Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  driver testing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2016 z. 2/106 45--60
PL W artykule przedstawiono przegląd badań zachowań kierowców. Jednym z głównych celów w jakich są prowadzone jest określenie wpływu różnych czynników na zachowanie się kierowcy. W artykule omówiono wyniki badań czasu reakcji kierowcy w symulowanych sytuacjach zagrożenia wypadkowego. Formułując koncepc[...]
EN This paper gives an overview of the driver behaviour in simulated emergency situations. Driver testing can be conducted for many different purposes. One of the major objectives is to determine the effect of various factors on the driver behaviour in emergency situations and, accordingly, on the traf[...]
2
100%
Archiwum Motoryzacji
2016 Vol. 71, nr 1 117--132
PL Młodzi kierowcy, bezpośrednio po zdanym egzaminie na prawo jazdy, wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego udziału w ruchu drogowym, są sprawcami największej liczby wypadków drogowych. Badając przyczyny tego stanu analizowano wyniki uzyskane podczas jazdy egzaminacyjnej przez kan[...]
EN Young drivers, having just passed a driving licence test and having been provided with the knowledge and skills necessary to participate in road traffic, cause the greatest numbers of road accidents. To investigate the reasons for such a situation, practical driving test results obtained by applican[...]
3
100%
Archiwum Motoryzacji
EN This paper provides an overview of the research into the driver behaviour in simulated near collision situations. The aim of such investigations is to determine various parameters characterising the driver performance, e.g. driver response time. The driver response time is a very important parameter[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 110--113, CD
PL W artykule przedstawiono badania dotyczące kierowców zawodowych odnoszące się do sposobu pracy, systemów bezpieczeństwa, czasu prowadzenia i czasu odpoczynku kierowcy. Badania ankietowe przeprowadzono na grupie kierowców samochodów ciężarowych będących w innym wieku, mających zróżnicowany staż pracy[...]
EN This paper presents the study of occupational drivers in terms of their working style, safety systems, driving and rest periods. A questionnaire survey on a group of truck drivers in different age, with varied work experience in the profession of driver, performing domestic and international transpo[...]
5
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 11 134--137
PL Artykuł podejmuje problem skuteczności egzaminacyjnej u kandydatów na kierowców w powiązaniu z czynnikami psychomotorycznymi i psychologicznymi. Badaniami zostali objęci kandydaci na prawo jazdy ozróżnicowanym poziomie skuteczności w zakresie zdawania egzaminów. Przeprowadzone badania obejmowały: wł[...]
EN This article refers to the problems of the effectiveness of the examination of candidates for drivers in conjunction with psychomotor and psychological factors. The candidates for driving licensewith different levels of effectiveness in exams took parts in research. We studied: psychomotorproperties[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last