Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drukowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2008 nr 6 66-67
2
100%
Przegląd Papierniczy
3
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule opisano sposoby nanoszenia i ocenę procesu druku przez szablon oraz określono przyczyny najczęstszych uszkodzeń.
4
75%
Przegląd Papierniczy
2006 R. 62, nr 10 580-581
5
75%
Machine Dynamics Problems
EN This article describes construction assumptions of pressure measuring device of forces imposed on Braille's text during reading by blind people. There were also mentioned most popular methods of printing convex copies.
6
75%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule przedstawiono charakterystykę procesu drukowania 3D produktów spożywczych. Scharakteryzowano podstawowe techniki wykorzystywane w drukowaniu przestrzennym, które znajdują zastosowanie w wytwarzaniu żywności. Przedstawiono przykłady materiałów spożywczych, jakie mogą być wydrukowane techni[...]
EN In this article the characteristics of 3D printing process of food products has been presented. The basic techniques applied in spatial printing of food fabrication have been also described. The article has shown the examples of printable food materials and commercial solutions used in three-dimensi[...]
7
75%
Przegląd Papierniczy
2018 R. 74, nr 4 261--265
PL W artykule określono możliwości zastosowania teorii logiki rozmytej do oceny wpływu jakości papieru offsetowego – jako jednego z ważnych czynników – na proces drukowania. Wybrano zbiór zmiennych lingwistycznych, które identyfikują parametry wpływające na jakość papieru. Przedstawiono zbiór zmiennych[...]
EN The feasibility of usage of fuzzy logic usage for the anticipation of evaluation of offset paper quality as one of the important factors of the printing process has been substantiated. The set of linguistic variables which identify the factors of influence on the paper quality has been selected. The[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 956--960, CD
PL W artykule wskazano na potrzebę wiedzy o zależnościach wielu parametrów technologicznych od jakości wytwarzanych elementów na drodze osadzanie topionego materiału - FDM. Zwrócono uwagę na ograniczenia związane z wykorzystaniem termoplastów do technologii FDM. Określono możliwe wystąpienie błędów ksz[...]
EN The article indicates the need for knowledge on the dependency of many technological parameters of the quality of the produced pieces by the fused deposition modeling - FDM. The limitations associated with the use of thermoplastics for FDM technology have been highlighted. There have been identified[...]
9
75%
Przegląd Papierniczy
2004 R. 60, nr 4 167-169
10
63%
Przegląd Papierniczy
2011 R. 67, nr 12 733-738
PL W artykule przedstawiono najważniejsze problemy związane z występowaniem zjawisk elektrostatycznych w procesach drukowania wykorzystujących techniki konwencjonalne. W pierwszej części pracy przedstawiono mechanizm samoistnego powstawania ładunków elektrostatycznych, okoliczności sprzyjające osiągani[...]
EN The paper presents the major problems concerning the phenomena of electrostatic in printing processes using conventional techniques. The first part of work presents the mechanism of spontaneous formation of electrostatic charges, circumstances conducive to the achievement of high potentials and ways[...]
11
63%
Przegląd Papierniczy
PL Znajomość wartości pH papierów, szczególnie przeznaczonych do drukowania techniką offsetu arkuszowego, jest bardzo ważna, ze względu na możliwość zapobiegania problemom oraz ich eliminowania w czasie procesu drukowania. Do pomiaru pH papieru stosuje się kilka metod: pomiar pH wyciągu wodnego na zimn[...]
EN The knowledge of printing paper pH value, especially of sheet-fed ones, is very important to avoid or eliminate problems that may occur during printing process. There are several pH measurement methods: cold and hot water extract or tracer method. The last one is the fastest but at least accurate. T[...]
12
63%
Przegląd Papierniczy
2007 R. 63, nr 3 185-190
PL Wynikiem badań było określenie zależności pomiędzy grubością warstw farb procesowych: cyjanowej, magenta, żółtej i czarnej, a zmianami jasności, odcienia i nasycenia barw pierwszorzędowych i drugorzędowych uzyskiwanych nadruków. Wykazano, że objętość bryły barw odtwarzalnych przedstawianej w postaci[...]
EN The dependence of the basic attributes of overprint colours, i.e., lightness, saturation, and hue changes on the thickness of cyan, magenta, yellow, and black process ink layers was described, as a result of the research. The study aimed at determining the dependency between thickness of overprinted[...]
13
63%
Przegląd Papierniczy
2006 R. 62, nr 7 377-381
14
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of the paper is to analyze how to improve the quality of the screen printed contacts of silicon solar cells. This means forming front side grid in order to decrease contact resistance. Design/methodology/approach: The topography of screen printed contacts were investigated using ZEI[...]
15
63%
Przegląd Papierniczy
2005 R. 61, nr 11 683-684
16
63%
Przegląd Papierniczy
1999 R. 55, nr 12 813--816
PL Papiery zaklejane, pigmentowe i matowe powlekane powinny mieć, podobnie jak klasyczne papiery powlekane, dobre właściwości powierzchniowe, zapewniające wysoką jakość zadrukowania. Do tego celu stosuje się w maszynach papierniczych gładziki o miękkich walcach, współpracujące z walcami twardymi. Walce[...]
EN Sized papers, pigmented and mat coated should show similarly as the classical coated papers. good surface properties that ensure high printability In order to obtain this the machine calenders are equipped with soft rolls co-operating with the hard ones. The hard rolls are made from steel, whereas t[...]
17
63%
Przegląd Papierniczy
2017 R. 73, nr 11 753--755
18
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2018 Nr 6 (132) 133--141
PL Rozwój technik i technologii wykańczalniczych we włókiennictwie poza doniesieniami w publikacjach o światowym zasięgu również bardzo widoczny jest na targach takich jak np. ITMA czy ATMA. Producenci maszyn i urządzeń oraz barwników prezentują nowe techniki i technologie. Rozwój chemicznej obróbki wł[...]
EN The development of textile finishing techniques and technologies outside of reports in world-wide publications is also very visible at subsequent fairs. At international fairs, such as ITMA, ATMA and FESPA, machine, equipment and dye manufacturers present new techniques and technologies. The develop[...]
19
63%
Przetwórstwo Tworzyw
2000 nr 7-8 157-162
PL Celem pracy było zbadanie możliwości dodatkowego uszlachetnienia płyt ze spienionego PVC poprzez próbę nadania powierzchni płyt atrakcyjnych efektów dekoracyjnych. Zakres pracy obejmował: rozeznanie literaturowe możliwych do zastosowania technik uszlachetniania powierzchni płyt z tworzyw sztucznych [...]
20
51%
Acta Mechanica et Automatica
2013 Vol. 7, no. 3 170--174
EN In this paper is proposed the mathematical description of the temperature distribution resulting from the friction between the two inking rollers (one of which is made off steel and the second one has elastic layer) in the offset printing machine. So-called in printing industry steel vibrator roller[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last