Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drivers tests
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 380-391
PL Kierując pojazdem w ruchu drogowym kierowca znajduje się w systemie wzajemnych oddziaływań różnych, innych - poza min samym - czynników ruchu drogowego. Każdy z tych czynników może być źródłem stresu kierowcy uczestniczącego w danym momencie w ruchu drogowym. To, czy dany czynnik będzie źródłem stre[...]
EN Driving a vehicle in the road traffic the driver is situated in the system of the interactions, different from himself. Each of these factors can be the source of the stress of the driver participating the given moment in the traffic. The factor can be a source of the stress in dependence of the eva[...]
2
61%
Transport Samochodowy
2012 z. 1 53--58
PL Artykuł prezentuje przegląd teoretycznych koncepcji i wyników badań dotyczących znaczenia sprawności widzenia w warunkach zmniejszonej jasności oświetlenia dla prawidłowego wykonywania czynności kierowcy. Zarysowany jest związek pomiędzy procesami uwagi a widzeniem zmierzchowym- jako podstawa wyjaśn[...]
EN The article presents an overview of theoretical concepts and research findings on the importance of efficiency of vision in reduced illumination conditions for the performance of drivers. The relationship between the processes of attention and seeing in the twilight has been outlined, as the basis f[...]
3
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 523-532
PL Bezpieczeństwo na drodze wymaga sprawnego funkcjonowania narządu wzroku u kierowcy. O ile w badaniach medycznych, psychologicznych bierze się pod uwagę ostrość widzenia, widzenie stereoskopowe, widzenie zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie, o tyle pomija się badanie wrażliwości na kontrast, czyli zd[...]
EN Road safety requires from the driver the proper functioning of his eyes. While in medical, psychological driver tests the visual acuity, stereoscopic vision, twilight vision and sensitivity to glare are taken into account, it ignores contrast sensitivity - the ability of the visual system to disting[...]
4
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 349-359
PL Publikacja jest prezentacją wyników pracy badawczej uzyskanych podczas realizacji w latach 2007-2010, na Politechnice Świętokrzyskiej, obszernej pracy badawczej. Badania na torze dotyczyły zarówno czasu reakcji 100 kierowców w symulowanych sytuacjach wypadkowych jak i czasu narastania siły na pedale[...]
EN The paper presents gathered results of a large scale research project conducted between 2007 and 2010 at Kielce University of Technology. The experimental testing involved also a research team from Cracow University of Technology. Experimental trials were conducted on Kielce Racing Track with a pred[...]
5
61%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL W pracy opisano badania dotyczące analizy zachowania kierowców w sytuacji symulowanego zagrożenia wypadkowego. Badania przeprowadzono w dwóch środowiskach: na Torze Samochodowym Kielce oraz w symulatorze jazdy autoPW Politechniki Warszawskiej. W obu środowiskach realizowane były te same 3 (różne) sc[...]
EN This paper describes research studies analysing the behaviour of drivers in the simulated accident risk situation. The study was conducted in two environments: on the Kielce Car Test Track and in the driving simulator autoPW of Warsaw University of Technology. The same 3 (different) situational scen[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last