Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 61
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  droga ekspresowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 1-2 54--59
PL Drogi są bez wątpienia krwiobiegiem współczesnej gospodarki, jak to często ujmują inżynierowie, logistycy i politycy, ale są równocześnie tym rodzajem infrastruktury, który bardzo głęboko – daleko bardziej niż widać na pierwszy rzut oka – przekształca środowisko przyrodnicze. W Polsce rozpoczęto bud[...]
EN Roads are undoubtedly the arteries of contemporary economy – as engineers, logisticians and politicians use to say quite often. But at the same time roads are this type of infrastructure that transforms the environment very extensively, more extensively that can be seen at first sight. The construct[...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 11 40--44
PL Od czerwca drogowcy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłaszają przetargi na nowe kilometry dróg ekspresowych. Od października ruszyły także przetargi na budowę nowych obwodnic miast. Rozpoczęcie realizacji nowych inwestycji jest możliwe dzięki decyzjom Rady Ministrów, która na wniose[...]
EN From June 2013 the General Administration of National Roads and Motorways have been announcing tenders for another kilometers of expressways. From October 2013 tenders for the construction of new urban bypass roads have also been started. The launch of new investments has been possible due to the de[...]
3
100%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 7 12--13
PL Budowa dróg ekspresowych S17 do Warszawy i S19 do Rzeszowa oraz S12 do wschodniej granicy to bez wątpienia najważniejsze wyzwania w zakresie infrastruktury drogowej dla regionu lubelskiego. Inwestycje te mają poprawić dostępność transportową województwa poprzez połączenie z rozwiniętą gospodarczo st[...]
EN The construction of the S17 expressway to Warsaw, S19 to Rzeszów and S12 to Poland's east border are undoubtedly the most significant challenges in the field of road infrastructure in the Lublin region. The aim of these investments is to increase the transportation access of the Lublin voivodeship b[...]
4
100%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 1-2 40-44
PL Droga stanowi południową obwodnicę Bydgoszczy, a zbudowany odcinek jest fragmentem drogi ekspresowej S5 (węzeł w miejscowości Stryszek), przebudowywanym w ramach programu budowy tej drogi na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - Poznań oraz drogi S10 na odcinku Stryszek - Białe Błota.
EN In conformity with the regulation of the Minister of Transport and Sea Economy dated 30.05.2000 on technical specifications roadway engineering structures and their location should correspond to (Journal of Laws no. 63, item 735) when building a road class A, S, GP and G wild animals should be provi[...]
5
100%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 6 18--25
PL Województwo lubelskie jest jednym z pięciu województw Polski Wschodniej, na terenie których jest jeszcze nadal bardzo dużo do zrobienia w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych. Zaszłości w tym zakresie mają podłoże historyczne i sięgają czasów rozbiorów Polski. Zaborcom nie zależało na rozwoju podle[...]
6
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2019 Nr 6 40--43
PL W związku z ogromną popularnością Zakopanego prowadząca do niego z Krakowa droga krajowa nr 7, zakopianka, jest newralgicznym punktem na mapie drogowej Polski. W 2016 r. rozpoczęto budowę nowej trasy zakopianki o parametrach drogi ekspresowej. W ramach tej inwestycji PORR SA wykonał kompleksowo bu[...]
7
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej
2007 Nr 2 61-65
8
88%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 1-2 44--48
PL Około 330 km nowych dróg krajowych przybyło na mapie Polski w 2013 roku. To między innymi nowe odcinki autostrad A1 i A4, dróg ekspresowych S2, S3, S7, S17, S19 i obwodnic miast, wyremontowano też niektóre drogi krajowe. W sumie możemy korzystać już z ponad 2,7 tys. km dróg szybkiego ruchu, w tym 1,[...]
EN Approximately 330 kilometers of new national roads appeared on the map of Poland in 2013, among others the new sections of the A1 and A4 motorways and of the S2, S3, S7, S17 and S19 expressways, as well as of cities’ ring roads; also some national roads were renovated. Therefore we can drive on 2700[...]
9
88%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 1-2 62-65
PL Obecnie w Polsce realizuje się wiele inwestycji drogowych - buduje się autostrady i drogi ekspresowe, a drogi krajowe są przebudowywane. Wiele z tych inwestycji odbywa się przy udziale środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej. W ramach programów: Program Operacyjny Infrastruktura i Środo[...]
EN In the present-day Poland a number of road investments are being under realization - both motorways and expressways are being constructed, while state roads are being repaired. Many of the investments are carried out with participation of the funds from the European Union. The most important and the[...]
10
88%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 8-9 108--109
PL Przedsięwzięcie, jakim jest budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku od Konotopy do węzła „Prymasa Tysiąclecia” w Warszawie, jest uważane za jedną z najważniejszych inwestycji drogowych w regionie. Budowany odcinek umożliwi połączenie projektowanej trasy A2, wprowadzonej do Warszawy z kierunku zachodn[...]
