Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  droga lokalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
1998 nr 9 34-35
PL Definicja: "Podstawowym zadaniem administracji drogowej na wszystkich szczeblach zarządzania jest utrzymanie istniejącej substancji drogowej w stanie umożliwiającym nieprzerwane i bezpieczne korzystanie z dróg przez użytkowników".
2
100%
Przegląd Komunalny
2009 nr 2 18-20
PL Koncepcja "warmińskiej drogi krajobrazowej" powstała w trakcie prac nad programem "Dom Warmiński" oraz analizą potencjału powiatu olsztyńskiego, wykonaną w 2003 r. na zlecenie starosty olsztyńskiego przez zespół pracowników naukowych UWM w Olsztynie. Wyniki badań stały się punktem wyjścia do prac na[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
2001 nr 3 68-69
PL Na ogół tak jest, że charakterystyczne i okrągłe daty, takie jak przełom stuleci czy rocznice, zachęcają do spojrzenia wstecz, przypominania sobie i innym co ciekawszych wydarzeń, a nawet dokonywania pewnych analiz i porównań oraz ocen zarówno zdarzeń, jak i ich skutków.
4
100%
Przegląd Komunalny
2016 nr 8 60--61
PL Na drogi gminne i powiatowe kierowane są ograniczone środki finansowe, dlatego samorządy powinny starannie wybierać technologie budowy i napraw nawierzchni. Pod uwagę trzeba brać zarówno bieżące potrzeby i możliwości, jak i przyszłe wymogi, np. wynikające ze wzrostu natężenia ruchu pojazdów.
5
100%
Przegląd Komunalny
2019 nr 6 78--80
PL W miarę budowy nowych, bezpieczniejszych autostrad drogi lokalne są coraz groźniejsze i dla użytkowników, i dla środowiska. Raport Najwyższej Izby Kontroli wskazuje, że winę za ten stan rzeczy ponoszą władze państwa i sposób przekazywania samorządom przez administrację państwową dróg krajowych.
6
88%
Materiały Budowlane
2011 nr 9 67-69
7
88%
Przegląd Komunalny
2016 nr 10 104--106
PL Jaką technologię powinien wybrać samorząd, przygotowując się do budowy bądź naprawy nawierzchni na drodze gminnej lub powiatowej? W piątej części cyklu artykułów prezentowanych w „Przeglądzie Komunalnym” przedstawimy dwie propozycje, zyskujące ostatnio w Polsce coraz większą popularność.
8
88%
Przegląd Komunalny
2016 nr 11 80--81
PL Istotnym czynnikiem przy wyborze technologii przeznaczonej do wykorzystania na drogach lokalnych powinien być efekt oddziaływania na środowisko. Określone rozwiązanie należy też dopasować do stanu konstrukcji nawierzchni, parametrów eksploatacyjnych oraz potrzeb i możliwości inwestora.
9
88%
Przegląd Komunalny
2016 nr 6 79--80
PL Łączna długość dróg w Polsce wynosi ponad 415 tys. km, z czego ponad 367 tys. km to drogi gminne i powiatowe, co oznacza, że stanowią one aż 88,5% całkowitej ilości dróg. Aby były jak najlepiej utrzymane, należy zarówno rzetelnie oceniać ich stan, jak i odpowiednio dobierać technologię naprawy lub b[...]
10
88%
Przegląd Komunalny
2014 nr 5 76--79
PL Sieć drogowa w Polsce w ok. 95% składa się z dróg samorządowych i lokalnych. Ich stan techniczny jest zdecydowanie gorszy niż stan dróg krajowych, ekspresowych i autostrad. To efekt braku dostatecznego finansowania, co z kolei wymusza poszukiwanie nowych technologicznie rozwiązań, pozwalających na s[...]
11
88%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2012 nr 1 36-40
12
88%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2015 nr 1 39--41
13
88%
Materiały Budowlane
2011 nr 4 50-51
14
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2015 nr 9 26--32
15
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2015 Nr 5 80
PL Dużo mówi się ostatnio o realizacji Programu budowy dróg krajowych na lata 2014–2023. Szczególnie po ogłoszeniu przez GDDKiA planu wybudowania 810 km dróg ekspresowych i autostrad z nawierzchnią betonową. Dla nas, użytkowników dróg, to świetna wiadomość, bo betonowa nawierzchnia drogi gwarantuje jej[...]
EN There is much talk recently about the implementation of the National Road Construction Programme for 2014-2023. Especially after GDDKiA announced its plan to build 810 km of expressways and motorways with concrete surface. This is great news for us, road users, because concrete road surface guarante[...]
16
75%
Przegląd Komunalny
2016 nr 7 62--63
PL Przy ograniczonych środkach, jakie kierowane są na drogi gminne i powiatowe, samorządy powinny starannie wybierać technologie budowy i napraw powierzchni. Pod uwagę trzeba brać zarowno bieżące potrzeby i możliwości, jak i przyszłe wymogi, np. wynikające ze wzrostu natężenia ruchu pojazdów.
17
75%
Materiały Budowlane
2003 nr 2 44-45
18
63%
Materiały Budowlane
2008 nr 10 16-16
19
63%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2014 nr 4 46--48
20
63%
Materiały Budowlane
2003 nr 10 48-49
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last