Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drying method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemical and Process Engineering
PL Badano adsorpcję jonów Cu(II) i Ag(I) na mikrogranulkach formowanych w procesie suszenia w warunkach nadkrytycznych. Izotermy sorpcji opisano równaniami Langmuira, Langmuira-Freundlicha, Redlicha-Petersona, Dubinina-Radushkevicha, zmodyfikowanego równania Dubinina-Radushkevicha i równania Totha. Ads[...]
EN The adsorption of Cu(II) and Ag(I) ions on microgranules formed by drying in supercritical conditions was investigated. Sorption isotherms were described by the Langmuir, Langmuir-Freundlich, Redlich-Peterson, Dubinin-Radushkevich, modified Dubinin-Radushkevich and Toth equations. Sorption capacity [...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 5 1024--1028
PL Polska jest jednym z nielicznych krajów UE, w którym wydobycie gazu ziemnego w prawie 30% pokrywa krajowe zapotrzebowanie. Jednym z głównych regionów, w którym pozyskuje się gaz ziemny jest przedgórze Karpat. Jest to rejon o długiej i bogatej historii eksploatacji złóż węglowodorów. Zanim gaz poprze[...]
EN A review, with 37 refs., of absorption methods based on [HO(CH₂CH₂O) ₃H] or CH₃OH as well as of sorption methods based on LiCl and its mixts. with LiBr and CaBr₂.
3
84%
Materiały Budowlane
2013 nr 3 2--7
4
67%
Materiały Budowlane
2018 nr 5 53--56
PL Problemy związane z zawilgoceniem obiektów są jednymi z najczęściej dotykających użytkowników budynków. Z tego powodu tematyka zabezpieczeń wodochronnych oraz sposobów osuszenia budynków jest regularnie poruszana. Niestety często tematy te traktowane są bardzo powierzchownie bez szerszego spojrzenia[...]
EN Problems related to the dampness of objects are one of the most frequently affecting users of buildings. Therefore, the subject of water protection and drying methods of building is wide discussed. Unfortunately, these topics are often treated very superficially without a widespread look and analysi[...]
5
67%
Materiały Budowlane
2019 nr 2 50--51
PL W artykule przedstawiono metody osuszania zawilgoconego muru warstwowego oraz wpływ zastosowania pianki poliuretanowej na efektywność wybranej metody osuszania. Analizę przeprowadzono na wybranym przykładzie sztucznego osuszania kondensacyjnego.
EN The paper presents methods for drying moistened layer walls and the effect of using polyurethane foam on the effectiveness of the chosen method. The analysis was carried out on a selected example of artificial condensation drying.
6
59%
Materiały Budowlane
2018 nr 5 57--60
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last