Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 389
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drogownictwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogownictwo
2001 nr 12 379-379
PL Uchwała została podjęta przez uczestników konferencji "XLIII Techniczne Dni Drogowe", która odbyła się w dniach 16-18 października 2000 roku w Mrągowie.
2
63%
Drogownictwo
2000 nr 1 3--6
PL W rok po reformie organizacji drogownictwa występuje konieczność dokonania pewnych korekt oraz ustabilizowania organizacji. Najważniejszą sprawą jest zwiększenie środków finansowych na realizację zadań na sieci drogowej.
3
63%
Przegląd Komunalny
2002 nr 12 64-65
PL We wrześniowym "Przeglądzie Komunalnym" ukazał się tekst Janusza Maciejczyka, który ironizuje temat TEMPA 30, jakie od lat wdraża się na obszarach zurbanizowanych krajów UE. Mój szanowny adwersarz należy do ludzi, którzy traktują samochód jako przedmiot, który ma szczególne prawa wśród uczestników r[...]
4
63%
Przegląd Komunalny
2002 nr 9 68-69
PL Gdy mowa o bezpieczeństwie ruchu i prędkości dopuszczalnej, utarło się u nas w każdym przypadku twierdzić, że wolniej to bezpieczniej. Coś w tym jest, ale - jak zawsze - konieczny jest rozsądek. O bezpieczeństwie ruchu, m.in. w aspekcie prędkości, pisałem także na tych łamach w ubiegłym roku, a że p[...]
5
63%
Przegląd Komunalny
2002 nr 8 70-71
PL Podstawową przyczyną opóźniania wprowadzenia TEMPA 30 jest brak woli politycznej. To niestety politycy decydują o wielu sprawach i często nie kierują się wynikami badań naukowych, lecz opiniami różnych środowisk. W tym przypadku bardzo silne lobby samochodowe blokuje racjonalne działania, które mogł[...]
6
63%
Przegląd Komunalny
2002 nr 11 98-99
PL Coraz bardziej popularne staje się korzystanie z roweru w czasie miejskich wojaży oraz jako sposobu spędzania wolnego czasu. Przemysł rowerowy zaczyna kwitnąć a wśród młodych ludzi zapanowała "moda na rower", chociaż i "starsi" dają się coraz częściej przekonać do rowerowych wariacji. Czy jednak nas[...]
7
63%
Przegląd Komunalny
2005 nr 5 58-60
PL Na odcinku autostradowej obwodnicy Poznania od węzła Komorniki do Krzesin powstają ścieki z wód opadowych i roztopowych, które są podczyszczane w systemie dwu- lub trzystopniowym. Zbierane są one szczelnymi kanałami, usytuowanymi w pasie dzielącym (gdy autostrada biegnie po nasypie) lub po obu stron[...]
8
63%
Przegląd Komunalny
2002 nr 4 58-59
PL Z definicji zapisanej w ustawie o drogach publicznych wynika, że ulica jest drogą łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych komunikacji miejskiej a także, że ulica jest drogą wydzieloną liniami rozgraniczającymi, która jest przeznaczona m.in. do umieszczania urządzeń technicznych nie związanych z ruc[...]
9
63%
Przegląd Komunalny
2002 nr 1 80-81
PL Drogi gminne są największą grupą dróg publicznych. Ich długość, wynosząca 190,1 tys. km, stanowi przeszło połowę ogólnej długości wszystkich dróg publicznych. Na drogach gminnych znajduje się blisko 8 tys. obiektów mostowych o łącznej długości 96 tys. m.
10
63%
Przegląd Komunalny
2004 nr 6 72-74
PL W związku z opublikowanym w grudniu ub. roku Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DzU z 2003 r. nr 220, poz. 2181), w poprzednim numer[...]
11
63%
Przegląd Komunalny
1999 nr 9 56-56
PL Doceniając wpływ oświetlenia drogowego na bezpieczeństwo, zdrowie, wygodę i wrażenia estetyczne wprowadza się do eksploatacji coraz to nowe systemy oświetlenia, starając się jednocześnie uzyskać jak największą efektywność w zakresie obniżania zużycia energii elektrycznej i kosztów konserwacji oraz z[...]
12
63%
Przegląd Komunalny
1999 nr 4 40-41
PL Po wielu dyskusjach, Sejm w październiku 1994 r. uchwalił ustawę, na mocy której rozpoczął się proces przetargowy i udzielanie koncesji na budowę autostrad łączących południe kraju z północą i wschodnie województwa z zachodnimi.
13
63%
Przegląd Komunalny
1999 nr 3 56-57
PL Koordynacja, pojęcie, które wg Słownika języka polskiego oznacza "uzgodnienie wzajemnego działania, zharmonizowanie" wydaje się być zbyt trudnym procesem dla wielu zarządców i zarządów dróg.
14
63%
Przegląd Komunalny
1999 nr 9 62-65
PL Utrzymywanie dróg zimą w należytej czystości przez wiele lat utożsamiane było z kilkoma facetami z łopatami i półautomatycznym lub ręcznym posypywaniem solą czy piaskiem. Ponadto tradycyjnie każdego roku w grudniu i styczniu zima "zaskakiwała drogowców"". Dzisiaj oferta firm jest tak szeroka, że mał[...]
15
63%
Przegląd Komunalny
1999 nr 10 40-41
PL Szacuje się, że obecnie koszty eksploatacji autobusów gazowych w stosunku do zasilanych olejem napędowym są o połowę niższe. Dwa przedsiębiorstwa komunikacyjne wiodące w zakresie stosowania napędu gazowego: MZK w Przemyślu (30% taboru autobusowego z napędem na gaz ziemny) i MKS w Dębicy (100% taboru[...]
16
63%
Przegląd Komunalny
1999 nr 9 59-59
17
63%
Drogownictwo
2001 nr 1 21-24
PL Autorzy przedstawiają systemy informatyczne stosowane w drogownictwie, ich ocenę i kierunki koniecznych zmian.
18
63%
Drogownictwo
2001 nr 6 188-192
PL Dziesięć lat temu, w 1991 r., Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych (GDDP) rozpoczęła działania zmierzające do opracowania specyfikacji technicznych. Inicjatywa ta wyróżniła drogownictwo spośród innych dziedzin gospodarki w Polsce, powodując szybkie przekształcenie i dostosowanie zasad drogowych dział[...]
19
63%
Przegląd Komunalny
2005 nr 11 83-83
PL Okazją do wymiany doświadczeń i przedstawienia problemów koniecznych do rozwiązania w najbliższym czasie był wrześniowy Zjazd drogowców miejskich w Toruniu. Pierwsza tego typu impreza odbyła się w 1957 r., a kolejna dopiero 20 lat później.
20
63%
Drogownictwo
2000 nr 10 304-307
PL Organizacja drogownictwa we Francji jest kształtowana od połowy XVIII wieku. Ma bogate doświadczenia. Warto z nich korzystać.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last