EN The construction of the express road S8 from Konotopa to Prymas Tysiąclecia node in Warsaw is deemed to be one of the most crucial road investments in the region. The road will join the designed A2 route, which is to enter Warsaw from the West and the already existing Armii Krajowej route. The proje[...]
11
88%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 9 494-500
PL Omówiono stosowane w Polsce i na świecie rozwiązania konstrukcyjne kładek dla pieszych. Przedstawiono wyniki analizy wskaźnikowej trzech własnych koncepcji kładek dla pieszych, które mogą być stosowane nad autostradami i drogami ekspresowymi.
EN Footbridge constructions used in Poland and over the world are discussed. The results of a indicatory analysis are described of three own footbridge design which can be used over motorways and express roads.
12
75%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach świata, hałas zakwalifikowano jako jeden z czynników zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Należy on bowiem do tych szkodliwych elementów w otoczeniu człowieka, których oddziaływanie wzrasta z rozwojem cywilizacyjnym. Jednym z głównych źródeł hałasu j[...]
EN The authors describe the main source of noise, which is the road transport, and it's influence on people's living conditions and health. The analysis is based on the example of the north ring road of Warsaw.
13
75%
Świat Szkła
14
75%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono realizację obiektu mostowego w obszarze wiszącego torfowiska, tzw. wiszaru. Ze względu na ochronę cennego przyrodniczo torfowiska, zaszła konieczność opracowania, zamiast proponowanej wcześniej jednoprzęsłowej konstrukcji długości 17,3 m, pięcioprzęsłowego obiektu długości około 180 m oraz [...]
EN The article presents the problem related to PZ-39 building and the newly constructed bridge of S3 express road near hanging peat bog or the so-called wiszar. Under the pressure of ecologists' protestation, related to the protection of naturally valuable peat bog, instead of the earlier suggested sin[...]
15
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2009 Nr 4 50-51
PL Jednym z nowych odcinków zakopianki, przebudowywanej do kategorii drogi ekspresowej, jest obwodnica miejscowości Lubień. W tym miejscu obecnie budowana droga ekspresowa S7 opuszcza dolinę Raby i kieruje się dalej na południe doliną potoku Lubieńka. Położoną na jej dnie wieś, droga omija po wschodnim[...]
16
75%
Inżynieria i Budownictwo
PL Opisano rozwiązanie konstrukcyjne estakady. Szczegółowo naświetlono problemy realizacji jej centralnej części w postaci trzech przęseł łukowych rozpiętości 103,84 m, w tym jednego usytuowanego na krzywej przejściowej i łuku poziomym.
EN The construction of the arch part of flyover is described and realization problems of the central part of arch spans 103,84 m are presented.
17
75%
Magazyn Autostrady
PL Po ponad roku zakończyło się drążenie 678-metrowego tunelu pod Sobczakową Grapą na drodze ekspresowej S 69. To najdłuższy w Polsce tunel poza miastem. Za kilka miesięcy tunel zostanie udostępniony samochodom. Tunel jest częścią budowanej drogi ekspresowej S 69 Szare – Laliki, łączącej Bielsko-Białą [...]
EN A 678-meter-long tunnel near Sobczakowa Grapa on the S 69 expressway was finally finished after over a year of drilling. It is the longest Polish tunnel located outside the urbane area. In several months, the tunnel will be open for traffic.
18
75%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr I/2 333--346
PL Budowa autostrady, drogi ekspresowej czy linii kolejowej z jednej strony podnosi walory dostępności transportowej województwa, z drugiej strony powoduje zaburzenia w przestrzeni, w tym przede wszystkim w przestrzeni rolniczej. Scalenia gruntów (w szczególności te o charakterze infrastrukturalnym) są[...]
EN Construction of the motorway, express road or railway line on the one hand increases its transport accessibility of the region, but on the other hand, causes a disturbance in space, in particular in the agricultural space. Land consolidation (in particular those infrastructural land consolidation) a[...]
19
75%
Mosty
2013 nr 4 22--26
PL 28.05.2013 roku oddany został do ruchu drugi z pięciu, ponad 24-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S17 pomiędzy miejscowościami Sielce i Bogucin. Artykuł opisuje betonowe obiekty mostowe wybudowane w ciągu drogi ekspresowej, jak i na drogach poprzecznych. Przybliżono konstrukcje obiektów, zestawi[...]
EN On 28 May, 2013, the second of five sections of the S17 expressway between the Sielce and Bogucin villages, over 24 kilometers long, was completed. The article presents concrete bridge structures constructed within the expressway and the access roads.
20
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2007 nr 7 24--30
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last