeneity of heavy metal contamination (Ni, Cu, Zn, Cd and Pb) of deciduous tree bark taken from a mixed forest in the commune of Ozimek (Opolskie Province). As part of passive biomonitoring, bark samples were taken from three deciduous tree species: Betula p[...]
9
51%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
PL W artykule przedstawiono wyniki wieloletnich obserwacji zmian wilgotności podłoża ekspansywnego zbudowanego z iłów trzeciorzędowych, poddanego oddziaływaniu dużej grupy drzew. Badania wykonano w skali naturalnej, na poligonie doświadczalnym Katedry Geotechniki Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środo[...]
EN The present paper presents a multi-year observations of changes in expansive clay water content as affected by a considerably large group of deciduous trees. The research was conducted in the experimental field of the Department of Geotechnics, Faculty of Civil and Environmental Engineering of the U[...]
10
51%
Polish Journal of Ecology
EN In a climax community where all species are sharing relatively similar and stable habitat, there are differences in leaf traits between deciduous trees and shrubs and dominant species and companion species, especially in leaf lifespan (LLs). What are the differences of relationships among leaf trait[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last