Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  druga harmoniczna światła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2017 Nr 54 149--152
PL Pomiary sprawności generacji drugiej harmonicznej światła dla próbek materiałów nieliniowooptycznych odnoszą się głównie do kryształu jako obiektu makroskopowego. Nowootrzymywane związki chemiczne nie zawsze stwarzają możliwość wyhodowania jednolitych i wystarczająco dużych kryształów. Niniejsze opr[...]
EN Measurements efficiency of second harmonic generation of light for samples of nonlinear optical crystals mainly refer to the crystal as a macroscopic object. Newlyformed chemicals probes do not always provide the opportunity to grow uniform and large enough crystals. This article describes the propo[...]
2
84%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Opracowano nowe podejście do pomiaru zjawiska drugiej harmonicznej światła (SHG) polegające na rejestracji kinetyki czasowego opóźnienia maksimum przebiegu sygnału SHG względem maksimum sygnału fali fundamentalnej (FUN) oraz pomiar kinetyki SHG. Z analizy literaturowej wynika, że dotychczas najczęśc[...]
EN We developed a new approach to measuring the phenomenon of second harmonic of the light (SHG) involving the registration of the kinetics of the time delay of the maximum waveform SHG terms of maximum wave signal fundamental (FUN) and the measurement of the kinetics of SHG. The analysis of the litera[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last