Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  droga dwupasowa dwukierunkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1705--1714, CD
PL W artykule omówiona jest instrukcja do oceny warunków ruchu oraz szacowania przepustowości dla zamiejskich dróg dwupasowych dwukierunkowych, która weszła do praktyki projektowej w 1991 r. Metoda w niej zastosowana bazuje na amerykańskiej metodzie Highway Capacity Manual (HCM-85). Przedstawiono równi[...]
EN Article discusses the traffic estimation method for twoway two-lane highway, which was developed in 1991. The method based on the American Highway Capacity Manual (HCM-85). The article presents factors influencing the traffic flow and measures of traffic performance. Described the work and attempt t[...]
2
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1715--1724, CD
PL W artykule omówiona jest najczęściej stosowana na świecie metoda do oceny warunków ruchu oraz szacowania przepustowości dla zamiejskich dróg dwupasowych dwukierunkowych, tj. najnowsza wersja amerykańskiej metody Highway Capacity Manual – HCM-6. W wielu krajach świata nieposiadających własnej metody [...]
EN The article discusses the most commonly used method for estimating traffic performance and capacity of two-way twolane highway ie. the last version of the US Highway Capacity Manual – HCM-6. In many countries of the world without their own method, designers used to this method for analyzing the road[...]
3
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1747--1756
PL W przypadku zajęcia pasa ruchu na drodze dwupasowej dwukierunkowej najczęściej wprowadza się ruch wahadłowy umożliwiający przejazd pojazdów na zmianę po zwężonym odcinku drogi. Dla zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przebiegu takiego ruchu stosuje się oznakowanie odcinka zwężenia znakami drogowymi[...]
EN In case one lane is impassable on a two-way highway, alternating one-way traffic is usually introduced allowing vehicle passage in turns on the narrow stretch of the road. In order to ensure smooth and safe passage, the road narrowing is marked with road signs or traffic lights (constant or accommod[...]
4
67%
Logistyka
2015 nr 3 687--696, CD 1
PL W referacie zostało przedstawione porównanie kolejnych edycji metod oceny warunków ruchu HCM (Highway Capacity Manual) na drogach dwupasowych dwukierunkowych. Wskazano podstawowe kryteria oceny warunków ruchu dla trzech kolejnych wydań metody tj. HCM-85, HCM-2000 i HCM-2010. Opisano metodologię prow[...]
EN In the paper comparison of the HCM (Highway Capacity Manual) methods for assessing traffic performance for two-lane roads is presented. The basic criteria to evaluate traffic performance for three consecutive editions of methods i.e. HCM-85, HCM-2000 and HCM-2010 are described. The methodology of tr[...]
5
67%
Roads and Bridges - Drogi i Mosty
2016 Vol. 15, no. 3 191--206
PL W artykule przedstawiono problemy rozwoju i przebudowy sieci dwupasowych dróg dwukierunkowych, które przez wiele lat tworzyły podstawową sieć drogową w Polsce. Jako że budowa autostrad i niektórych dróg ekspresowych odbywa się według znanych zasad, autorzy skupili się na opisie problemów przebudowy [...]
EN The paper presents the problems related to the development and upgrading of two-lane single road network which for many years constituted the basic road network in Poland. With well-known principles of the development of motorways and also some expressways this paper focuses on the problems of retro[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last